Месец: август 2022

Плаж „НДК“ („Национален детски комплекс“).

обща  площ  на плажа                                                                  16873 кв.м. активна плажна площ (пясък)                                                 13930 кв.м. брегоукрепителни съоръжения                                              2781 кв.м. затревен плаж                                                                               

Плаж „Равда Централен“.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Равда Централен“. Плаж „Равда Централен“ се намира по крайбрежието на Равда и е най-близко разположеният плаж спрямо центъра на Равда,

Равда. Плаж „Олимпийски надежди“.

  обща площ                                                                                      23398 кв.м. пясъчна площ                                                                                19623 кв.м. брегоукрепителни съоръжения                                                2770 кв.м. каменист плаж                                                                                  284