Плаж „Ахтопол Централен“

Плаж „Ахтопол Централен“, сниман от плаж „Къмпинг Делфин“. В горния край на снимката е град Ахтопол. В долния- бунгалата на къмпинг „Делфин“.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Ахтопол Централен“.

Плажът е северозападно от град Ахтопол и представлява крайбрежната ивица на Северния ахтополски залив, който местните хора наричат Лардиго. Този огромен плаж наричаме Централен, не защото е разположен централно спрямо града или спрямо другите ахтополски плажове, а защото е основен. Реално плажът въобще не е централен, а е най-северният плаж в землището на Ахтопол, затова, следвайки бреговата линия от север на юг, почваме обзора на ахтополските плажове с него.

Плажът е дълъг около километър и четиристотин метра и заради размера и дъговидната си форма има северозападно, северно и североизточно изложение в различните си части. Поради големината му държавата го отдава под наем и на концесия като го разделя на две зони „Източна зона“ и „Западна зона“. Източната опира в града и е много близо до хотелите и квартирите, Западната е изцяло извън града. Западната зона на „Централен плаж Ахтопол“ е успоредно на пътя Варвара – Ахтопол. Ако приемем като критерии пътната табела за начало на град Ахтопол, то цялата Западна зона от плажа остава извън града. Но и голяма част от Източната зона на плажа също е далеч извън застроената част на Ахтопол. Въпросът е до коя зона от най-големия плаж в община Царево искаме да стигнем.  За повече яснота представяме структурата на „Централен плаж Ахтопол“ в следващата снимкива схема.

Най-популярната, посещавана и по-гъсто населена част от плажа е Източната му зона, която опира в застроената част на града. Затова разказът и снимковият обзор на „Централен плаж Ахтопол“ започваме първо с Източна зона, след това е Западна зона.

Следва въздушна снимка на най-посещаваната част от Източна зона, а след това схема за достигането й с кола или пеша, като с „Р1“ е означена централната, широка част на Източна зона, а с „Р2“ – мястото където да паркирате за най-източната част на Източна зона, където плажната ивица е тясна.


Маршрутна схема за достигане с кола или пеша от централната част на град Ахтопол, която е петлъчевото кръстовище пред Автогарата (ул.“Тракия“ №27).

Този видеоклип показва местоположението на плаж „Ахтопол Централен“ спрямо застроената част на града.

Видеоклип, показващ шофирането от Автогарата на Ахтопол до най-широката част на Източна зона на плаж „Ахтопол Централен“.

2. Плажът.

Плаж „Ахтопол Централен“ с комплексите от бунгала зад плажа. Дължината на бреговата линия на този най-голям плаж в община Царево е 1379 метра.

Контур на плаж „Ахтопол Централен“ според официалната специализирана карта на плажа. Зад жълтата плажна ивица са очертани с по-тъмен цвят дюнните масиви.

На вашето внимание е плаж „Ахтопол Централен“ – най-големият плаж в община Царево. Със своите 110625 кв.м. обща площ, от която половината (55194 кв.м.) е активна плажна площ (пясък), „Ахтопол Централен“ превъзхожда всички останали. Заради големината му за нуждите на стопанисването държавната администрация го е разделила на „Източна зона“ и „Западна зона“ и го отдава с два различни договора.

Пълен 16-минутен обзор с дрон на плаж „Ахтопол Централен“.

            По стандартите на Наредба №7, които предвиждат осем квадратни метра на един човек, пълният капацитет на „Ахтопол Централен“ е 6900 души. Когато дере Наково кладенче и дере Скопчанов кладенец, които се вливат в морето през плажа, нямат дебит и не правят разливи, на практика с тяхната заливаема площ от 8138 кв.м. се увеличава използваемата пясъчна площ на плаж „Ахтопол Централен“ и на него могат да се настанят над 7000 души. Казано с други думи плаж „Ахтопол Централен“ може да побере едновременно цялото население на град Ахтопол и като услуга цялото население на общинския център Царево и още някое друго село. Малко плажове в България могат да се похвалят с такъв капацитет. Съвсем естествено никога плажът не запълва капацитета си. Легловият фонд на град Ахтопол и комплексите с бунгала е засега много по-малък и броят на настанените в един и същи момент въобще не може да изпълни капацитета на плажа и на една пета. От двете зони Западна зона е с по-малко плажуващи, заради отдалечеността си от града и заради съседството си (дели ги 100 метра проходима скала) с плаж „Къмпинг Делфин“, който поема обитателите на къмпинга и гости на Ахтопол, а също и на село Варвара. 

           Плаж „Ахтопол Централен“ има почти изцяло пясъчна плажна ивица. Скалите и каменистият плаж са съвсем малко. Пясъкът е среднозърнест, карбонатно-кварцов, с карбонатно съдържание 33 %, тежки минерали 10 % (1-424). Морското дъно е пясъчно, но понякога има сектори с неголеми обли камъни, носени от двете дерета, по които трябва да се мине, за да се достигне до чисто пясъчно дъно.

            Плажът е с издължена дъговидна форма с основна експозиция север. Източната зона има разкошното северозападно изложение, централната част е с чисто северно, а западната със стандартното, по-ветровито и с по-големи вълни североизточно изложение. С други думи за всекиго по нещо.

ИЗТОЧНА ЗОНА

Плаж „Ахтопол Централен“- Източна зона. Най-десния край на Източна зона на плажа, започва с популярно заведение за бързо обслужване.

Не само червените скали източно от плажната ивица, но и самият плаж са предпочитано място от рибари.

Плуването в морето в тази най-източна част на ахтополския „Централен плаж“ не винаги, но понякога има една тънка особеност. Тя е продиктувана от това, че там, в морето, освен скалата Гларо петра (в превод от гръцки Скалата на чайките), има доста други подводни скалички и малки рифчета, обрасли с водорасли. Те превличат рибите, а рибите рибарите. Заварвал съм ситуация, при която рибарите са повече от плажуващите. Като навлязат плажуващите на 10-15 метра навътре в морето да плуват, чуват над главите им да свистят корди, кукички и олово. Рибарите замятат въдиците в посока скалите пред заведението, т.е. леко надясно, защото там са рибите.

Дясната най-тясна част на целия плаж „Ахтопол Централен“.

Плажната ивица в дясната част на плаж „Ахтопол Централен“ е най-тясната част от целия плаж. На места повече от една постелка не може да се сложи. Някъде могат и две-три една зад друга.

Плажната ивица в източната част на плаж „Ахтопол Централен“ е тясна, но за сметка на това паркирането с кола е удобно и е най-близо. Зелените площи зад ивицата са дюни, обрасли с храсти и треви. Дюните са защитени от закона и строителство върху тях е забранено.

Зад плажната ивица на Източна зона има широка ивица от бели и сиви дюни. На горната въздушна снимка това са всички обрасли с храсти и зеленина площи. Когато почнат и дървета да никнат, дюните вече ще са от категорията „облесени“.

Пясъчната площ на Източна зона е 30477 кв.м., а площта на дюните 42737 кв.м. Т.е. дюните са с 40,22% повече от активната плажна площ на Източна зона.   На терен зад плажа ще видите високи седем-осем метра пясъчни дюни, обрасли с трева, които от пръв поглед ще разпознаете като дюни. Но ще видите и равни площи с храсти и малки дръвчета, които няма да разпознаете като дюни, защото не приличат на дюни. Но е хубаво да се знае, че почти всички площи между пясъка и града са дюни, без значение на вас как ви изглеждат. Дюните заемат цялото пространство между пясъчната ивица и северната част на Ахтопол. Те са показани в стикера на плажа с по-тъмен цвят. Ивицата от дюни е широка средно 100 метра. Някъде достига широчина до 120 метра.

Вдясно на снимката е Втори спасителен пост с червено знаме. Плажната ивица на „Източна зона“ след втори спасителен пост става по-широка.

