Равда. Плаж „Олимпийски надежди“.

Плаж „Олимпийски надежди“ в цялост.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Олимпийски надежди“.

Плаж „Олимпийски надежди“ се намира по източното крайбрежие на село Равда и опира в застроената част на Равда. Плажът следва извивките на дългата и приятна за вървене крайбрежна алея (улица) „Морски звуци“. Той се явява най-северният плаж в административното землище на Равда, т.е. първи по ред от север на юг. На север граничи с малкия несебърския плаж „Акротирия Запад 1“, без да има ясна и отчетлива граница на пясъка между двата плажа. На юг граничи с дългия плаж „Равда Централен“. Там границата е отчетлива, като двата плажа ги разделя брегозащитна каменна буна, по която може да се върви пеша, но не и да се паркира кола.

Ако ползвате обществен транспорт и се качите от спирка „Равда-Център“, най-малко вървене има ако слезете на спирка „Сол Несебър“, но след като се спуснете към крайбрежната алея, за плаж „Олимпийски надежди“ трябва да върнете по нея стотина метра в посока Равда и така се озовавате в северния край на плажа (който е откъм Несебър). Ако слезете на предната спирка „Евридика“ вървенето до брега е малко повече, но излизате в южния край на плажа на свободната зона.

На долната снимкова схема е означена и надписана изходната точка Центъра на Равда (Кметството). С червена линия е показан автомобилният маршрут. От кметството се кара наляво по улица “Несебър“. Преминава се направо през едно кръгово движение и двеста метра след него се завива надясно по улица „Аурелия“, която свършва в една голяма „Г“-образна буна, кято има име и се нарича буна „Аурелия“.  Наляво и надясно от буната е все плаж „Олимпийски надежди“.

Със зелена линия е показан пешеходният маршрут, който за по-приятно вървене е покрай морето по крайбрежната алея (улица) „Морски звуци“. Този пешеходен маршрут свършва на същата „Г“- образна буна, но много преди да я достигнете има общо пет рампи и стълби, по които може да слезете от алеята на плаж „Олимпийски надежди“, още преди да достигнете до „Г“- образната буна „Аурелия“.

Схема за достигане от Центъра на Равда до плаж „Олимпийски надежди“ с МПС (червената линия) и пеша (зелената линия). Центърът на Равда е „Т“-образното площадно кръстовище до сградата на кметството.

Ако искате да видите в Google Карти автомобилния и пешеходния маршрут, може да сканирате двата QR-codes, които се намират в книжното издание на справочника. Те са същите като тези по-долу. След като влезете в съответната страница на сайта plaj.guru трябва да кликнете на подчертаното изречение, което се намира под заглавието на страницата. Може да се наложи да скрулнете нагоре, за да видите подчертаното изречение.

Автомобилен маршрут до плаж „Олимпийски надежди“.

Пешеходен маршрут до плаж „Олимпийски надежди“.

Пешеходният маршрут до плаж „Олимпийски надежди“ от горния QR-code е различен от този със зелената линия от схемата по-горе. Маршрутът от QR-код е най-краткият и не минава покрай морето, а по вътрешна улица.

2. Плажът.

Плаж „Олимпийски надежди“ е най-големият измежду четирите плажа на Равда. Освен, че има красиво име, самият плаж също е много красив и уреден. Излъчва лукс и стил. Пространството зад плажа също е много стилно, хотелите изискани и естествено стаите им с гледка към морето.

Схема на плаж „Олимпийски надежди“.

Както се вижда от географски ориентирания модел, плаж „Олимпийски надежди“ е с много приятното югоизточно изложение. Зад целия плаж по дължината му има асфалтирана пешеходна алея, която е малко по-висока от нивото на плажа- някъде метър, някъде 3-4 метра. По нея  може да вървите и да слезете на самия плаж от избрано място, където ви хареса.

Структурата на плажа е такава, че  има редуващи се три платени и три свободни зони, така че по цялата му дължина може да избирате къде да се настаните.

 Плажовете на Равда са с дълга брегова линия. Затова разказът и снимковият на всеки плаж ще е в поредността, в която са изброени, т.е. от север на юг (от левия им край в посока десния).

ЛЯВАТА ЧАСТ НА ПЛАЖ „ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ“

Тя се отличава с това, че притежава най-широката и просторна плажна ивица по целия бряг на Равда. Виждате я на следващите две снимки. Освен, че е широка, ивицата се отличава и с това, че морето пред нея е много плитко, защитено и няма никакви вълни заради тази „Г“- образна защитна буна, построена частично върху останките на потъналия риболовен траулер „Аурелия“. Ето защо лявата част от плаж „Олимпийски надежди“ е много предпочитана и подходяща за малки деца.

Най-широката част на плаж „Олимпийски надежди“ е до буна „Аурелия“ в левия (северния) му край.

На широката част от плаж „Олимпийски надежди“, която е до „Г“-образната буна „Аурелия“ се редуват две платени и две свободни зони.

Над 20 години, чак до 2022 година едно от по-описателните имена на плаж „Олимпийски надежди“ беше плажът с потъналия кораб, затова ще разкажем малко повече за кораба. През зимата на 2021-2022г. останките от този потънал при буря бракуван и теглен на буксир риболовен траулер бяха затрупани с брегозащитни камъни и той-вече не се вижда.

Задната част на потъналия риболовен траулер „Аурелия“, снимана  през 2014г., когато чадър и шезлонг бяха по 6 лева. През 2021г.- 2022г. надводната част  на кораба беше нарязана за скрап, а остатъците затрупани с камъни.

Останките от потъналия при буря риболовен траулер „Аурелия“ през 2021г. – 2022г. станаха основа на полезна брегозащитна буна.
Вижда се добре структурата на тази лява част от плаж „Олимпийски надежди“. Редуват се платена, свободна, платена и свободна зона.

Носът на потъналия риболовен траулер „Аурелия“ беше дълги години обект на изследване от плувци и гмуркачи, плажуващи на „Олимпийски надежди“.

На 04 май 2020г. Областният управител на Бургас обяви търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, представляващи 56 тона отпаден метал от потънал кораб „Аурелия“.

След рязането на надводната част на кораба за скрап и затрупването на остатъците с камъни, сега част от носа се подава метър над водата и почти не се вижда изпод грамадата от камъни. Дъното и някои от неизвадените стоманени части на кораба останаха като скелет за брегозащитната буна.

През юни 2017 година, т.е. пет години преди нарязването на надводната част на  кораба и натрупването на едри камъни върху ненарязаната подводна част предходната снимка би изглеждала така.

Потъналият по време влачене риболовен траулер „Аурелия“ преди нарязването нанадводната му част.

Риболовният траулер, но вече затрупан с камъни и превънат в допълнителна брегозащитна буна, перпендикулярна на съществуващата.

Риболовният траулер, но вече затрупан с камъни и превънат в допълнителна брегозащитна буна, перпендикулярна на съществуващата.

И така, започваме обзора на плаж „Олимпийски надежди“. Ако се разхождаме и разглеждаме плажа от ляво на дясно, виждаме следното:

В лявата част на плаж „Олимпийски надежди“, която е северно от „Г“-образната буна, се редуват платена, свободна, платена и пак свободна зона.

В близък план на горната снимка вдясно виждате най-северната част от плажа, която е свободна зона. Тя е в землището на град Несебър (вж. раздел трети), но според специализираната карта принадлежи към морски плаж „Олимпийски надежди“. Тук на тази свободна зона плажната ивица не е много широка- само 13 метра, а двуметровият скат зад ивицата е бетониран. В посока платената зона с белите чадъри ивицата се разширява и стига до 90 метра, а скатът става нисък до 1,20 м.-1,50 м. и затревен.

Следва доста обширна платена зона с чадъри и шезлонги, срещу която морето е безопасно, защото е заградено „Г“-образна буна.

Това е една от двете платени зони в лявата част на плажа. Насреща е затрупаният с камъни потънал кораб „Аурелия“. По-точно останките му. Снимката е правена от пешеходната алея зад плажа.

За тази час от плажа може удобно да слезете от широката брегозащитна буна, която се явява продължение на късата уличка „Аурелия“. Манията около изгорелия, бракуван и после потънал по време на влачене риболовен траулер „Аурелия“ е голяма. Освен улица, наблизо има хотел и квартал „Аурелия“.

От пръв поглед се убеждавате, че тази лява част от плаж „Олимпийски   надежди“ е обширна и хубава. Пространството около бетонната рампа и стълбата за слизане е естетически оформено и радва окото.

Това е една от двете платени зони в лявата част на плажа. Насреща е затрупаният с камъни потънал кораб „Аурелия“. По-точно останките му. Снимката е правена от пешеходната алея зад плажа.

