17. Плаж „Ахтопол Север 255“.

На тази пояснителна схема дерето Петров дол, което е землищна граница между Варвара и Ахтопол, е повдигнато със син цвят.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Ахтопол Север 255“. Плаж „Ахтопол Север 255“ е на разстояние 2700 метра южно от Кметството (центъра) на село Варвара. Достигането и паркирането е като за предходния плаж „Къмпинг Делфин“, което няма да преповтаряме тук. След като паркирате, както е посочено на схемата в предходната тема, вместо наляво към парадната арка за плаж „Къмпинг Делфин“, тръгвате надясно в южна посока и се спускате през територията на къмпинга. Пътечката ще ви изведе до заведение за бързо обслужване, което е показано на снимката по-долу. Това пространство между заведението и морето е въпросният плаж „Ахтопол Север 255“.

Местоположение на плаж „Ахтопол Север 255“ спрямо село Варвара.

2. Плажът. Този мини-плаж реално представлява най-северното ъгълче от огромния „Централен плаж Ахтопол“. Следователно това не е физически обособен от природата самостоятелен плаж, който да бъде обект на специално посещение и който е различен от съседния плаж. Напротив, той е  част от една и съща пясъчна ивица. Юридически, обаче, плажът е обособен като отделен обект по чл.6, ал.2 ЗУЧК, със собствен номер в кадастралната карта, който е 10094.PL.255 и се различава от номера на „Централен плаж Ахтопол“, който е 00878.PL.256. Петцифрените числа отпред са код на населеното място по ЕКАТТЕ, като за Варвара той е 10094, а за Ахтопол 00878. До тук за номерата.

„Централен плаж Ахтопол“. Последните 36 метра от дължината му ( долния край на ивицата) са плаж „Ахтопол Север 255“, който формално е най-южният плаж в землището на село Варвара, но реално е част от „Централен плаж Ахтопол“.

А сега за имената. Държавните имена на тук обсъждания варвáрски плаж от 1349 кв.м. и на много по-големия ахтополски централен плаж са еднакви. Все „Ахтопол север“. Това естествено е напълно недопустимо, да не употребя някоя по-остра дума. Неудобно и объркващо е плаж в землището на едно населено място да съдържа в името си названието на друго населено място, но това е положението с имената на плажове, които поставят държавните служители от бюрата си. В случая се придържаме към държавното наименование на разглеждания плаж- „Ахтопол Север“, но добавяме номера на плажа, за да има различие и да стане ясно, че това е едно техническо наименование.

Граници и очертания на плажа според специализираната му карта.

Тъй като землищните граници по закон се прокарват по реки, дерета, пътища и др., в случая землищната граница между Варвара и Ахтопол минава по едно малко дере, което пресича и отрязва най-северното ъгълче на плаж „Ахтопол Централен“ и това северно ъгълче в случая е отделено и представлява плаж „Ахтопол Север 255“. Дерето е Петров дол и се влива в морето, но не винаги с отток. При сушава година пресъхва и водният му край се губи в храсталаците и дърветата зад пясъчната ивица.

            Разглеждаме плаж „Ахтопол Север 255“ само заради статистиката и принципа да следваме и обясняваме държавната политика при очертаването на плажовете. Иначе, плаж „Ахтопол Север 255“ няма самостойно значение и не се различава по нищо от голямата плажна ивица на „Централен плаж Ахтопол“.

Уголемена извадка от специализираната карта на най-южния варвáрски плаж с държавно наименование „Ахтопол Север 255“

На извадката от специализираната карта се вижда, че заведението за бързо обслужване не влиза в границите на плажа, дори ъгълът му е граничната линия, от която на изток почва плажа (т.е. формата на плажа е детерминирана от тази на заведението, което поражда въпроса кое е първичното – заведението или плажът). Съвсем коректно в картата е отразена дългата скала на границата с морето, която като малка китайска стена прегражда пътя от пясъка до морето.

            А дали все пак плажът заслужава да бъде разглеждан като самостоятелен плаж, заради една характерна особеност, която други плажове нямат? Особеността е, че пред пясъка има висока непрекъсната скала, която трябва да прескочите, за да влезете в морето. Т.е. бреговата ивица на плажа е скала. Пред скалата е море, зад скалата е пясъкът на плажчето. Естествено никой не прескача скалата, а я заобикаля откъм устието на дерето, за да влезе в морето.

Този разлив е на дерето Петров дол, което е землищна граница между Варвара и Ахтопол. Пясъкът под сините столове е в землището на Ахтопол, а пясъкът оттатък дерето е в землището на Варвара и представлява плаж „Ахтопол Север 255“.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на плаж „Ахтопол Север 255“.

Плаж „Ахтопол Север 255“ е разположен върху поземлен имот с идентификатор 10094.36.5; адрес на имота- област Бургас, община Царево, село Варвара; местност Ахтопол Север; вид собственост- изключителна държавна собственост; АИДС №436/ 05.02.1999г.; вид територия- защитена; НТП- крайбрежна плажна ивица; площ 1619 кв.м.; стар номер- 17, квартал 0. Това са официалните държавни записвания в КККР.

Плаж „Ахтопол Север 255“ като плаж, спрямо картата на собствеността (кадастъра).

В КККР плаж „Ахтопол Север 255“ е с номер  10094.PL.255 и държавно име „Ахтопол Север- 255“.  Границите на плажа не съвпадат с границите на поземления имот, върху който преимуществено е разположен плажа. На пояснителната схема в отдени стикери са представени имота (в синьо) и плажа (в жълто).

                        Сушата на плаж „Ахтопол Север 255“ попада в Природен парк „Странджа“.

                        Сушата на плаж „Ахтопол Север 255“  попада в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици (SPA)  с  наименование „Странджа“, код BG0002040.

                        Сушата и морската акватория пред плаж „Ахтопол Север 255“  попадат в зона от НАТУРА 2000 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на хабитатите (рSCI/SCI/SAC) с  наименование „Странджа“, код BG0001007.

            На 05.12.2012г. за плаж „Ахтопол Север 255“  е приета „СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА Обект:  МОРСКИ ПЛАЖ №21- „АХТОПОЛ СЕВЕР“ в мащаб 1:1000 и обем един картен лист. Т.е. плажът е картографиран заедно с „Централен плаж Ахтопол“. Геодезическото заснемане е направено на 26.10.2012г. На плажа няма дюни, поради което не е приемана обединена карта на плаж и дюни. По-точно в приетата на 07.04.2014г. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА ВИДОВЕТЕ ДЮНИ  МОРСКИ ПЛАЖ  „АХТОПОЛ СЕВЕР“, такива не са картографирани към  плаж „Ахтопол Север 255“

Плажът е отдаден под наем за срок от пет години, считано от май 2019г. като влизащ в състава на „Централен плаж Ахтопол“- Западна зона.

Общата площ на плаж „Ахтопол Север 255“  е 1349 кв.м. Активната плажна площ е около 1000 кв.м. Останалото е каменист и затревен плаж. Дължината на бреговата линия е 36 метра.

380 thoughts on “17. Плаж „Ахтопол Север 255“.

  1. vorbelutrioperbir says:

    That is very interesting, You are an excessively skilled blogger. I’ve joined your feed and sit up for in the hunt for extra of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *