„Централен плаж Ахтопол“

„Централен плаж Ахтопол“, сниман от плаж „Къмпинг Делфин“. В горния край на снимката е град Ахтопол. В долния- бунгалата на къмпинг „Делфин“.

1. Къде се намира и как да стигнем до „Централен плаж Ахтопол“.

Плажът е северозападно от град Ахтопол и представлява крайбрежната ивица на Северния ахтополски залив, който местните хора наричат Лардиго. Този огромен плаж наричаме Централен, не защото е разположен централно спрямо града или спрямо другите ахтополски плажове, а защото е основен. Реално плажът въобще не е централен, а е най-северният плаж в землището на Ахтопол, затова, следвайки бреговата линия от север на юг, почваме обзора на ахтополските плажове с него.

Плажът е дълъг около километър и четиристотин метра и заради размера и дъговидната си форма има северозападно, северно и североизточно изложение в различните си части. Поради големината му държавата го отдава под наем и на концесия като го разделя на две зони „Източна зона“ и „Западна зона“. Източната опира в града и е много близо до хотелите и квартирите, Западната е изцяло извън града. Западната зона на „Централен плаж Ахтопол“ е успоредно на пътя Варвара – Ахтопол. Ако приемем като критерии пътната табела за начало на град Ахтопол, то цялата Западна зона от плажа остава извън града. Но и голяма част от Източната зона на плажа също е далеч извън застроената част на Ахтопол. Въпросът е до коя зона от най-големия плаж в община Царево искаме да стигнем.  За повече яснота представяме структурата на „Централен плаж Ахтопол“ в следващата снимкива схема.

Най-популярната, посещавана и по-гъсто населена част от плажа е Източната му зона, която опира в застроената част на града. Затова разказът и снимковият обзор на „Централен плаж Ахтопол“ започваме първо с Източна зона, след това е Западна зона.

Следва въздушна снимка на най-посещаваната част от Източна зона, а след това схема за достигането й с кола или пеша, като с „Р1“ е означена централната, широка част на Източна зона, а с „Р2“ – мястото където да паркирате за най-източната част на Източна зона, където плажната ивица е тясна.

„Централен плаж Ахтопол“- Източна зона.
Маршрутна схема за достигане с кола или пеша от централната част на град Ахтопол, която е петлъчевото кръстовище пред Автогарата (ул.“Тракия“ №27).

„Централен плаж Ахтопол“ с комплексите от бунгала зад плажа. Дължината на бреговата линия на този най-голям плаж в община Царево е 1379 метра.
Контур на „Централен плаж Ахтопол“ според официалната специализирана карта на плажа. Зад жълтата плажна ивица са очертани с по-тъмен цвят дюнните комплекси.

2. Плажът.

На вашето внимание е „Централен плаж Ахтопол“ – най-големият плаж в община Царево. Със своите 110625 кв.м. обща площ, от която половината (55194 кв.м.) е активна плажна площ (пясък), „Централен плаж Ахтопол“ превъзхожда всички останали. Заради големината му за нуждите на стопанисването държавната администрация го е разделила на „Източна зона“ и „Западна зона“ и го отдава с два различни договора.

            По стандартите на Наредба №7, които предвиждат осем квадратни метра на един човек, пълният капацитет на „Централен плаж“- Ахтопол е 6900 души. Когато дере Наково кладенче и дере Скопчанов кладенец, които се вливат в морето през плажа, нямат дебит и не правят разливи, на практика с тяхната заливаема площ от 8138 кв.м. се увеличава използваемата пясъчна площ на „Централен плаж“- Ахтопол и на него могат да се настанят над 7000 души. Казано с други думи „Централен плаж“- Ахтопол може да побере едновременно цялото население на град Ахтопол и като услуга цялото население на общинския център Царево и още някое друго село. Малко плажове в България могат да се похвалят с такъв капацитет. Съвсем естествено никога плажът не запълва капацитета си. Легловият фонд на Ахтопол и комплексите с бунгала е засега много по-малък и броят на настанените в един и същи момент въобще не може да изпълни капацитета на плажа и на една пета. От двете зони Западна зона е с по-малко плажуващи, заради отдалечеността си от града и заради съседството си (дели ги 100 метра проходима скала) с плаж „Къмпинг Делфин“, който поема обитателите на къмпинга и гости на Ахтопол, а също и на село Варвара. 

           Централният плаж на Ахтопол има почти изцяло пясъчна плажна ивица. Скалите и каменистият плаж са съвсем малко. Пясъкът е среднозърнест, карбонатно-кварцов, с карбонатно съдържание 33 %, тежки минерали 10 % (1-424). Морското дъно е пясъчно, но понякога има сектори с неголеми обли камъни, носени от двете дерета, по които трябва да се мине, за да се достигне до чисто пясъчно дъно.

            Плажът е с издължена дъговидна форма с основна експозиция север. Източната зона има разкошното северозападно изложение, централната част е с чисто северно, а западната със стандартното, по-ветровито и с по-големи вълни североизточно изложение. С други думи за всекиго по нещо.

ИЗТОЧНА ЗОНА

„Централен плаж Ахтопол“- Източна зона. Най-източната част на Източна зона на плажа, започва с популярно заведение за бързо обслужване.
Не само червените скали източно от плажната ивица, но и самият плаж са предпочитано място от рибари.

Плуването в морето в тази най-източна част на ахтополския „Централен плаж“ не винаги, но понякога има една тънка особеност. Тя е продиктувана от това, че там, в морето, освен скалата Гларо петра (в превод от гръцки Скалата на чайките), има доста други подводни скалички и малки рифчета, обрасли с водорасли. Те превличат рибите, а рибите рибарите. Заварвал съм ситуация, при която рибарите са повече от плажуващите. Като навлязат плажуващите на 10-15 метра навътре в морето да плуват, чуват над главите им да свистят корди, кукички и олово. Рибарите замятат въдиците в посока скалите пред заведението, т.е. леко надясно, защото там са рибите.

Източната най-тясна част на целия „Централен плаж Ахтопол“.

Плажната ивица в източната част на „Централен плаж Ахтопол“ е най-тясната част от целия плаж. На места повече от една постелка не може да се сложи. Някъде могат и две-три една зад друга.

Плажната ивица в източната част на „Централен плаж Ахтопол“ е тясна, но за сметка на това паркирането с кола е удобно и е най-близо. Зелените площи зад ивицата са дюни, обрасли с храсти и треви. Дюните са защитени от закона и строителство върху тях е забранено.

Зад плажната ивица на Източна зона има широка ивица от бели и сиви дюни. На горната въздушна снимка това са всички обрасли с храсти и зеленина площи. Когато почнат и дървета да никнат, дюните вече ще са от категорията „облесени“.

Пясъчната площ на Източна зона е 30477 кв.м., а площта на дюните 42737 кв.м. Т.е. дюните са с 40,22% повече от активната плажна площ на Източна зона.   На терен зад плажа ще видите високи седем-осем метра пясъчни дюни, обрасли с трева, които от пръв поглед ще разпознаете като дюни. Но ще видите и равни площи с храсти и малки дръвчета, които няма да разпознаете като дюни, защото не приличат на дюни. Но е хубаво да се знае, че почти всички площи между пясъка и града са дюни, без значение на вас как ви изглеждат. Дюните заемат цялото пространство между пясъчната ивица и северната част на Ахтопол. Те са показани в стикера на плажа с по-тъмен цвят. Ивицата от дюни е широка средно 100 метра. Някъде достига широчина до 120 метра.

Вдясно на снимката е Втори спасителен пост с червено знаме. Плажната ивица на „Източна зона“ след втори спасителен пост става по-широка.
Второто по ред заведение за бързо обслужване.

След второто по ред симпатично заведение за бързо обслужване, издържано в бяло и синьо, стигаме до най-обширната част на „Централен плаж“ Ахтопол. Ето я и нея на следващата въздушна снимка.

„Централен плаж Ахтопол“ – Източна зона.
Обширната част от Източна зона.

Широчината й е 110 метра. В тази част има доста голяма платена зона с чадъри и шезлонги. До нея се достига лесно от града по вече асфалтирана малка уличка, която я има на малка снимка в раздела за начина на достигане до плажа. След като свърши уличката, хората се придвижват по удобни дървени пътеки почти до самото море.            

В тази част на плажа е третото по ред китно барче с барбарони. Трябва да се осведомявате дали ако вместо на столове консумирате седнали на барбарони, те дали не се плащат допълнително.

Заведение за бързо обслужване в централната част на Източна зона.

Въпросното заведение е едно от малкото в България, което по някое време на годината предлага както гледка към море, така и към сладководно езеро. То се образува от водите на дере Скопчанов кладенец, което се влива в Черно море.

Най-широката част на „Централен плаж“ Ахтопол представлява естуара на дере Скопчанов кладенец, което при пълноводие образува сладководно езерце преди вливането си в Черно море.

Повече данни за дере Скопчанов кладене ще намерите в издадения справочник „МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ – Община Царево- град АХТОПОЛ.

„Централен плаж“ Ахтопол- Източна зона. Плажът след устието на дере Скопчанов кладенец.

След устието на дере Скопчанов кладенец плажната ивица на „Централен плаж Ахтопол“- Източна зона става много красива и много приятно широка. Направо разкошна. Зад ивицата има шест- десет метра скат и гъста борова гора отгоре. По принцип иглолистните не са типичен вид за Странджа. Вероятно са изкуствено засадени, но това е  много добре.

„Централен плаж“ Ахтопол- Източна зона. Напред продължава да е Източна зона.

Както се вижда от снимката, плажната ивица в тази част е доста натрупана и повдигната спрямо морето. Пясъкът по целия плаж е с леко червен оттенък, особено когато е мокър.

Четвъртото по ред заведение за бързо обслужване от изток на запад по дължината на „Централен плаж Ахтопол“. Още сме в Източна зона.
Петото по ред заведение за бързо обслужване от изток на запад по дължината на „Централен плаж Ахтопол“. Още сме в Източна зона.

Заведенията на плажа в тази част се отличават с ниски цени, разнообразие на менюто и много вежливо и добро обслужване.

Централен плаж Ахтопол- Източна зона. Шестото по ред заведение за бързо обслужване по дължината на плажа, с начало град Ахтопол.

Заведенията за бързо обслужване са разположени равномерно по дългата плажна ивица. Всяко от тях си има своята постоянна клиентела от обитателите на близките разкошни бунгала в гората зад плажа.

Централен плаж Ахтопол- Източна зона. Вижда се края на Източна зона, но е още много, много далеч.

Вижда се края на дългата 888 метра плажна ивица на Източна зона. Това е онзи скалист нос близо до водата. Той е границата между Източна и Западна зона. Пред него има разхвърляни красиви малки скали по пясъка, удобни и за криене и за сядане.

Последното барче на Източна зона.

ЗАПАДНА ЗОНА

„Централн плаж Ахтопол“- Западна зона. Свобода, широта и природа.
Боровата горичка (вляво на снимката) над Западната зона на „Централен плаж Ахтопол“ приютява почитатели на природата
В Западна зона е най-широката част от целия ахтополски „Централен плаж“- 140 метра широка плажна ивица. През нея тече дере Наково кладенче, чието поречие в гористата част е със статут по ЗЗТ „природна забележителност“.

За повече подробности за статута и особеностите на ПЗ „Наково кладенче“ прочетете в издадения справочник „МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“- Община Царево- ГРАД АХТОПОЛ.

При пълноводие дере Наково кладенче прави разлив в пясъците, подобен на сладководно езеро.
Природна забележителност „Наково кладенче“.
"Централен плаж Ахтопол"- последното барче в Западна зона и вливането на дере Петров дол.
„Централен плаж Ахтопол“- последното барче в Западна зона и вливането на дере Петров дол. Над барчето се вижда едно от бунгалата на къмпинг „Делфин“.

.

3 thoughts on “„Централен плаж Ахтопол“

 1. zoritoler imol says:

  It’s actually a nice and useful piece of info. I am happy that you simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  Отговор
 2. Brettfut says:

  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *