Плаж „Тоблерон“.

Бутиков и рядко посещаван е нудисткият плаж „Тоблерон“. Намира се на 20 минути път пеша от десния край на плаж „Къмпинг Нестинарка“.

Статистически данни за плаж „Тоблерон“.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Тоблеро̀н“.

Плажът е южно от град Царево, южно от КК „Нестинарка“ и южно от нос Рохи. От центъра на Царево трябва да шофирате като за плаж „Батареята“ (има видеоуказания). Карате първоначално за квартал „Василико“. После без да влизате в квартал „Василико̀“, продължавате в посока Курортен комплекс „Нестинарка“. Преминавате по моста над река Изгревска. Веднага след моста има кръстовище като „Y”. Карате по левия ръкав и минавате между хотелите на КК “Нестинарка”. Следвате пътя и заобикаляте плаж „Къмпинг Нестинарка“ отзад и се насочвате нагоре към върха на нос Рохи. Обаче преди да навлезете между сградите на носа, трябва да завиете надясно и да карате успоредно на брега, докато видите изоставени военни бараки, до които има все още радарни отражатели. Лично аз паркирам на разширението до тези бараки, но може да се спуснете с колата и да паркирате още по-близо до морето и по-точно между двата плажа – предходния „Плáката“ и този плаж „Тоблерон“. На схемата мястото за паркиране е обозначено с „Р“.

С червена стрелка е показан пешеходният преход и единственото място, от което може да се достигне до плаж „Тоблерон“.

default

Малко преди мястото за паркиране се минава покрай тази постройка.

Предпочитам да паркирам горе на равното плато още преди постройката от двете малки снимки и преди мястото, означено с „Р“ на схемата. Това скалисто място („Р“) в картите на Google е надписано като място за риболов. Там често ще виждате рибари. От него наляво се слиза за плаж „Плáката“. Надясно се върви 100 метра по скалната плоча и се достига до неизвестният и потаен нудистки плаж „Тоблерон“. За мнозина хора плажът остава потаен, защото като погледнат надясно не виждат пясък, а само скали. Пясъкът се вижда едва като се напредне 100 метра в дясна посока.

От мястото за паркиране напред са рибарите.

Надясно е посоката за плаж „Тоблерон“, който не се вижда, защото остава навътре.

Най-горе вдясно е град Царево. Плаж „Тоблерон“ е посочен със стрелка. От мястото за паркиране „Р“ плажът не се вижда, трябва да се върви надясно 100 метра.

default

2. Плажът.

Плаж „Тоблерон““ не е картографиран от държавата като морски плаж и не е признат за такъв, поради незнание. В отсечката между град Царево и землищната граница със село Варвáра „Тоблерон“ е четвъртият по ред неизвестен за Министъра на туризма плаж.

СТРУКТУРА НА ПЛАЖА

В десния край на плажа се влива много късо дере. При естуара му е измерена най-широката част на плажа 41 метра. До левия край на плажа има доста по-дълго дере, чийто отток се разклонява на два ръкава. Това по-дълго дере не се влива в плажа и не е част от плажа. Двете дерета са със синьо на схемата. По начало плаж „Тоблерон“ е миден, но по-късото дере носи неголямо количество хубав дребнозърнест пясък с терагенен произход, който се събира пред естуара му (широката част на фунията). Останалият пясък по плажа и в морето е от едро натрошени черупки на миди и рапани, т.е. с органогенен произход. По-дългото дере има по-малък твърд отток под формата на пясък, но за сметка на това захранва скалната плоча с два ручея влага. Ето защо на идване към плажа ще видите красива влаголюбива зеленина, като тези папури на малките снимки. Тридесет метра след папурите започва самият плаж.

Най-хубавото място за къпане е оградено с бял правоъгълник. Там е тоблеронът. В по-близък план мястото е показано на следващите снимки.

default

Красиви туфи папур на 30 метра преди плажа.

Ясно се вижда, че плаж „Тоблерон“ е фунията (естуара) на късо, но продуктивно дере.

Плаж „Тоблерон“ е най-долу. Добре личи триъгълната форма на плажа в дясната му част, където се влива дерето.

Нудистки плаж „Тоблерон“. Поглед от морето към малкото дере.

Нудистки плаж „Тоблерон“. Поглед към по-горната част на малкото дере.

В центъра на снимката е най-финия пясък. Донесен е от дерето.

Така изглежда единственото хубаво място за навлизане в морето и за къпане.То е в десния край на плажа. В центъра на снимките е тоблеронът.

Тоблерончето.

Подводна снимка от плитчината за къпане.

Подводна снимка от плитчината за къпане.

Подводна снимка от плитчината за къпане.

Подводна снимка от плитчината за къпане.

Подводна снимка от плитчината за къпане.

Това място за къпане е една много тиха и защитена плитчина, която при прилив е дълбока около метър. Има красиви подводни гледки. Напред в морето има скалички и те също са красива гледка. Кацат корморани и гларуси.

Не навсякъде може да се забие чадър, трябва да пробвате.

Покритието на част от плажната ивица.