Координатите на това място, от което е направена горната снимка (началото на буна „Аурелия“), са посочени по-горе при статистическите данни за плаж „Олимпийски надежди“. От началото на буната може да слезете наляво към най-широката част от плажа, може и надясно към не толкова широката, но много по-дълга част от плажа. И в двете направления се редуват платени и свободни зони и е красиво и чисто.

В лявата част на плаж „Олимпийски надежди“ има достатъчно място за игра на федербал и плажен волейбол.

По-обширната лява част от плаж „Олимпийски надежди“ е северно (вляво) от голямата „Г“- образна брегозащитната буна с потъналия риболовен траулер „Аурелия“. На тази снимка се вижда малка луксозна платена зона с шатри и пред нея голяма свободна зона.

Един от въпросите, който вълнува хората, е има ли достатъчно място на свободната зона. Тук да. Тази част от плаж „Олимпийски надежди“ има две свободни зони и на всяка от тях има достатъчно място, по което време на деня да отидете и по което време на сезона да почивате, включително август. Причината е в обширността на ивицата. Но ако закусвате дълго и стигнете на  плажа след 9:30 часа няма да намерите място в близост до водата. Както чадърите и шезлонгите са на седем реда, така и постелката ви на свободната зона ще е на седми ред, но въпреки това край вас ще е просторно.

Свободната зона в близост до затрупания с камъни потънал кораб.

Поглед в обратна посока към брега.

В лявата част на плажа има три заведения за бързо хранене, които принадлежат на самия плаж. Има още две заведения, които са горе на алеята зад плажа, зад свободната зона. Изборът е голям, конкуренцията също.

Пясъкът е ситен, жълтеникав. Морето е плитко, дъното е изцяло пясъчно пред цялата лява част от плаж „Олимпийски надежди“. Бавно и плавно се продълбочава, което личи от следващите снимки, някои от които са правени от морето в посока плажа.

Морето в близост до потъналия кораб, затрупан с камъни и превърнат в допълнителна брегозащитна буна, е плитко, водата е тиха и спокойна. Подходящо е за деца.

Топла и спокойна вода в пространството, защитено от буна „Аурелия“.

Поглед от морето в посока най-левия край на плаж „Олимпийски надежди“.

Поглед от морето към най-широката част на плаж „Олимпийски надежди“.

Обзорна снимка на плаж „Олимпийски надежди“. В най-горния десен ъгъл на снимката късчето море е акваторията на плаж „Слънчев бряг Юг“.

С червена линия е показана бреговата ивица на плаж „Олимпийски надежди“. Жълтата линия е върху „Г“- образната буна „Аурелия“ разделя плажа на лява и дясна част. Съседен плаж от юг  е „Равда Централен“ (долния ляв ъгъл на снимката), а от север несебърския  „Акротирия Запад“.

Рай за децата и техните майки. Безопасно къпане в плитки води, защитени от голямата „Г“- образна буна „Аурелия“.

ДЯСНАТА ЧАСТ НА ПЛАЖ „ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ“

Тя започва от буна „Аурелия“ със затрупания с камъни  потънал кораб „Аурелия“ и половин километър по на юг свършва до права буна, оттатък която е плаж „Равда Централен“. Ето как изглежда тази по-дълга, но по-тясна дясна част на плаж „Олимпийски надежди“.

Дясната по-тясна част от плаж „Олимпийски надежди“ е дълга 530 метра и се намира между две брегозащитни буни.

Маршрутите, показани с QR-codes, не случайно са до началото на тази голяма „Г-образна“ буна. Тя не е съвсем по средата на дългия близо 800 метра плаж. По-скоро е на една трета от дължината му, като на тази дясна част, която ще представим,  се падат две трети. Обаче буната е добра изходна точка и дава голям избор, защото и наляво и надясно от нея има както платена, така и свободна зона, заведения за бързо хранене, а също така хубав ситен пясък.

            Ето я тази голяма „Г-образна“ буна, на която са посочени координатите в началото на темата. Снимана е от мястото, от където можете да слезете или наляво към обширната част на плажа или на дясно към по-дългата, но по-тясна част.

Слизайки за дясната част на плажа ще видите едно красиво заведение за бързо обслужване.

Красиво заведение за бързо обслужване до буна „Аурелия“.