Второто по ред заведение за бързо обслужване.

След второто по ред симпатично заведение за бързо обслужване, издържано в бяло и синьо, стигаме до най-обширната част на плаж “Ахтопол Централен. Ето я и нея на следващата въздушна снимка.

Плаж “Ахтопол Централен“- Източна зона.

Обширната част от Източна зона.

Широчината й е 110 метра. В тази част има доста голяма платена зона с чадъри и шезлонги. До нея се достига лесно от града по вече асфалтирана малка уличка, която я има на малка снимка в раздела за начина на достигане до плажа. След като свърши уличката, хората се придвижват по удобни дървени пътеки почти до самото море.            

В тази част на плажа е третото по ред китно барче с барбарони. Трябва да се осведомявате дали ако вместо на столове консумирате седнали на барбарони, те дали не се плащат допълнително.

Заведение за бързо обслужване в централната част на Източна зона.

Въпросното заведение е едно от малкото в България, което по някое време на годината предлага както гледка към море, така и към сладководно езеро. То се образува от водите на дере Скопчанов кладенец, което се влива в Черно море.

Най-широката част на „Централен плаж“ Ахтопол представлява естуара на дере Скопчанов кладенец, което при пълноводие образува сладководно езерце преди вливането си в Черно море.

Повече данни за дере Скопчанов кладене ще намерите в издадения справочник „МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ – Община Царево- град АХТОПОЛ.

„Централен плаж“ Ахтопол- Източна зона. Плажът след устието на дере Скопчанов кладенец.

След устието на дере Скопчанов кладенец плажната ивица на „Централен плаж Ахтопол“- Източна зона става много красива и много приятно широка. Направо разкошна. Зад ивицата има шест- десет метра скат и гъста борова гора отгоре. По принцип иглолистните не са типичен вид за Странджа. Вероятно са изкуствено засадени, но това е  много добре.

„Централен плаж“ Ахтопол- Източна зона. Напред продължава да е Източна зона.

Както се вижда от снимката, плажната ивица в тази част е доста натрупана и повдигната спрямо морето. Пясъкът по целия плаж е с леко червен оттенък, особено когато е мокър.

Четвъртото по ред заведение за бързо обслужване от изток на запад по дължината на „Централен плаж Ахтопол“. Още сме в Източна зона.
Петото по ред заведение за бързо обслужване от изток на запад по дължината на „Централен плаж Ахтопол“. Още сме в Източна зона.

Заведенията на плажа в тази част се отличават с ниски цени, разнообразие на менюто и много вежливо и добро обслужване.

Централен плаж Ахтопол- Източна зона. Шестото по ред заведение за бързо обслужване по дължината на плажа, с начало град Ахтопол.

Заведенията за бързо обслужване са разположени равномерно по дългата плажна ивица. Всяко от тях си има своята постоянна клиентела от обитателите на близките разкошни бунгала в гората зад плажа.

Централен плаж Ахтопол- Източна зона. Вижда се края на Източна зона, но е още много, много далеч.

Вижда се края на дългата 888 метра плажна ивица на Източна зона. Това е онзи скалист нос близо до водата. Той е границата между Източна и Западна зона. Пред него има разхвърляни красиви малки скали по пясъка, удобни и за криене и за сядане.

Последното барче на Източна зона.

ЗАПАДНА ЗОНА

„Централн плаж Ахтопол“- Западна зона. Свобода, широта и природа.
Боровата горичка (вляво на снимката) над Западната зона на „Централен плаж Ахтопол“ приютява почитатели на природата
В Западна зона е най-широката част от целия ахтополски „Централен плаж“- 140 метра широка плажна ивица. През нея тече дере Наково кладенче, чието поречие в гористата част е със статут по ЗЗТ „природна забележителност“.

За повече подробности за статута и особеностите на ПЗ „Наково кладенче“ прочетете в издадения справочник „МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“- Община Царево- ГРАД АХТОПОЛ.

При пълноводие дере Наково кладенче прави разлив в пясъците, подобен на сладководно езеро.
Природна забележителност „Наково кладенче“.
"Централен плаж Ахтопол"- последното барче в Западна зона и вливането на дере Петров дол.
„Централен плаж Ахтопол“- последното барче в Западна зона и вливането на дере Петров дол. Над барчето се вижда едно от бунгалата на къмпинг „Делфин“.

.

664 thoughts on “Плаж „Ахтопол Централен“

 1. Brettfut says:

  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

  Отговор
 2. tlover tonet says:

  Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

  Отговор
 3. AngeloTalge says:

  オンラインカジノ
  オンラインカジノとオンラインギャンブルの現代的展開
  オンラインカジノの世界は、技術の進歩と共に急速に進化しています。これらのプラットフォームは、従来の実際のカジノの体験をデジタル空間に移し、プレイヤーに新しい形式の娯楽を提供しています。オンラインカジノは、スロットマシン、ポーカー、ブラックジャック、ルーレットなど、さまざまなゲームを提供しており、実際のカジノの興奮を維持しながら、アクセスの容易さと利便性を提供します。

  一方で、オンラインギャンブルは、より広範な概念であり、スポーツベッティング、宝くじ、バーチャルスポーツ、そしてオンラインカジノゲームまでを含んでいます。インターネットとモバイルテクノロジーの普及により、オンラインギャンブルは世界中で大きな人気を博しています。オンラインプラットフォームは、伝統的な賭博施設に比べて、より多様なゲーム選択、便利なアクセス、そしてしばしば魅力的なボーナスやプロモーションを提供しています。

  安全性と規制
  オンラインカジノとオンラインギャンブルの世界では、安全性と規制が非常に重要です。多くの国々では、オンラインギャンブルを規制する法律があり、安全なプレイ環境を確保するためのライセンスシステムを設けています。これにより、不正行為や詐欺からプレイヤーを守るとともに、責任ある賭博の促進が図られています。

  技術の進歩
  最新のテクノロジーは、オンラインカジノとオンラインギャンブルの体験を一層豊かにしています。例えば、仮想現実(VR)技術の使用は、プレイヤーに没入型のギャンブル体験を提供し、実際のカジノにいるかのような感覚を生み出しています。また、ブロックチェーン技術の導入は、より透明で安全な取引を可能にし、プレイヤーの信頼を高めています。

  未来への展望
  オンラインカジノとオンラインギャンブルは、今後も技術の進歩とともに進化し続けるでしょう。人工知能(AI)の更なる統合、モバイル技術の発展、さらには新しいゲームの創造により、この分野は引き続き成長し、世界中のプレイヤーに新しい娯楽の形を提供し続けることでしょう。

  この記事では、オンラインカジノとオンラインギャンブルの現状、安全性、技術の影響、そして将来の展望に焦点を当てています。この分野は、技術革新によって絶えず変化し続ける魅力的な領域です。

  Отговор
 4. AngeloTalge says:

  Tải Hit Club iOS
  Tải Hit Club iOSHIT CLUBHit Club đã sáng tạo ra một giao diện game đẹp mắt và hoàn thiện, lấy cảm hứng từ các cổng casino trực tuyến chất lượng từ cổ điển đến hiện đại. Game mang lại sự cân bằng và sự kết hợp hài hòa giữa phong cách sống động của sòng bạc Las Vegas và phong cách chân thực. Tất cả các trò chơi đều được bố trí tinh tế và hấp dẫn với cách bố trí game khoa học và logic giúp cho người chơi có được trải nghiệm chơi game tốt nhất.

  Hit Club – Cổng Game Đổi Thưởng
  Trên trang chủ của Hit Club, người chơi dễ dàng tìm thấy các game bài, tính năng hỗ trợ và các thao tác để rút/nạp tiền cùng với cổng trò chuyện trực tiếp để được tư vấn. Giao diện game mang lại cho người chơi cảm giác chân thật và thoải mái nhất, giúp người chơi không bị mỏi mắt khi chơi trong thời gian dài.

