„Малък плаж“.

„Малък плаж“ е разположен в залив между Морската градина и Рибарското пристанище на Лозенец.

Статистически данни за плажа.

1. Къде се намира и как да стигнем до „Малък плаж“.

Малък плаж“ е надясно спрямо центъра на Лозенец, ако сте с лице към морето.

С жълта линия е показан маршрутът пеша (430 метра) от центъра на Лозенец до левия край на „Малък плаж“.

Малък плаж“ е сред трите плажа най-близо до центъра на Лозенец.

С този QR-код е показан маршрутът с кола до десния край на „Малък плаж“, където има места за паркиране.

Пешеходният маршрут минава през красивата и нова Морска градина на Лозенец и по дълбокия път слиза до левия край на плажа. Маршрутът с кола е до десния край на „Малък плаж“, където има много свободни и безплатни места за паркиране. Показан е с QR- кода и е дълъг точно 500 метра. След сканиране на QR- кода ще влезете в страница на сайта plaj.guru. Трябва да кликнете върху изречението под заглавието, което започва с израза „от Кръстовище Лозенец 8277…“.

            На схемата по-долу със зелена линия е показан маршрутът за кола още от входната точка на Лозенец (Автогарата). Той свършва до десния край на „Малък плаж“, където има достатъчно места за безплатно паркиране. С жълта линия е пешеходният маршрут от предната снимкова схема. В село Лозенец се влиза с кола по ул. „Странджа“, която почва от Автогарата и свършва където е жълтата точка. Там образува с ул. „Георги Кондолов“ „Т“-образно кръстовище.

С жълта линия отново е показан пешеходният маршрут от центъра на Лозенец до левия край на „Малък плаж“. Зелената линия е маршрутът с кола. Местата за паркиране са до десния край на плажа и са означени с „Р“.

Снимка на село Лозенец откъм входно-изходния пътен възел.

След това „Т“- образно кръстовище е площадът на Лозенец, който е пешеходна зона. Показаният с жълта линия пешеходен маршрут до левия край на плажа минава през площада. След като пресечете площада продължавате още напред и се озовавате на улица „Черно море“. Пред нея е амфитеатърът и Морската градина на Лозенец. Трябва да тръгнете надясно по ул.“Черно море“, като ще минете покрай шадраван, беседка и детска площадка и ще се спуснете към левия край на плажа по Дълбокия път. Дълбокият път минава под малък мост.

Улица „Черно море“.

Шадраванът, покрай който се минава.

Беседка и детска площадка, покрай които се минава преди да прихванете Дълбокия път.

 Дълбокият път, по който се слиза до левия край на „Малък плаж“. В горния му край се виждат беседката и детската площадка, откъдето се прихваща Дълбокия път за слизане на плажа.

 Дълбокият път, по който се слиза до левия край на „Малък плаж“.

 Краят на Дълбокия път, по който се слиза до левия край на „Малък плаж“.

Вижда се мостът за Слънчевия часовник. Под моста минава  Дълбокият път, по който се върви за левия край на „Малък плаж“.

Ето го отблизо и самият Слънчев часовник, който е нещо уникално не само за нашето Черноморие. Може да си сверите часовниците и да се снимате преди или след плажа.

През последните 5 години Лозенец претърпя сериозно облагородяване на околната среда. За хубавото не трябва да се мълчи. Община Царево изтегли заем от 1млн. лева с който финансира изграждането на новата Морска градина на Лозенец, която включва амфитеатър, шадраван, Слънчев часовник и Дълбокия път. Ето как изглеждаше Дълбокият път, сниман през юли 2013г., та чак до 2018г.

Така изглеждаше Дълбокият път през 2013г.

Дълбокият път, преди да бъде облагороден и преди да има мост над него, по който се достига до Слънчевия часовник.

За разлика от следващите пет малки мидени плажа, чиято материнска скала е от вулкански туфи, при „Малък плаж“ скалите са седиментни (утаечни) от варовик. В Левия край на плажа ще ви посрещнат точно такива бели скали. Може да има овлажняване на почвата и малко поточе, което ще трябва да прескочите, за да се озовете на самия плаж.  Така е, защото теренът около плажа е повдигнат средно с 10 метра и подпочвените води се стичат гравитачно надолу към пясъците на плажа.

Първи впечатления от плажа на идване пеша през центъра на Лозенец и Дълбокия път.

Първи впечатления от плажа на идване пеша по Дълбокия път.

До тук онагледихме пристигането пеша до левия край на „Малък плаж“. Ако ще посетите плажа придвижвайки се с кола, паркирането е в края на ул.“Рибарска“ до десния край на плажа. Там е „парадният“ вход на „Малък плаж“. Ще слезете на плажа по естетически оформена алея с много цветя и екзотични растения. Ето я как изглежда.

Луксозен подход към заведението и към ивицата на „Малък плаж“.

Луксозен подход към заведението и към ивицата на „Малък плаж“.

Това е платената зона на „Малък плаж“. Тя е в десния край на плажа.

В десния край на „Малък плаж“ има шикозно заведение на три етажа. След входа му има аквариум, в който мърдат мустаци огромни омари с вързани щипки, за да не се бият. Не пропускам да ги видя.

„Малък плаж“ е разположен в залив. На тази снимка се вижда както Дълбокият път, водещ директно до левия край на плажа, така и разширението за паркиране на улица „Рибарска“ до десния край на плажа.

„Малък плаж“ не е от тези плажове, които лъсват отдалече и се виждат от всички посоки и азимути. Напротив. Улица „Рибарска“, в края на която може да се паркира свободно, е с кота 7,9 м.н.в. Напред в посока морето ще виждате добре Рибарското пристанище на Лозенец. Но трябва да се придвижите наляво и да надникнете надолу, където се е сгушил „Малък плаж“. Ивицата му не е никак широка и за да я видите, трябва да понагазите в тревите вляво от улица “Рибарска“. Там на високото има две романтични пейки за съзерцаване, разпускане и природосъобразен алкохолизъм на чист въздух. Има и популярно заведение. Вижда се залива и „Малък плаж“. Местните хора наричат носът между „Малък плаж“ и Рибарското пристанище Борунчето. Борун на турски означава нос, в превод Нослето. Ето го „Малък плаж“, сниман от ул.“Рибарска“.

Малък плаж“ сниман от тревите вляво от ул.“Рибарска“.

В края на сезона, когато почти няма туристи, в десния край на „Малък плаж“ се установяват зеленоглави патици. Това в миналите години не беше обичайно, но със затоплянето на климата все повече птици отлагат отлитането на юг, а някои дори прекарват зимата в южните части на нашето Черноморие.

Зеленоглави патици на „Малък плаж“ , село Лозенец.

На 08 септември 2023г. в по-широкия десен край на „Малък плаж“ туристка храни зеленоглави патици.

2. Плажът.

„Малък плаж“ има север-североизточно изложение, като с по-голяма тежест е северното, защото такова е то на широката дясна част на плажа, където е най-хубавият пясък и най-хубавото морско дъно. Като традиционно следствие от това концесионерът е определил най-хубавата част на плажа- дясната, за платена зона. Та, точно тя е със северно изложение. На тази схема е показано това, за което ставаше дума до сега, а именно, че може да се влезе на плажа или само отляво по Дълбокия път (горната червена стрелка), или само отдясно през „парадния“ вход за плажа откъм улица “Рибарска“. Двете червени стрелки на схемата са единствените места за слизане на плажната ивица. Схемата има и нещо в плюс. Двете сгради зад плажа са почивна база на Върховния административен съд (ВАС). Има кой да бди за законността на плажа.

Схема на „Малък плаж“.

Както се вижда от въздушните снимки с дрон, а и от тази схема, „Малък плаж“ е разположен в много красив и чаровен залив, подобен по форма и големина на Райския залив в Созопол, но не чак толкова кръгъл. На практика и Лозенец си има своя Райски залив. Височината на ската откъм улица „Рибарска“ е 7,900 метра (точка №21 от ГММП), а зад плажа по улица „Черно море“ котата е 16,666 метра (точка №51 от ГММП). Пясъчният часовник е на 10,5 м.н.в.

„Малък плаж“ има дълга и бурна история, за която повече могат да разкажат моряците (рибарите) от Лозенец. Аз ще се въздържа. Само ще спомена, че до плажа имаше паркирани по-скъпи джипове и лимузини, отколкото в центъра на София и не всеки можеше да се настани тук. Може би заради този луксозен плаж софиянци казваха на Лозенец Луксозенец. Годините, в които батките с дебели вратове и черни очила стопанисваха плажа и пишеха правилата отминаха. Министерството на туризма си влезе във функциите и от частен затворен клуб, плажът стана нормален и със свободен достъп, но за целта бяха прекратени предсрочно три концесии. Сега положението е коренно противоположно. Вече веки плаж и всяко барче се бори за клиенти и туристи, след като от 9,3 млн. души към 1989г. България намаля на 6,3 млн. към 2022г. според последното преброяване. Плажовете пак са толкова, обаче са все по-пусти, защото ги няма три милиона българи. Дълга тема… и тягостна.

Ето го най-сетне обзорът на плажа отляво надясно.

Това е левият край и лявата половина от „Малък плаж“. Вижда се високият, обрасъл скат и двете сгради, които са почивна база на Върховния административен съд. Улицата зад тези сгради се нарича „Черно море“ и на нея надморската височина е 16,666 метра.

Лявата половина от „Малък плаж“ е свободна зона. Моето лично предпочитание клони към нея, защото е по-живописна и по-дива. Освен това морското дъно е по-разнообразно, в смисъл има съчетание между пясъчни островчета и обрасли с водорасли камъни. По принцип тази лява половина от плажа е с по-каменисто морско дъно, макар че както се вижда от снимките, това не пречи възрастни и деца спокойно да навлизат и да се къпят.

В левия край на „Малък плаж“ има красиви варовикови скали.

Плоски варовикови скални плочи както на сушата, така и във водата в левия край на „Малък плаж“.

Плоски варовикови скални плочи както на сушата, така и във водата в левия край на „Малък плаж“.

Варовикови скали в левия край на „Малък плаж“.

Варовикови скали в левия край на „Малък плаж“.

Зад плажната ивица, освен че скатът е висок има израснали дървета и храсти, които са гъсти и високи. Около 16:00 часа следобед дърветата почват да хвърлят сянка. През годините растителността по ската израсна много, а никой не се грижи да подрязва клоните и храстите, при което те започнаха да завладяват пътеката върху бетонния вълнолом, за което ще стане дума по-нататък. 

Подходът към водата в левия край на „Малък плаж“. Първоначално във водата има пясък и ситни камъчета, после дъното става смесено- скални плочи, камъни и между тях пясъчни островчета.

Направено е изкуствено брегоукрепване от бетонни блокове с подходящ профил, което е естетично и се вписва в пейзажа. Блоковете са подредени върху фундамент от  брегоукрепителни камъни. Напоследък се наблюдава оголване на този фундамент и камъните се показват над пясъка. Възможно е да има изтъняване с времето на пясъчната ивица, но вероятно това е сезонно и зависи от капризите на морето. Отгоре върху бетонния вълнолом преди време имаше хубава дъсчена пътека, удобна за вървене и преминаване по нея от единия край на плажа до другия.

Бетонният вълнолом зад лявата половина на „Малък плаж“.

За съжаление с времето морето разруши дъсчената пътека над бетонното брегоукрепване и тя практически днес е остава неизползваема. Направена е от много дебели и здрави дъски, закрепени с дълги дюбели за бетона, но за Черно море, нашите представи за здраво не важат. Растителността от ската също напира и стеснява и без друго нешироката пътека в тази част, в която е използваема. Еко как изглеждаше тази дъсчена пътека през 2012г.

Дъсчената пътека върху бетонния вълнолом през 2012г. беше проходима и безопасна.

Настоящият концесионер е добре да възстанови тази дъсчена пътека, но най-напред трябва да почисти ската от клони и храсти, които вече са я превзели на места по цялата и широчина. В Договора за концесия е обещал да направи инвестиции от 67430 лева вероятно за подобряване инфраструктурата на плажа, но в какво точно ще се вложат тези средства е тайна за широката публика. Ето какво е положението сега с дъсчената пътека.

Недобро състояние в днешно време на дъсчената пътека на „Малък плаж“.

Недобро състояние в днешно време на дъсчената пътека на „Малък плаж“.

Стъпването бос е опасно.

Недобро състояние на дъсчената пътека на „Малък плаж“.

На места растителността е завладяла цялата дъсчена пътека.

Растителността- дървета и храсти, зад вълнолома трябва периодично да се окастря.

Тази дъсчена пътека правеше директна връзка между Дълбокия път (левия край на плажа) и десния край на плажа, където е платената зона и заведението за бързо обслужване. Може да се върви и долу по пясъка, но не винаги това е удобно. При бурно море, цялата лява половина на плажа се залива и е мокра. След дъжд също доста време текат пет-шест ручея напреки на  пясъчната ивица и тя е подгизнала.

Оголване на фундамента от бетонирани камъни, върху който е изграден вълнолома.

Няколко ручея се оцеждат през свободната зона на плажната ивица и мокрят пясъка.

Подпочвените води от ската зад „Малък плаж“ формират малки ручеи, които текат през плажната ивица.

Подпочвени води овлажняват пясъчнта ивица в лявата половина на „Малък плаж“.

Напоследък свободната зона остава сравнително празна и буквално свободна. Концесионерът спазва изискванията тя да е поне 50% от целия плаж.

Село Лозенец, „Малък плаж“. Поглед от свободната зона към платената зона с чадъри и шезлонги (напоследък с барбарони). Платената зона е в дясната половина на плажа.

„Малък плаж“, обхванат в две снимки от височината на Слънчевия часовник.

Платената зона е до „парадния“ вход на „Малък плаж“, който е откъм улица „Рибарска“ (пристанището). Тя не е особено голяма и по мои наблюдения е недостатъчна в най-силния сезон спрямо желаещите да се настанят там. А там разрешават и с домашни любимци. Доста едри любимци съм виждал.          По стародавна традиция морското дъно е най-хубаво, в смисъл най-пясъчно и най-равно пред платената зона. И плажната ивица там е по-хубава и по-широка.

            „Малък плаж“ е един от плажовете, който въобще не пострада от голямото наводнение на 05 септември 2023г. Това личи от следващата снимка, която е правена три дни по-късно.

В близък план е платената зона на красивия и чаровен „Малък плаж“. Снимката е от нивото на улица „Рибарска“.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на „Малък плаж“.

Малък плаж“ попада върху поземлен имот с идентификатор 44094.501.542; адрес- област Бургас, община Царево, село Лозенец, местност Морски плаж „Малък плаж- Лозенец“; Акт за изключителна държавна собственост № 1394 от 27.03.2014г.; вид собственост- изключителна държавна; вид територия- защитена; НТП- крайбрежна плажна ивица; площ 2713 кв.м.

На пояснителната схема са показани в отделни стикери очертанията на плажа и на имота, които не съвпадат. Площта на „Малък плаж“ е очевидно по-голяма от тази на поземления имот, върху който попада. МРРБ чрез АГКК трябва да отреди поземлен имот (парцел по старата терминология), който да съвпада с морския плаж, което няма да е трудно и свързано с отчуждителни процедури, защото теренът зад морския плаж е държавна публична собственост с НТП- скали и номер .293. С други думи „разширението“ на парцела няма да засегне частни имоти.

Наложени една върху друга са картата на морския плаж  в жълто и картата на собствеността (кадастър) в граници със синя линия.

х х х

В картата на АГКК плажът е с номер 44094.PL.12 и формално административно име „Лозенец- малък плаж“. В България има още един плаж със същото име, който е в община Варна, в КК „Св.Св.Константин и Елена“. Вероятно за отграничение администрацията е добавила „Лозенец“.

х х х

Морската акватория (морето) пред „Малък плаж“ попада в защитена зона от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 с наименование „Ропотамо“, код на зоната BG0001001, тип защита- Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (рSCI / SCI / SAC).

Разположение на „Малък плаж“ (в средата на снимката) спрямо Рибарското пристанище на Лозенец. На тази снимка се виждат добре големите площи встрани и зад плажа за паркиране на леки коли.

На 05.12.2012г. за „Малък плаж“ е приета „Специализирана карта Обект: морски плаж №7- „Лозенец-Малък плаж“ в мащаб 1:500 и обем един картен лист. Картографирането на плажа и бреговата линия е направено на 06.10.2012г. Тъй като на плажа няма дюни не е приемана обединена карта на плаж и дюни. Прави впечатление, че площта на цялото заведение в десния по-широк край на плажа е включено в границите на плажа, както и вълнолома. При това положение общата площ на целия плаж според Специализираната му карта е 3649 кв.м., а при отдаването му на концесия МТ го третира като плаж с обща площ 2713 кв.м. Обаче 2713 кв.м. е площта на парцел 44094.501.542, който видимо не обхваща вълнолома и заведението (вж. схемата на предната страница).

С червен кръг е оградено заведението, с червен правоъгълник вълнолома.

х х х

Плажът е отдаден на концесия за срок от 20 години, с договор, сключен на 24 август 2020г. от държавата чрез МТ- концедент и Великотърновско ООД- концесионер. Договорът изтича на 24.09.2040г. Реално първият цял сезон е от 01 юни 2021г. Партидата на концесията в НКР е D-000824. Това, което най-много интересува туристите е цената на 1 бр. шезлонг и 1 бр. чадър. Според член 21 точка 17 от договора тя е не повече от 10 лева за шезлонг и 10 лева за чадър с включен ДДС (20%) за целия срок на договора. Но може да бъде и по-малка, ако концесионерът реши.

„Малък плаж“ е долу вляво на снимката. С него завършва класическата предимно пясъчна брегова линия в землището на село Лозенец, която започва с плаж „Караагач“- най-горе вдясно на снимката.

Прави впечатление, че за обща площ на плажа е приета площта на поземлен имот 44094.501.542, която е 2713 кв.м., а не тази на морския плаж според Специализираната му карта, която е 3649 кв.м. Намаление на площта на плажа с 936 кв.м.

В договора има редица неясни препратки. Например.

 • Посочена е в договора дължината на бреговата линия 178 метра (ДБЛ), обаче не е посочено колко спасителни поста трябва да има, макар че те зависят само от ДБЛ. Вместо това е изписано „…да осигури нормативно определения брой спасители и спасителни постове“ (чл.21, т.3);
 • Посочена е в договора макар и грешно общата площ (2713 кв.м.) и активната плажна площ (2375 кв.м.) на плажа, като само от тях зависи изчисляването на максималната площ на  заведението за бързо обслужване и допълнителната търговска площ. Обаче те не са конкретизирани. Вместо това в член 20, ал.3 е написано „Общата площ на преместваемите обекти и съоръжения и ползваната допълнителна търговска площ не може да надвишава нормативно определената площ.“

Без да продължавам с цитиране на кухи бланкетни препратки, мога да посъветвам МТ да редуцира в типичния си стил целия договор в две изречения:

   Чл.1 Концедентът     има права и задължения според нормативните актове.

   Чл.2 Концесионерът има права и задължения според нормативните актове.

В член 60 от договора е предвидена арбитражна клауза в полза на МТ в смисъл, че съдебните дела ще се гледат от Софийски градски съд (с ранг на окръжен съд), което улеснява юрисконсултите на МТ. Обаче, ако спорът е родово подсъден на районен съд, не е предвидена арбитражна клауза за такъв случай, което означава, че делото ще се гледа от районния съд по седалището на концесионера, ако той е ответник, т.е. във Велико Търново, а не в София.

В член 63 от концесионния договор, озаглавен „Съобщения“, алинеи 2 и 3  предвиждат фикции за получаване на документи, подобни на тази в член 47, ал.5 ГПК. Обаче фикции могат да бъдат създавани само със закон, но не и с договор, което поражда сериозни съмнения за нищожността на тези договорни клаузи (дано не влязат в употреба), още повече, че само нотариус и съд могат да удостоверят съдържанието на връчвания документ. Казано с други думи, МТ може да твърди, че в пощенския плик е имало съобщение за прекратяване на договора, но концесионерът може да твърди, че е имало покана за семинар.

Концесионният договор е на 50 страници с голяма разредка между редовете. Не са спазени стандартите по БДС за машинопис. Предвидено е приподписване на всяка страница, очевидно страните се страхуват от подмяна на страници (листи). Договорът се побира на 25 страници (пробвах), което между другото доста улеснява четенето му. Като имаме пред вид, че всеки концесионен договор се подписва в три екземпляра, ако чиновниците от Министерство на туризма намалят разредката между редовете, ще  спестят на министъра 75 подписа, при пълно запазване мъдростта на договора. Третият екземпляр отива в Националния концесионен регистър. Освен това ще спасят една борова горичка за хартия, като това ми се струва по-голямата полза от по-малката разредка между редовете.

Относно стопанисването на 200-метровата морска акватория е добре служителите на МТ да познават плажовете, защото на 130 метра пред „Малък плаж“ е морския вход-изход на Рибарското пристанище на Лозенец и няма как концесионерът на плажа да го стопанисва. В случая погрешно е включена в концесията на плажа акватория с широчина 200 метра. В чл.7, ал.1 ЗУЧК е записано, че отдадената на концесия акватория „не може да бъде повече от 200 метра“. Но може да бъде по-малко. В случая трябва да бъде 130 метра. Да не станат пак грешки, като в зората на демокрацията, когато първите стопани на плажа с дебели вратове и черни очила се заканваха на рибарите с „Няма да ми влизаш в залива!“.

х х х

„Малък плаж“ има обща площ 3649 кв.м., която включва: активна плажна площ 2370 кв.м.; каменист плаж 300 кв.м.; бетонен вълнолом 475 кв.м.; площадка на заведение за бързо обслужване 400 кв.м.; пътека откъм ул.“Рибарска“ за слизане на ивицата 66 кв.м.; обект на инфраструктурата 38 кв.м.- бетонова площадка. Максималната широчина на плажа е по карта 44 метра, но тя включва заведението за бързо обслужване в десния край на плажа. Реалната максимална широчина на плажната ивица (пясък) е пак в десния край на плажа, където е платената зона и е 23 метра. Дължината на бреговата линия е 178 метра.

4. Галерия.

„Малък плаж“, сниман от площадката на Слънчевия часовник.

Мостът за Слънчевия часовник. Под него минава Дълбокият път за „Малък плаж“.

В левия край на „Малък плаж“ морското дъно е предимно каменисто.

Гледка напред в посока морето от левия край на „Малък плаж“.

Заливът, сниман от левия край на „Малък плаж“.

„Малък плаж“.

Популярно заведение на Борунчето (в края на улица „Рибарска“, близо до пристанището). От него се вижда заливът, в който е разположен „Малък плаж“.

Зеленоглави патици в началото на септември на ивицата на „Малък плаж“- платената зона.

Тринадесет зеленоглави патици на 08 септември 2023г. на „Малък плаж“ Лозенец.

Зеленоглави патици на „Малък плаж“.

След голямото опустошително наводнение от 05 септември 2023г. морето изхвърли по плажните ивици дървета, водорасли и какво ли не. В случая се вижда европалет. Това не смущава патиците, особено, когато някой им хвърля хляб.

714 thoughts on “„Малък плаж“.

 1. cbd vape canada says:

  You really make it appear really easy together with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I feel I would by no means understand. It kind of feels too complex and extremely extensive for me. I am looking forward for your subsequent put up, I will attempt to get the hold of it!

  Отговор
 2. tlover tonet says:

  I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

  Отговор
 3. Josephtipsy says:

  Промокод 1xBet на сегодня и бесплатно. Промокоды 1хбет 2024 требуется использовать те, которые предоставят игрокам самые лучшие бонусы. Каждый из них позволяет увеличить первый депозит в 2 раза, максимальная сумма увеличения – 100 долларов. Большое количество промокодов — одна из причин того, что на сайте регистрируется огромное количество новых игроков каждый день. На данный момент их количество превышает пятьсот тысяч уникальных пользователей каждый день. Действующие промокоды позволяют увеличить размер приветственных баллов до 32 500 рублей. Для этого нужно лишь активировать при регистрации имеющийся код, скопировав его в соответствующее поле. Букмекерская контора 1ХБет является одной из самых влиятельных на рынке игорного бизнеса в России и не нуждается в особом представлении. Впрочем, букмекер продолжает держать статус одного из самых щедрых и предлагает своим клиентам воспользоваться промокодами для халявы, о которой я более подробно расскажу в этом материале промокод на 1хбет.

  Отговор
 4. vorbelutr ioperbir says:

  I?¦m no longer sure the place you are getting your information, however good topic. I must spend a while finding out much more or working out more. Thank you for wonderful information I was searching for this information for my mission.

  Отговор
 5. kkslot777 says:

  fantastic issues altogether, you simply won a emblem new reader. What might you recommend in regards to your submit that you just made a few days ago? Any sure?

  Отговор
 6. kkslot777 says:

  you’re truly a excellent webmaster. The website loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic task on this matter!

  Отговор
 7. Slotbom88 says:

  Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Отговор