Морските плажове на Синеморец.

Виждат се двата охраняеми синеморски плажа, които поемат 90% от туристите. Долу вляво е плаж „Велека“, горе вдясно е централният плаж „Бутамя“.

В землището на село Синеморец има девет морски плажа. От тях със спасители, заведения, услуги и с автомобилен достъп са само два- плаж „Велека“ и плаж „Бутамя“. Единствено до тези два плажа има достъп с МПС, разбира се и пеша, защото са и най-близо. Има неограничен брой места за паркиране по всяко време на сезона. До всички останали седем плажа се достига само пеша по планински пътеки. По-долу в таблицата тези два охраняеми плажа „Велека“ и „Бутамя“ са изписани със синьо и удебелен шрифт за да се отличават. Те са плътно от двете страни на Синеморец и заради близостта и лесния достъп, поемат 90% от плажуващите. От останалите седем плажа „Липите“ поема  9% от туристите, защото и той е с пясък и на брега и на морското дъно, като „Велека и „Бутамя“ и е сравнително близо до Синеморец. На останалите шест плажа, изписани с черно в таблицата, се пада 1% от туристите.

          От деветте плажа, само „Велека“ е северно от Синеморец. Всички останали са южно от селото. Нито един плаж не е в чертите на Синеморец, всички са извън строителните му граници.  

№     наименование             обща      пясъчна                   местоположение                разстояние

                                           площ        площ

1.    „Велека“         61301 / 39856     северно от Синеморец         800 м.

2.    „Бутамя“        57610 / 29000         южно от Синеморец        1300 м.

3.    „Кактус“             415 / 55               южно от Синеморец        2300 м.

4.    „Фиорди“          2523 / 1700           южно от Синеморец       2200 м.

5.    „Липите“         23619 / 16854          южно от Синеморец       2600 м.

6.    „Листи Север“  2127 / 1500           южно от Синеморец       4600 м.

7.    „Малък Листи“  1512 / 1200           южно от Синеморец      4900 м.

8.    „Листи“             9110 / 7500           южно от Синеморец       5200 м.

9.    „Листи Юг“        4693 / 2800           южно от Синеморец      5500 м.

          Трите плажа с пясък изцяло на сушата и на морското дъно са подчертаните в горната таблица. Това са двата стопанисвани „Велека“ и „Бутамя“ плюс дивият плаж „Липите“. Те са на първо, второ и трето място по площ, което обяснява, защо поемат 99% от туристите. Останалите шест плажа имат къде повече, къде по-малко пясък на сушата, но са със смесено каменисто- пясъчно морско дъно и са далечни и/или трудно достъпни. На шестте плажа, изписани с черни букви, се падат онзи 1% ентусиасти, които не се притесняват от пропастни пътеки, скалисто морско дъно и могат да вървят.

От всички плажове най-трудно достъпен е брегът на най-малкия плаж „Кактус“. Той е южно и съвсем близо до Синеморец, но освен себе си и хората, които са с мен, никога не съм виждал друг да плажува там.

          Синеморец няма популярни скалисти места за печене, гмуркане и скокове във вода, което се компенсира с много начупена брегова линия и фиордоподобни заливи, в които всеки любител на подводните красоти може да намери своя морски рай.

Географски ориентирана схема на плажовете в землището на село Синеморец.

Характерното за плажовете на Синеморец е, че са много големи и красиви, а също така пешеходният преход до тях е с красиви гледки.

          От девет плажа в землището на Синеморец, само един не е изцяло в защитена местност- централният плаж „Бутамята“. Всички останали, включително и плажовете „Листи“, имат строго четворно екологично покритие. То гарантира на туристите чиста морска вода.

Плажовете на Синеморец са емблемата на Южното Черноморие. Никое друго населено място не притежава в такъв концентриран вид плажове, които са национални шампиони, като:

  1. Плаж „Велека“- безспорно най-красивият плаж в България, съчетал най-големия речен лиман, най-големия пясъчен вал, дюнни полета над 21000 кв.м. и сладководно блато в скалист каньон;
  2. Най-красивият централен плаж в България- плаж „Бутамя“, заобиколен от гъста гора, над 26 декара дюнни полета, сладководно езеро с разкритие на горнокредни вулканични туфи, образувано от девствена река в защитена местност, вливаща се в красив скалист залив с открита вулканска дайка в десния край на плажа.
  3. Най-дивите и най-трудно достъпни плажове в България- плажовете „Листи“ в едноименния залив Листи.
Плаж „Велека“.

От девет плажа само в три („Кактус“, „Липите“ и „Малък Листи“) не се влива река (дере) или по-точно казано, не минава през плажа, за да се влее в морето. Това означава, че шест от деветте плажа на Синеморец имат изцяло или частично потамогенен произход и на практика представляват устието (естуара) на река (дере).

Плажовете на Синеморец спрямо останалите пет населени места на море в община Царево по обща и пясъчна площ превъзхождат плажовете на Варвара, Ахтопол и Резово.

          Общата площ на синеморските плажове е 162910 кв.м. От нея активната плажна площ (АПП) по смисъла на §1, точка 5 от ДР на ЗУЧК, т.е. пясък за плажуване и придвижване, е 100465 кв.м. Останалата площ са предимно бели и сиви дюни. Процентът на АПП спрямо общата площ на плажовете е 61,67%, което е един много висок показател (за Ахтопол е 43,37%, за Варвара 28,30%) и то като се има пред вид, че в този справочник, при определянето на АПП на най-големите плажове „Велека“ и „Бутамя“ е подходено консервативно, защото за разлика от Министерството на туризма (МТ), приемам, че 100% от дюните на тези два плажа са бели и сиви, с чиято площ намалявам значително активната им плажна площ. С други думи, ако завишим АПП на „Велека“ с непризнатите от МТ 17889 кв.м. дюни, и на „Бутамята“ с непризнатите от МТ 26334 кв.м. дюни (вж. последна точка на съответната тема), АПП на синеморските плажове става общо 144688 кв.м., което би било 88,81% в процент от общата им площ.

В крайна сметка, дори при възможно най-консервативния и природозащитен подход, който е възприет, плажният потенциал на Синеморец се оказва огромен. На 100465 кв.м. активна плажна площ могат да плажуват 11304 души. Формулата е  АПП : 8 х 0,9.           Пясъчни дюни има само на трите най-големи синеморски плажа- „Велека“, „Бутамята“ и Липите“. Там има бели и сиви дюни, които са под защитата на закона. Зараждащите се (подвижни) дюни законът ги третира като активна плажна площ, дори да са картографирани. От четвъртия вид- облесени дюни, няма на синеморските плажове.

Заливът Листи и четирите плажа в залива.

Очакват ви огромни пясъчни плажове, слънце, солена морска вода и гледки на фантастични вулканични форми на брега. Плажове и гледки, които никога няма да забравите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *