Месец: август 2022

Плаж „НДК“ („Национален детски комплекс“).

обща  площ  на плажа                                                                  16873 кв.м. активна плажна площ (пясък)                                                 13930 кв.м. брегоукрепителни съоръжения                                              2781 кв.м. затревен плаж                                                                               

Плаж „Равда Централен“.

Жълтата пясъчна ивица в центъра на снимката между двете буни е плаж „Равда Централен“. Жълтата пясъчна ивица вдясно от по-малката буна е свободната зона на съседния равденски плаж „Олимпийски надежди“.

Равда. Плаж „Олимпийски надежди“.

Плаж „Олимпийски надежди“ в цялост. 1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Олимпийски надежди“. Плаж „Олимпийски надежди“ се намира по източното крайбрежие на село Равда и опира