  Hướng Dẫn Tải Game Hit Club
  Bạn có thể trải nghiệm Hit Club với 2 phiên bản: Hit Club APK cho thiết bị Android và Hit Club iOS cho thiết bị như iPhone, iPad.

  Tải ứng dụng game:

  Click nút tải ứng dụng game ở trên (phiên bản APK/Android hoặc iOS tùy theo thiết bị của bạn).
  Chờ cho quá trình tải xuống hoàn tất.
  Cài đặt ứng dụng:

  Khi quá trình tải xuống hoàn tất, mở tệp APK hoặc iOS và cài đặt ứng dụng trên thiết bị của bạn.
  Bắt đầu trải nghiệm:

  Mở ứng dụng và bắt đầu trải nghiệm Hit Club.
  Với Hit Club, bạn sẽ khám phá thế giới game đỉnh cao với giao diện đẹp mắt và trải nghiệm chơi game tuyệt vời. Hãy tải ngay để tham gia vào cuộc phiêu lưu casino độc đáo và đầy hứng khởi!

  Отговор
 5. AngeloTalge says:

  オンラインカジノとオンラインギャンブルの現代的展開
  オンラインカジノの世界は、技術の進歩と共に急速に進化しています。これらのプラットフォームは、従来の実際のカジノの体験をデジタル空間に移し、プレイヤーに新しい形式の娯楽を提供しています。オンラインカジノは、スロットマシン、ポーカー、ブラックジャック、ルーレットなど、さまざまなゲームを提供しており、実際のカジノの興奮を維持しながら、アクセスの容易さと利便性を提供します。

  一方で、オンラインギャンブルは、より広範な概念であり、スポーツベッティング、宝くじ、バーチャルスポーツ、そしてオンラインカジノゲームまでを含んでいます。インターネットとモバイルテクノロジーの普及により、オンラインギャンブルは世界中で大きな人気を博しています。オンラインプラットフォームは、伝統的な賭博施設に比べて、より多様なゲーム選択、便利なアクセス、そしてしばしば魅力的なボーナスやプロモーションを提供しています。

  安全性と規制
  オンラインカジノとオンラインギャンブルの世界では、安全性と規制が非常に重要です。多くの国々では、オンラインギャンブルを規制する法律があり、安全なプレイ環境を確保するためのライセンスシステムを設けています。これにより、不正行為や詐欺からプレイヤーを守るとともに、責任ある賭博の促進が図られています。

  技術の進歩
  最新のテクノロジーは、オンラインカジノとオンラインギャンブルの体験を一層豊かにしています。例えば、仮想現実(VR)技術の使用は、プレイヤーに没入型のギャンブル体験を提供し、実際のカジノにいるかのような感覚を生み出しています。また、ブロックチェーン技術の導入は、より透明で安全な取引を可能にし、プレイヤーの信頼を高めています。

  未来への展望
  オンラインカジノとオンラインギャンブルは、今後も技術の進歩とともに進化し続けるでしょう。人工知能(AI)の更なる統合、モバイル技術の発展、さらには新しいゲームの創造により、この分野は引き続き成長し、世界中のプレイヤーに新しい娯楽の形を提供し続けることでしょう。

  この記事では、オンラインカジノとオンラインギャンブルの現状、安全性、技術の影響、そして将来の展望に焦点を当てています。この分野は、技術革新によって絶えず変化し続ける魅力的な領域です。

  Отговор
 6. CharlesReigh says:

  Абузоустойчивые сервера в Амстердаме, они позволят работать с сайтами которые не открываются в РФ, работая Хрумером и GSA пробив намного выше.

  Аренда виртуального сервера (VPS): Эффективность, Надежность и Защита от DDoS от 13 рублей

  Выбор виртуального сервера – это важный этап в создании успешной инфраструктуры для вашего проекта. Наши VPS серверы предоставляют аренду как под операционные системы Windows, так и Linux, с доступом к накопителям SSD eMLC. Эти накопители гарантируют высокую производительность и надежность, обеспечивая бесперебойную работу ваших приложений независимо от выбранной операционной системы.

  Отговор
 7. EdwardDus says:

  Абузоустойчивый сервер для работы с Хрумером, GSA и всевозможными скриптами!
  Есть дополнительная системах скидок, читайте описание в разделе оплата

  Высокоскоростной Интернет: До 1000 Мбит/с**

  Скорость интернет-соединения – еще один важный момент для успешной работы вашего проекта. Наши VPS серверы, арендуемые под Windows и Linux, предоставляют доступ к интернету со скоростью до 1000 Мбит/с, обеспечивая быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

  Отговор
 8. vorbelutr ioperbir says:

  Howdy very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here within the submit, we’d like work out more techniques in this regard, thanks for sharing.

  Отговор
 9. BernardPak says:

  民調
  民意調查是什麼?民調什麼意思?
  民意調查又稱為輿論調查或民意測驗,簡稱民調。一般而言,民調是一種為了解公眾對某些政治、社會問題與政策的意見和態度,由專業民調公司或媒體進行的調查方法。

  目的在於通過網路、電話、或書面等媒介,對大量樣本的問卷調查抽樣,利用統計學的抽樣理論來推斷較為客觀,且能較為精確地推論社會輿論或民意動向的一種方法。
  以下是民意調查的一些基本特點和重要性:

  抽樣:由於不可能向每一個人詢問意見,所以調查者會選擇一個代表性的樣本進行調查。這樣本的大小和抽樣方法都會影響調查的準確性和可靠性。
  問卷設計:為了確保獲得可靠的結果,問卷必須經過精心設計,問題要清晰、不帶偏見,且易於理解。
  數據分析:收集到的數據將被分析以得出結論。這可能包括計算百分比、平均值、標準差等,以及更複雜的統計分析。
  多種用途:民意調查可以用於各種目的,包括政策制定、選舉預測、市場研究、社會科學研究等。
  限制:雖然民意調查是一個有價值的工具,但它也有其限制。例如,樣本可能不完全代表目標人群,或者問卷的設計可能導致偏見。
  影響決策:民意調查的結果常常被政府、企業和其他組織用來影響其決策。
  透明度和誠實:為了維護調查的可信度,調查組織應該提供其調查方法、樣本大小、抽樣方法和可能的誤差範圍等詳細資訊。
  民調是怎麼調查的?
  民意調查(輿論調查)的意義是指為瞭解大多數民眾的看法、意見、利益與需求,以科學、系統與公正的資料,蒐集可以代表全部群眾(母體)的部分群眾(抽樣),設計問卷題目後,以人工或電腦詢問部分民眾對特定議題的看法與評價,利用抽樣出來部分民眾的意見與看法,來推論目前全部民眾的意見與看法,藉以衡量社會與政治的狀態。

  以下是進行民調調查的基本步驟:

  定義目標和目的:首先,調查者需要明確調查的目的。是要了解公眾對某個政策的看法?還是要評估某個政治候選人的支持率?
  設計問卷:根據調查目的,研究者會設計一份問卷。問卷應該包含清晰、不帶偏見的問題,並避免導向性的語言。
  選擇樣本:因為通常不可能調查所有人,所以會選擇一部分人作為代表。這部分人被稱為“樣本”。最理想的情況是使用隨機抽樣,以確保每個人都有被選中的機會。
  收集數據:有多種方法可以收集數據,如面對面訪問、電話訪問、郵件調查或在線調查。
  數據分析:一旦數據被收集,研究者會使用統計工具和技術進行分析,得出結論或洞見。
  報告結果:分析完數據後,研究者會編寫報告或發布結果。報告通常會提供調查方法、樣本大小、誤差範圍和主要發現。
  解釋誤差範圍:多數民調報告都會提供誤差範圍,例如“±3%”。這表示實際的結果有可能在報告結果的3%範圍內上下浮動。
  民調調查的質量和可信度很大程度上取決於其設計和實施的方法。若是由專業和無偏見的組織進行,且使用科學的方法,那麼民調結果往往較為可靠。但即使是最高質量的民調也會有一定的誤差,因此解讀時應保持批判性思考。

  為什麼要做民調?
  民調提供了一種系統性的方式來了解大眾的意見、態度和信念。進行民調的原因多種多樣,以下是一些主要的動機:

  政策制定和評估:政府和政策制定者進行民調,以了解公眾對某一議題或政策的看法。這有助於制定或調整政策,以反映大眾的需求和意見。
  選舉和政治活動:政黨和候選人通常使用民調來評估自己在選舉中的地位,了解哪些議題對選民最重要,以及如何調整策略以吸引更多支持。
  市場研究:企業和組織進行民調以了解消費者對產品、服務或品牌的態度,從而制定或調整市場策略。
  社會科學研究:學者和研究者使用民調來了解人們的社會、文化和心理特征,以及其與行為的關係。
  公眾與媒體的期望:民調提供了一種方式,使公眾、政府和企業得以了解社會的整體趨勢和態度。媒體也經常報導民調結果,提供公眾對當前議題的見解。
  提供反饋和評估:無論是企業還是政府,都可以透過民調了解其表現、服務或政策的效果,並根據反饋進行改進。
  預測和趨勢分析:民調可以幫助預測某些趨勢或行為的未來發展,如選舉結果、市場需求等。
  教育和提高公眾意識:通過進行和公布民調,可以促使公眾對某一議題或問題有更深入的了解和討論。

  民調可信嗎?
  民意調查的結果數據隨處可見,尤其是政治性民調結果幾乎可說是天天在新聞上放送,對總統的滿意度下降了多少百分比,然而大家又信多少?

  在景美市場的訪問中,我們了解到民眾對民調有一些普遍的觀點。大多數受訪者表示,他們對民調的可信度存有疑慮,主要原因是他們擔心政府可能會在調查中進行操控,以符合特定政治目標。

  受訪者還提到,民意調查的結果通常不會對他們的投票意願產生影響。換句話說,他們的選擇通常受到更多因素的影響,例如候選人的政策立場和政府做事的認真與否,而不是單純依賴民調結果。

  從訪問中我們可以得出的結論是,大多數民眾對民調持謹慎態度,並認為它們對他們的投票決策影響有限。

  Отговор
 10. BernardPak says:

  民意調查是什麼?民調什麼意思?
  民意調查又稱為輿論調查或民意測驗,簡稱民調。一般而言,民調是一種為了解公眾對某些政治、社會問題與政策的意見和態度,由專業民調公司或媒體進行的調查方法。

  目的在於通過網路、電話、或書面等媒介,對大量樣本的問卷調查抽樣,利用統計學的抽樣理論來推斷較為客觀,且能較為精確地推論社會輿論或民意動向的一種方法。
  以下是民意調查的一些基本特點和重要性:

  抽樣:由於不可能向每一個人詢問意見,所以調查者會選擇一個代表性的樣本進行調查。這樣本的大小和抽樣方法都會影響調查的準確性和可靠性。
  問卷設計:為了確保獲得可靠的結果,問卷必須經過精心設計,問題要清晰、不帶偏見,且易於理解。
  數據分析:收集到的數據將被分析以得出結論。這可能包括計算百分比、平均值、標準差等,以及更複雜的統計分析。
  多種用途:民意調查可以用於各種目的,包括政策制定、選舉預測、市場研究、社會科學研究等。
  限制:雖然民意調查是一個有價值的工具,但它也有其限制。例如,樣本可能不完全代表目標人群,或者問卷的設計可能導致偏見。
  影響決策:民意調查的結果常常被政府、企業和其他組織用來影響其決策。
  透明度和誠實:為了維護調查的可信度,調查組織應該提供其調查方法、樣本大小、抽樣方法和可能的誤差範圍等詳細資訊。
  民調是怎麼調查的?
  民意調查(輿論調查)的意義是指為瞭解大多數民眾的看法、意見、利益與需求,以科學、系統與公正的資料,蒐集可以代表全部群眾(母體)的部分群眾(抽樣),設計問卷題目後,以人工或電腦詢問部分民眾對特定議題的看法與評價,利用抽樣出來部分民眾的意見與看法,來推論目前全部民眾的意見與看法,藉以衡量社會與政治的狀態。

  以下是進行民調調查的基本步驟:

  定義目標和目的:首先,調查者需要明確調查的目的。是要了解公眾對某個政策的看法?還是要評估某個政治候選人的支持率?
  設計問卷:根據調查目的,研究者會設計一份問卷。問卷應該包含清晰、不帶偏見的問題,並避免導向性的語言。
  選擇樣本:因為通常不可能調查所有人,所以會選擇一部分人作為代表。這部分人被稱為“樣本”。最理想的情況是使用隨機抽樣,以確保每個人都有被選中的機會。
  收集數據:有多種方法可以收集數據,如面對面訪問、電話訪問、郵件調查或在線調查。
  數據分析:一旦數據被收集,研究者會使用統計工具和技術進行分析,得出結論或洞見。
  報告結果:分析完數據後,研究者會編寫報告或發布結果。報告通常會提供調查方法、樣本大小、誤差範圍和主要發現。
  解釋誤差範圍:多數民調報告都會提供誤差範圍,例如“±3%”。這表示實際的結果有可能在報告結果的3%範圍內上下浮動。
  民調調查的質量和可信度很大程度上取決於其設計和實施的方法。若是由專業和無偏見的組織進行,且使用科學的方法,那麼民調結果往往較為可靠。但即使是最高質量的民調也會有一定的誤差,因此解讀時應保持批判性思考。

  為什麼要做民調?
  民調提供了一種系統性的方式來了解大眾的意見、態度和信念。進行民調的原因多種多樣,以下是一些主要的動機:

  政策制定和評估:政府和政策制定者進行民調,以了解公眾對某一議題或政策的看法。這有助於制定或調整政策,以反映大眾的需求和意見。
  選舉和政治活動:政黨和候選人通常使用民調來評估自己在選舉中的地位,了解哪些議題對選民最重要,以及如何調整策略以吸引更多支持。
  市場研究:企業和組織進行民調以了解消費者對產品、服務或品牌的態度,從而制定或調整市場策略。
  社會科學研究:學者和研究者使用民調來了解人們的社會、文化和心理特征,以及其與行為的關係。
  公眾與媒體的期望:民調提供了一種方式,使公眾、政府和企業得以了解社會的整體趨勢和態度。媒體也經常報導民調結果,提供公眾對當前議題的見解。
  提供反饋和評估:無論是企業還是政府,都可以透過民調了解其表現、服務或政策的效果,並根據反饋進行改進。
  預測和趨勢分析:民調可以幫助預測某些趨勢或行為的未來發展,如選舉結果、市場需求等。
  教育和提高公眾意識:通過進行和公布民調,可以促使公眾對某一議題或問題有更深入的了解和討論。

  民調可信嗎?
  民意調查的結果數據隨處可見,尤其是政治性民調結果幾乎可說是天天在新聞上放送,對總統的滿意度下降了多少百分比,然而大家又信多少?

  在景美市場的訪問中,我們了解到民眾對民調有一些普遍的觀點。大多數受訪者表示,他們對民調的可信度存有疑慮,主要原因是他們擔心政府可能會在調查中進行操控,以符合特定政治目標。

  受訪者還提到,民意調查的結果通常不會對他們的投票意願產生影響。換句話說,他們的選擇通常受到更多因素的影響,例如候選人的政策立場和政府做事的認真與否,而不是單純依賴民調結果。

  從訪問中我們可以得出的結論是,大多數民眾對民調持謹慎態度,並認為它們對他們的投票決策影響有限。

  Отговор