Категория: град Ахелой

Плаж „Гъбата“.

обща  площ  на плажа                                                                   4823 кв.м. активна плажна площ (пясък)                                                  4763 кв.м. затревена площ около                                                                     60 кв.м. максимална широчина на плажа