Стъпването бос по тези черупки е …

На малко места пясъкът е хубав.

Кристализирала морска сол по скалите.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

На нудистки плаж „Тоблерон“.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

Площта на плаж „Тоблерон“ представлява вулканична плоча, поръсена с натрошени мидени черупки и рапани. Не гръцки език „плака“ означава плоча. Не случайно предният плаж е известен като „Плáката“, т.е. плочата. Южно от нос Рохи цялото крайбрежие е плоча. Този плаж също е плоча и дори е по-голям и има повече основание той да се казва „Плáката“. Но макар и по-голям е твърде по-скрит и неизвестен, освен това има подходящо име. Лошото е, че скалната плоча продължава и в морето, а там вече е обрасла със зелени водорасли и мъхове и е много хлъзгава, опасна е за вървене, дори за лазене и всякакъв вид придвижване. Ето защо подходът към морето в 90% от бреговата линия на плажа е невъзможен. Влиза се само от десния край и от едно място точно по средата на плажа, до една характерна скала, където човек може само да се кисне в 40 см. вода в нещо като плитка вана с пясъчно дъно.

На сушата, там където вулканичната плоча е гола, също е неприятна за вървене бос, защото не е гладка, а ръбеста. Дори някъде да е приемливо гладка, по обяд се напича и пари на бос крак. Препоръчително е да се ползват за придвижване по сушата и във водата акваобувки.

Преди години не опъвах чадър, което е трудно и проблематично дали изобщо ще стане, а седях на къмпинг-стол и ползвах естествена сянка от високия скален „гръб“ на плажа. През юли 2023г. видях, че тази скална ниша, в която се завирах със стола, вече я няма, защото козирката се е срутила.  

Всички неудобства на плажа се компенсират от дивата му красота, кристалната морска вода, свободата и усещането, че сте някъде в Рая.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на плаж „Тоблерон“.

Плажът попада едновременно върху два много по-големи по площ държавни имоти в 54-ти и 53-ти кадастрални райони, с адрес- област Бургас, община Царево, град Царево:

48619.54.24, вид собственост- изключителна държавна; вид територия- нарушена; НТП- природна забележителност; площ 53259 кв.м., стар номер 141, квартал 0;

48619.53.5, вид собственост- държавна публична; вид територия- защитена; НТП- природна забележителност; площ 37545 кв.м., стар номер 141, квартал 0.

Забележка: Цитирани са записванията в КККР. Вероятно записването за НТП „природна забележителност“ е погрешно, защото при извършена справка в сайта на ИАОС от общо обявени в Държавен вестник 556 природни забележителности за цяла България, в Община Царево има три и те са далеч от тези два имота. 

На схемата границите на плаж „Тоблерон“ са във вишнево, а имоти .54.24 и .53.5 в синьо.

Плаж „Тоблерон“е на границата на двата имота. От тях .54.24 достига и обгръща нос Рохи.

Плаж „Тоблерон“ трябва да бъде признат от държавата за морски плаж. Трябва да се изготви специализирана карта на плаж „Тоблерон“ и да се отреди за него самостоятелен поземлен имот с идентификатор, различен от тези на имоти .54.24 и .53.5.Записванията в КККР трябва да бъдат коректни, а именно: вид собственост- изключителна държавна; вид територия- защитена; НТП- морски плаж.

х х х

            Сушата на плаж „Тоблерон“ и акваторията му нямат екологична защита по ЗБР и не са места от НАТУРА 2000 (ЗБР).

Нудистки плаж „Тоблерон“. Раци в подмола и морска сол по скалата.

Министърът на туризма е длъжен по реда на член 10 ЗУЧК да установи, че това е морски плаж и да уведоми Министъра на регионалното развитие и благоустройството за нуждата от изготвяне на специализирана карта на плажа. След това Комисията по член 18, ал.1 от Наредба №1 за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК трябва да приеме изработената специализирана карта на плажа и едновременно с това да отреди поземлен имот за плажа.

Видеообзор на плаж „Тоблерон“.

Тъй като плаж „Тоблерон“ не е регистриран от държавата като морски плаж, той теоретично не може да бъде отдаван под наем и концесия.

х х х

Общата площ на плаж „Тоблерон“ е 2201 кв.м. В нея влизат 1160 кв.м. активна плажна площ от раздробени в различна степен черупки на миди и рапани. Останалата площ от 1041 кв.м.  е скалист, каменист и затревен плаж. Дължината на бреговата линия на плажа е 108 метра.

4. Галерия.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

Нудистки плаж „Тоблерон“.

68 thoughts on “Плаж „Тоблерон“.

 1. Профессионалы финансового анализа says:

  На нашем сайте mikro-zaim-online.ru представлена ценная информация о микрозаймах, включая предложения займов под 0%. Виктор Гардиенов и Ольга Штернец, наши эксперты, проанализировали множество предложений от МФО и подготовили подробные руководства о том, как взять и вернуть микрокредит. Они также обсудили сложности и подводные камни, которые могут встретиться при взаимодействии с микрофинансовыми учреждениями. Их работа позволит вам сделать информированный и безопасный выбор. Подробности на https://mikro-zaim-online.ru/o-nas/

  Отговор
 2. aevamCen says:

  МСТРОП – компания, которая открыта для выгодного сотрудничества и предлагает исключительно качественную продукцию. Здесь гарантируют самые низкие цены и оперативную доставку товаров. Продукцию оплатить можно любым способом. Ищите лента для стяжных ремней? M-Strop.by – сайт, где можно оперативно найти грузозахватные приспособления. Также здесь есть контактная информация компании и галерея. Сроки и цену доставки заказа можно уточнить у компетентного менеджера по номеру телефона. Специалист всегда готов прийти к вам на помощь в необходимый момент!

  Отговор
 3. FinasokEffor says:

  Вас интересует, [url=https://denezhnye-perevody-iz-rossii.top/]перевести деньги в литву из россии[/url] ? Denezhnye-perevody-iz-rossii.top предлагает самые актуальные и выгодные решения для международных переводов в 2024 году. Мы гарантируем безопасность и скорость при каждой транзакции, а также предлагаем конкурентные тарифы и поддержку экспертов. С нами перевод денег в Австралию станет проще и надежнее.

  Отговор
 4. DonaldAmigh says:

  Новые игровые залы Захотелось привнести праздника в жизнь? Легко! Заходите в новый онлайн клуб дэдди. Официальный сайты представленные игрокам недавно обычно имеют более привлекательную бонусную политику. Это могут быть действительно уникальные предложения, вплоть до бонуса реальными деньгами за регистрацию. Возможность провести здесь время увлекательно и захватывающе, чтобы разбавить серость ваших дней яркими красками. Спешите — праздник уже начался! Новые онлайн клубы Дэдди! Еще больше крутых игр, еще горячей призы! daddy casino ревю [url=https://cross-school.ru/]https://cross-school.ru/[/url]
  Заместитель генерального менеджера казино-отель Холдинг Роял Тайм Групп, Казань Центры развлечения Обязанности: – Полный контроль работы персонала, Оптимизация рабочих процессов внутри команды, – Оперативное управление деятельностью казино-отель, – Участие и контроль проведения мероприятий, – Контроль соблюдения стандартов качества обслуживания, – Разрешение конфликтных ситуаций, – Подготовка отчетов. – Контроль готовности помещения и персонала к работе, – Набор и управление персоналом, Результаты работы и достижения: – Создание конкурентных преимуществ, – Выработка навыков стратегического управления, – Введение системы бонусов и поощрений, основанную на KPI, – Умение решать возникающие вопросы на стадии рекламации. Январь 2009 – май 2010 1 год и 5 месяцев
  OLX Конаев (Капчагай) – сервис объявлений в Казахстане – в казино Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории. Главные рубрики OLX Конаев (Капчагай)

  Отговор
 5. Microzaimec says:

  Когда я получил счет за коммуналку, который был в два раза выше обычного, я подумал: „Наверное, это шутка?“. Но шутки были в другом месте, а не в моем кошельке. Спасибо mikro-zaim-online.ru за займ на карту без отказа – счета оплачены, и я снова сплю спокойно.

  MIKRO-ZAIM – [url=https://mikro-zaim-online.ru/]взять кредит срочно онлайн[/url]
  Наши контакты: Зеленодольская улица, 36к2, Москва, 109457

  Отговор
 6. Palervonat says:

  Denezhnye-perevody-iz-rossii.top – это ваш надежный партнер для [url=https://denezhnye-perevody-iz-rossii.top/]как отправить деньги из европы в россию[/url] . Мы гордимся предоставлением услуг, которые не только удобны, но и максимально безопасны. Наши клиенты ценят прозрачность условий и оперативность обработки каждого перевода, что делает нас одним из лучших выборов на рынке финансовых услуг.

  Отговор
 7. Healthdog says:

  Не чисто Не рекомендую! После возврата автомобиля мне списали с депозита больше денег, чем было обещано, и до сих пор не вернули излишек. [url=https://rentacar-abkhazia.ru/]Автомобиль не заправлен[/url] Мне предложили выбрать между двумя автомобилями, и оба были в плохом состоянии. Не было лучшего варианта. [url=https://rentacar-gagra.ru/]Очень ограниченный выбор[/url] Ужасный сервис! Заранее забронировал автомобиль, но по приезду мне предложили совсем другую машину, которая не соответствовала моим запросам. Никакой компенсации или извинений не было.

  Отговор
 8. Fraubreda says:

  free himachali teacher fuck
  free porn video abby
  haneda free porno
  curel incest tube
  free porn video egyptian hot mom

  http://cdn.juliana-multimedia.com/api/qualitelis/1.1/qualitelis.php?token=6457D05E-C3EC-4C23-9AC2-FF5006EFF294&id_contractor=12802&locale=fr&template=panel&link=http://sexnice.lol

  porn full pom
  teen solo webcam mobile
  youporn indianxtube
  youngteen prone movic
  videos cople free
  big booty black yuo porn mp4
  phoenix marie loud videos

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *