От Кметството на село Варвара до отбивката за плаж „Залив Ставро“.