Самата буна от дясната страна, снимана от пясъка на плажа, изглежда така.

Близо до буната  морето натрупва водорасли.

Първите тридесет метра от буната надясно са зона за водни спортове и атракционни услуги. Ако сте се установили от лявата страна на буната там няма такава зона, така че ако възнамерявате да се възползвате е добре да се установите с компанията в дясната половина на плажа, за да може да ви правят клипчета и снимки по-лесно.

Зоната за водомоторни спортове на плаж „Олимпийски надежди“ е вдясно от голямата „Г“- образна буна.

И в дясната половина на плаж „Олимпийски надежди“ има платена зона  с чадъри и шезлонги.

Водното спасяване на плаж „Олимпийски надежди“ през активния летен сезон е организирано в шест спасителни поста, номерирани от ляво на дясно. Два спасителни поста- първи и втори, са в лявата част на плажа, а четири поста- от трети до шести, са в по-дългата дясна част на плажа.  

            Дясната част на плаж „Олимпийски надежди“, както се вижда добре от въздушните снимки е разделена на две половини- платена и свободна зона. Платената зона започва от голямата „Г“-образна буна и продължава надясно, като подминава 20 метра четвърти спасителен пост. На тази платена зона плажната ивица е широка и наемателят реди спокойно пет реда по 55 чадъра на ред и остава още място.

Плаж „Олимпийски надежди“- платената зона в дясната част на плажа.

Плаж „Олимпийски надежди“- платената зона в дясната част на плажа.

Плажната ивица не е повдигната и натрупана спрямо морското равнище, а е почти равна, има съвсем лек наклон. Това улеснява навлизането във водата.

Това е краят на дългата платена зона, която е вдясно от голямата „Г-образна“ буна. Той е малко след четвърти спасителен пост.

Да видим какъв е подходът към морето и плитко ли е морското дъно пред тази дълга платена зона и до нея свободната зона най-вдясно.

            Подходът към морето е пясъчен и плавен пред цялата платена зона и половината от свободната зона, която е южно. Съвсем малко водорасли се струпват само в близост до „Г“-образната буна. По-надясно водорасли няма, което за мен е недостатък, за други е предимство. Ивицата отначало е прилично широка.

Подходът към морето в дясната част на плаж „Олимпийски надежди“ е плавен и приятен пред цялата платена зона и половината от свободната.

Подходът към морето в дясната част на плаж „Олимпийски надежди“ е плавен и приятен пред цялата платена зона и половината от свободната.

Поглед от водата към дългата дясна част на плаж „Олимпийски надежди“.

Продължавайки надясно, малко след четвърти спасителен пост започва дълга колкото платената зона, но изтъняваща свободна зона, която от птичи поглед изглежда така

Това е най-дясната част от плаж „Олимпийски надежди“, която е свободна зона. По-нататък след малката буна, която се вижда в горната част на снимката, вече е плаж „Равда Централен“.

Както се вижда от горната въздушна снимка, правена в 18:05ч. на 20 юли, хотелите и дърветата, а също и триметровият скат зад плажа хвърлят сянка.

Плаж „Олимпийски надежди“, свободна зона в дясната част на плажа. Вижда се пети спасителен пост.

На горната снимка се вижда пети спасителен пост. Още от четвърти пост и 70 метра след пети пост, тази свободна зона е прилично широка. Скатът зад плажната ивица е висок три метра, бетониран и укрепен.

Вървейки към най-десния край на плажа ивицата става клиновидна и поръсена с едри и не толкова едри камъни и скали, а бетонираният скат свършва и започва необработен скат от изветрели скални породи и почва, по който скат растат треви, храсти, а съвсем накрая има и дървета, хвърлящи сянка, дори по обяд. Мястото под тях първо се заема.

Пясъчната ивица близо до дясната граница на плаж „Олимпийски надежди“.

Това е най-дясната (най-южната) част на плаж „Олимпийски надежди“, снимана от брегозащитната буна. От другата страна на буната е свободната зона на плаж „Равда Централен“.

Ето я на следващата снимка и самата брегозащитна буна, която се явява южна граница за плаж „Олимпийски надежди“ и северна за плаж „Равда Централен“. От нея наляво и надясно са все свободни зони. И от двете страни на буната морето изхвърля на границата с пясъка водорасли, които растат по каменистото морско дъно и по камъните на самата буна. Сутрин може да дишате тук йодни пáри. Така че дали ще слезете от буната на плаж „Олимпийски надежди“ или на „Равда централен“ обстановката е почти една и съща- сравнително тясна и заливна ивица, каменисто морско дъно и водорасли .

Малката брегозащитна буна, Вляво е плаж „Олимпийски надежди“. Вдясно от нея е плаж „Равда Централен“.

Какво морско дъно ви очаква и как се навлиза в морето от свободната зона в най-десния (най-южния) край на плажа „Олимпийски надежди“.

Започваме малко по-отдалеко. Както ще забележите триметровият скат зад плажната ивица половината е бетониран и заздравен, но последните 150 метра в най-южната част на плажа не е. Ето как изглежда там рушащият се скат зад пясъчната ивица. Вижда се и един розов чехъл за мащаб спрямо камъните.

Тази и още две снимки на ската зад плажната ивица в най-южната част на плаж „Олимпийски надежди“.

Ерозиращ скат зад плажната ивица в най-южната част на плаж „Олимпийски надежди“.

Неукрепен и ерозиращ скат зад плажната ивица в най-южната част на плаж „Олимпийски надежди“.

Неукрепването на ската с бетонна конструкция води до постепенното му разрушаване от зимните морски бури, размиване на хумуса и извличане на едри каменни фракции. Морето с течение на времето придърпва камъните навътре, поради което в крайна сметка морското дъно от пясъчно се превръща в каменисто или в най-добрия случай в каменисто-пясъчно. Освен това, понеже водораслите, с изключение на морската трева, растат върху камъни, като вторична последица има изобилие от водорасли изхвърлени на брега плюс плуващи свободно в дебел слой на повърхността на морето.

Друга лоша последица от неукрепването на ската е постепенното неминуемо разрушаване на бреговата ивица и достигането на морето до крайбрежната алея „Морски звуци“ с перспектива и тя да бъде унищожена с течение на времето с всички негативни последици за живота на местните хора, за частните имоти и за комфорта на нас туристите.   На следващите снимки виждате как влияе морската брегова абразия на подхода към морето и морското дъно в най-южните 150 метра от плаж „Олимпийски надежди“, прилежащи към небетонирания скат.

Камъни и водорасли при навлизане във водата в най-дясната (южна) част на плаж „Олимпийски надежди“, в последните 150 метра от дължината му.

Подход към морето в последните най-южни 150 метра от плаж „Олимпийски надежди“, които са свободна зона.

Подход към морето в последните най-южни 150 метра от плаж „Олимпийски надежди“, които са свободна зона.

Подход към морето в последните най-южни 150 метра от плаж „Олимпийски надежди“, които са свободна зона. В близост до брегозащитната буна има повече водорасли, както изхвърлени от морето на брега, така и свободно плуващи във водата.

Бетонът по ерозиращ морски бряг не е лошо нещо, напротив. Областната управа на Бургас трябва спешно да предприеме действия по укрепването на всяка педя неукрепен морски бряг на Равда.

Като пряка последица от неукрепения бряг морското дъно пред последните 150 метра от плаж „Олимпийски надежди“ изглежда преимуществено така, както е на следващите две подводни снимки.

Подводна снимка. Различни по големина камъни, някои обрасли с водорасли,  по морското дъно в последните 150 метра от дължината на плаж „Олимпийски надежди“.

Подводна снимка. Камък с дължина над половин метър и височина около 30 сантиметра на дъното на плаж „Олимпийски надежди“ в южния край на плажа“.

Ето защо за препоръчване е, ако решите да плажувате на свободната зона в най-южния край на плаж „Олимпийски надежди“ да ползвате при навлизане в морето плажни обувки или да навлизате много внимателно, като следвате пясъчните тесни пътеки между камъните. Иначе на пипане и стъпване бос камъните са меки, като тапицирани, имат някакъв растителен мъх по тях.

Друг вариант е да отидете да се къпете по на север, където дъното е пясъчно, ако има кой да ви пази багажа, защото все пак се отдалечавате.

Веднъж навлезли във водата в най-южната част на плаж „Олимпийски надежди“, гледката към брега е като на следващите две снимки.

Поглед от водата към неукрепения бряг в най-южната част на плаж „Олимпийски надежди“. Вижда се последният  шести спасителен пост.

Поглед от водата в посока буната, която е южна граница на плаж „Олимпийски надежди“. От другата й страна е плаж „Равда Централен“.

Поглед от водата към десния ъгъл на плаж „Олимпийски надежди“ . Вижда се основата на брегозащитната буна, оттатък която е плаж „Равда Централен“.

Снимките от морето в посока брега са правени при дълбочина на водата около 1,80 м.  Вижда се, че навлизане 80-90 метра навътре е безопасно и плавно, бавно се набира дълбочина.

Всички плажове на Равда, не само този, са доста добре защитени от странични буни. Инциденти с къпещи се не стават.

Вижда се добре как укрепеният и бетониран бряг в южната част на плаж „Олимпийски надежди“ преминава в неукрепен, обрасъл и ерозиращ бряг.

Бункер от Втората световна война на алеята зад плаж „Олимпийски надежди“. Намира се в южния край по дължината на плажа. Такива бункери има над 40 по морските плажове на България и в терените зад тях. Бункерите са строени на десантоопасни направления с нисък бряг. 

Ще ви направи впечатление, че като се разкопае жълтия пясък, излиза  черен пясък. Такова е положението като се почне от несебърския плаж „НСА“, през равденските, ахелойските и чак до поморийските плажове. Дали черният пясък се дължи на  въртенето на водата от солниците на Ахелой и Поморие, които изобилстват с черна лечебна кал, не е ясно. Но такъв черен пясък, примесен с основния жълт пясък ще видите и на други равденски плажове.

Черен пясък, под жълтия на плаж „Олимпийски надежди“ , а също и на другите равденски плажове.

Плаж „Олимпийски надежди“. Радост за децата .

РЗИ- Бургас следи качеството на водите на плаж „Олимпийски надежди“ в условно обособена зона за къпане №10, която се нарича „Плаж „Академика“- с.Равда“. Тази зона за къпане е обща за четири плажа. Освен равденския плаж „Олимпийски надежди“, тя обхваща на север още три малки несебърски плажа- „Академика“, „ХТИ“ и „НСА“, които преди време очевидно са били в землището на Равда, но после са преминали в това на Несебър. Затова на картата на зона №10, която виждате по-долу, РЗИ- Бургас изписва и пред тях „Равда“. Добавена е червена линия, която да открои ивицата на плаж „Олимпийски надежди“.

Пробонабирането и за четирите плажа РЗИ- Бургас извършва пред плаж „Олимпийски надежди“, като мястото е обозначено на картата с червена точка. То е пред трети спасителен пост, който е първия вдясно от голямата „Г“- образна буна „Аурелия“. Първи и втори пост са вляво от буната.

Последните две години 2021г. и 2022г. качеството на водите е отлично, като преди това четири години е било добро, а преди това пак е било отлично.  Потенциален дифузен източник на замърсяване РЗИ сочи, че е имало само при дъжд и това е заустване на дъждовни води на плаж „Олимпийски надежди“ „в края на каменната буна“, както пише в доклада. РЗИ- Бургас не уточнява за коя от двете каменни буни става дума, дали за малката права буна, която го отделя от плаж „Равда Централен“ или голямата буна „Аурелия“ с едноименния потънал риболовен траулер. Всъщност става дума за буна „Аурелия“. Защото, ако заустването е на юг при малката права буна, то качеството на водите за къпане на съседния плаж „Равда Централен“, който е от другата страна на малката буна, също трябва да е било в даден период „добро“, а то винаги е било „отлично“. С всички резерви най-вече относно честотата на пробонабиране (веднъж на сезон, освен при сигнал), трябва да се доверим на РЗИ- Бургас, че отдавна качеството на водите на плаж „Олимпийски надежди“ е отлично и дори при авария на близката КПС, проблеми с чистотата на водата до буна „Аурелия“ няма.

Остава без отговор въпросът защо пробонабирането в зона за къпане №10 не се взема до буна „Академика“, която е централна за зоната, а твърде встрани от центъра на зоната, чак вдясно от буна „Аурелия“.

По-долу виждате панорамна снимка, която в близък план показва бреговата ивица и на другите три плажа в зона за къпане №10. След широката „Г“-образна буна следват несебърските плажове „Академика“, „ХТИ“ и „НСА“ („Национална спортна академия“). Село Равда и град Несебър са се слели отдавна и празно поле между тях и плажовете им няма, затова границата им не е някакво празно поле. Застрояването е плътно.

Долу вляво се вижда най-широката част на плаж „Олимпийски надежди“, която е до „Г“- образната каменна буна. Малко след нея е и краят на село Равда. Следващата плажна ивица е на Несебър. На снимката се вижда Несебър, включително полуострова на Стария град, КК „Слънчев бряг“, град Свети влас, КК „Елените“ и най-горе Стара планина.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на плаж „Олимпийски надежди“.

            Плаж „Олимпийски надежди“ попада върху два поземлени имота, единият от които е в землището на Равда, другият в землището на Несебър.

По-големият поземлен имот е в землището на село Равда и е с идентификатор 61056.501.540; адрес на имота- област Бургас, община Несебър, село Равда; вид собственост- изключителна държавна; АИДС №583/ 27.01.2000г.; вид територия- защитена; НТП- крайбрежна плажна ивица; площ 15944 кв.м.; квартал 0. Заповедта за одобряване на КККР е №РД-18-58/ 16.04.2008г. на  Изпълнителния директор на АГКК.

По-малкият поземлен имот е в землището на Несебър и е с идентификатор 51500.510.10; адрес на имота- област Бургас, община Несебър, град Несебър; местност Морски плаж „Равда-север“; вид собственост- изключителна държавна; АИДС №583/ 27.01.2000г.; вид територия- защитена; НТП- крайбрежна плажна ивица; площ 2444 кв.м. ; Заповедта за одобряване на КККР е № 300-5-81/ 02.10.2003 г.  на Изпълнителния директор на АГКК. За този несебърски поземлен имот има издадена последваща Заповед за изменение на КККР № 18-12732 от 12.11.2021 г. на Началника на СГКК – Бургас.

На представената по-горе пояснителна схема са показани очертанията на морския плаж в жълто, а в отделна рамка и на двата съседни поземлени имота, върху които попада плажът. Има почти пълно съвпадение между очертанията (граници и площ) на морския плаж и поземлените имоти. С черна линия е показана землищната граница между село Равда и град Несебър, която представлява асфалтирана улица, застроена от двете страни.

В картата на АГКК плаж „Олимпийски надежди“ неизвестно защо е отбелязан не като един, а като два съседни плажа 61056.PL.1 и 61056.PL.3. Северният 61056.PL.1 започва от плаж „Акротирия Запад 1“ и свършва до „Г“-образната буна с потъналия кораб, като държавното му име е „Равда север“. Всъщност това е най-широката част от плаж „Олимпийски надежди“, там е волейболното игрище. Има несъответствие и то се състои в това, че този плаж 61056.PL.1 попада както върху целия несебърски поземлен имот 51500.510.10, така и върху широката част, т.е. върху половината от равденския поземлен имот 61056.501.540, а в същото време е изписван с начален компонент кода на Равда по ЕКАТТЕ, който е 61056 (на Несебър е 51500). Друг е въпросът защо два съседни плажа са с номера 1 и 3, без да се вижда къде е 2.

Другият плаж, номериран от АГКК  като 61056.PL.3, започва на север от „Г“- образната буна с потъналия кораб и свършва до малката буна, разделяща „Олимпийски надежди“ от плаж „Равда Централен“. Държавното име на  PL.3 е същото като на PL.1 „Равда север“.

Разрастването на село Равда и град Несебър е довело до сливането им.
В централната част на снимката се вижда характерната за плаж „Олимпийски надежди“ „Г“- образна буна, която е приблизително на границата между землищата на Равда и Несебър.
В далечината е Стара планина и нейната най-източна точка нос Емине. На фона на Стара планина белеят сградите на КК „Елените“.

Може да се помисли за придаване на малкото парче от плажа, попадащо и без друго върху несебърския поземлен имот с площ 2444 кв.м. към малкия несебърски плаж „Акротирия Запад 1“. Така ще се преодолее кадастралното несъответствие и всяко землище „ще си знае“ плажовете.

х х х

Екологичното покритие на плаж „Олимпийски надежди“ е интересно откъм граници. Ще го разгледаме първо за северната, „несебърска“ част от плажа, после за южната „равденска“ част.

А/ При „несебърската“ част от плажа, почти съвпадаща с поземлен имот 51500.510.10 от 2444 кв.м., както  сушата, така и прилежащата акватория (морето), попадат изцяло в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на хабитатите (рSCI/SCI/ SAC) с наименование „Ахелой-Равда-Несебър“, еврокод BG0000574. Зоната е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите №РД-400 от 12.07.2016г., обнародвана в ДВ бр.58/ 26.07.2016г.

Обаче сушата на същата тази несебърска част е покрита само половината откъм морето от защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици (SPA)  с  наименование „Емине“, еврокод BG0002043, Зоната е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите №РД- 560 от 21.08.2009г., обнародвана в ДВ бр.69/ 28.08.2009г. Тази зона покрива и цялата акватория, прилежаща към поземления имот, т.е. и към плажа.

Б/ Най-широката част от плаж „Олимпийски надежди“, която е северно от кривата буна с потъналия кораб и е в землището на Равда, няма никакво екологично покритие. С други думи не попада в нито една от двете зони- „Ахелой-Равда-Несебър“ (за хабитатите), нито в „Емине“ (за птиците). Припомняме, че тази най-широка част от морския плаж е част от равденски поземлен имот с идентификатор 61056.501.540.

Преди 2022г. останките от риболовния траулер „Аурелия“ бяха една от атракциите и забележителностите на плаж „Олимпийски надежди“. След затрупването му корабът стана основа на горната чертичката на буквата „Г“, която обърната съвпада с контурите на брегозащитната буна.   

За тази дълга и тясна част от плаж „Олимпийски надежди“, която е на юг от „Г“- образната буна и достига до „Равда Централен“, и която също е част от равденски поземлен имот с идентификатор 61056.501.540, екологичното покритие е следното: само половината от сушата на плажа (пясъка) попада в двете зони от НАТУРА 2000. Това е тази половина по дължината на ивицата, която граничи с морето. Цялата прилежаща акватория към плажа попада и в двете зони- „Ахелой-Равда-Несебър“ (за хабитатите) и „Емине“ (за птиците).     

х  х  х

С Протокол №1 от 18.01.2013г. на комисията по чл.18 от Наредба №1 от 16.09.2008г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК за плаж „Олимпийски надежди“ е приета „СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА на морски плаж „РАВДА – ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ“, имот №501.540“ в мащаб 1:1000 и обем един картен лист. Геодезическото заснемане на границите на плажа е направено на 03.10.2012г. Картата е изработена от фирма „ГЕОХАЙД“ ООД. На плажа няма дюни, поради което не е приемана обединена карта на плаж и дюни. Зелената брегова линия излиза доста напред към морето спрямо имотните граници (границите на собствеността) на поземлени имоти 61056.501.540 и 51500.510.10, върху които преимуществено попада плаж „Олимпийски надежди“.

х х х

            Плаж „Олимпийски надежди“ е отдаден на концесия за срок от 20 години, считано от сезон 2021г. на еднолично дружество с ограничена отговорност. Максималната цена, на която концесионерът може да предлага чадър и шезлонг за целия срок на концесията е 8 лева за чадър и 8 лв. за шезлонг с включен ДДС в размер на 20%. Концесионерът се задължава да направи „инвестиции за обезопасяване на морския плаж и прилежащата акватория за срока на концесията в размер 226656 лв. с ДДС за целия срок на договора за концесия“.

            Общата площ на плажа в границите му според специализираната карта е 23398 кв.м., от която 19623 кв.м. са активна плажна площ (пясък). Останалата площ е обекти на инфраструктурата 721 кв.м. (подиум 136 кв.м.; спортни площадки и съоръжения 67 кв.м.; естествени и изкуствени водни площи и течения 423 кв.м.; шест броя стълби и др.) и брегоукрепителни съоръжения 2770 кв.м. Дължината на бреговата линия на плажа е 798 метра.

4. Галерия

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

Плаж „Олимпийски надежди“. Потъналият риболовен траулер „Аурелия“.

9 thoughts on “Равда. Плаж „Олимпийски надежди“.

 1. sociology dissertation help says:

  Hey there!
  Now i dove into your article on sociology dissertation help, and I’m absolutely blown away! Your insights have not only enlightened me but also given me a newfound excitement for my dissertation journey. As a sociology student wrestling with the complexities of academic research, your tips on framing research questions and conducting interviews were game-changers. Your article was like a roadmap through the maze of sociological research, and I can’t thank you enough for making it so accessible.

  Отговор
 2. zoritoler imol says:

  you’re really a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a great job on this topic!

  Отговор
 3. Brettfut says:

  Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

  Отговор
 4. Brettfut says:

  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *