Плаж „Тарфа Рак“.

В центъра на снимката е малкият нудистки плаж „Тарфа Рак“. В горния десен ъгъл се вижда и Рибарското пристанище на Лозенец.

Статистически данни за плаж „Тарфа Рак“.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Тáрфа Рак“.

Плаж „Тарфа Рак“ е в местността Тарфа, която е южно от село Лозенец. Разположен е едва на 150 метра от Рибарското пристанище на Лозенец, което е в края на селото. Плаж „Тарфа Рак“ е първият от север на юг от четирите потайни мидени плажа по брега на местността Тарфа, които са неизвестни дори за дългогодишните почитатели на Лозенец. Плажът е нудистки.

Разположение на четирите мидени плажа от групата „Тарфа“ спрямо село Лозенец. С жълта стрелка е отбелязан старият Царевски път.

Основата на горната снимкова схема, без надписи.

Тъй като това е първата от четирите теми, посветени на плажовете по крайбрежието на местността Тарфа, ето някои общи данни за едноименната местност и плажовете.  

            Названието на местността Тарфа (Тарха) е с гръцки произход и означава храсталак. Местността представлява плато с площ 363 декара, което югозападно от центъра си има най-голяма надморска височина 27 метра. Платото и едноименният нос Тарфа са изградени от горнокредни вулкански туфи. Морският бряг е клифов тип, т.е. почти отвесен и е с преобладаваща  север- североизточна експозиция. До Рибарското пристанище брегът е висок 7 метра, и в  посока КК „Оазис“ нараства и достига малко над 15 метра при плажовете „Тарфа“ и „Тарфа Юг“. Откъм вътрешността местността Тарфа има за граница стария Царевски път (жълтата стрелка на схемата). Откъм село Лозенец местността Тарфа има за граница безименно дере (светлосинята линия), което е заустено подземно в акваторията на Рибарското пристанище. Дерето е дълго 1500 метра и началото му е на 40 м.н.в. близо до пътя за село Велика. Откъм КК „Оазис“ местността е граничела преди повече от 15 години с устието на река „Потурнашка“, но коритото на реката е променено изкуствено, вероятно с цел построяването на повече хотели в курорта. С други думи няма никакви реки и дерета, които да текат през самата местност Тарфа и вливайки се в морето да носят пясък и по-едри фракции, поради което и четирите плажа по брега на местността Тарфа са мидени. Малък терагенен принос дава единствено скалистият бряг на плаж „Тарфа“, където има изветрели скали, раздробени до пясък.

Освен, че всички са мидени, друга обща характерна черта на плажовете „Тарфа“ е, че са потайни и неизвестни. През социализма са били твърде известни най-вече на чехи, поляци, унгарци, германци като лесно достъпни нудистки плажове. Разполагали са караваните си горе на високото плато и са прекарвали седмици на мидените плажове „Тарфа“. От „лесно достъпни нудистки плажове“, сега е останало само нудистки и то не за всички. Това е друга обща характерна черта на плажовете от групата „Тарфа“, а именно, че са нудистки. Не е нудистки само „Тарфа Кей“. Въпросът защо сега плажовете не са лесно достъпни и известни е от тези, които винаги ни ядосват. Особено в частта за достъпност. Днес цялата местност Тарфа е плътно застроена, особено по крайбрежието. Високи огради, сгради и табели „ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ“ ни посрещат и пречат дори да видим брега и морето. Макар че държавата е предвидила и в кадастралната карта съществува нанесена крайбрежна алея за придвижване и разходка, която минава зад плажовете, на практика такава не съществува и плажовете „Тарфа“ остават невидими и неизвестни за хората. Оградите на частните парцели са прекалено продължени в посока морето. Местността Тарфа има 1200 линейни метра бряг и само две пътеки по 3 метра широки, по които е достъпът на туристите до брега. Едната излиза на плаж „Тарфа Кей“, а другата на плаж „Тарфа“. Останалите 1194 метра от брега са плътно застроени, оградени. Един приватизиран, недостъпен частен бряг.

В лявата половина на снимката е село Лозенец, в дясната е местността Тарфа, която не е толкова плътно застроена. Между Лозенец и Тарфа е обраслото със зеленина корито на дере, дълго 1500 метра. Вижда се и пътят към вътрешността за село Велика, както и път 99, по който се стига до Царево.

Достигането до всеки един от плажовете „Тарфа“ е различно и по различни пътеки. Така например от плаж „Тарфа Кей“ може да се достигне по скалите до плаж „Тарфа“. От „Тарфа Рак“ не може да се достигне по скалите до „Тарфа Кей“, а трябва да се заобиколи отгоре през вилната зона и тесните алеи. На плаж „Тарфа Юг“ не може да се слезе през вилната зона. Има само един начин за достигане и той е тръгване от пясъка в десния край на „Тарфа“, нагазване и вървене 10 метра по вода до кръста за да се заобиколи един скален зъбер. Друг път до „Тарфа Юг“ няма, включително откъм вилите и алеите на вилната зона, какъвто е основният достъп до останалите три плажа.

Ще бъдат показани и обяснени двата маршрута до плаж „Тарфа Рак“, единият по оранжевите, другият по жълтите стрелки.

Връщаме се на въпроса как се достига до малкия нудистки плаж „Тарфа Рак“. При сканиране на този QR-код ще видите маршрута от центъра на Лозенец до плажа, който е по жълтите стрелки. Разстоянието е 850 метра. Проблемът е, че този маршрут завършва накрая с пешеходно преминаване през частен парцел, който сега е празен, но когато се застрои и огради- край

На схемата е показана само финалната част с жълтите стрелки. По-практично е да не навлизате изобщо с кола в местността Тарфа, а да паркирате близо до Рибарското пристанище и после да продължите пеша. Ако имате автомобилен джипиес може да зададете адрес село Лозенец (Бургаско), улица „Рибарска“ №45. Ще пристигнете на обзорно пространство над пристанището, където може да паркирате по избор. Може и да минете с десен завой над пристанището, да продължите по маршрута и да паркирате някъде след хотел „Албатрос“  (по жълтите стрелки), като трябва да знаете, че темповете, с които се застроява местността Тарфа може да ви изненадат неприятно и на следващата година да е невъзможно да паркирате там, където сте паркирали предната година.

х х х х

Друг начин за достигане пеша до малкият нудистки плаж „Тарфа Рак“ е, като се изкачите през  буната на Рибарското пристанище и покрай морето по скалите достигнете до плажа по оранжевите стрелки. Разстоянието е 200 метра. Вижте маршрута с осем поредни малки снимки.

По скалите са накацали и почиват десетки млади гларуси.

Леко наклонени вулканични скали и красиви полски цветя по крайбрежната пътека за плаж „Тарфа Рак“.

По крайморската пътека за плаж „Тарфа Рак“.

Маршрутът е лек и живописен.

Малкият нудистки плаж „Тарфа Рак“ вече се вижда.

Около 10 метра високи скали обграждат плаж „Тарфа Рак“ от левия му край.

Скална гънка в левия край на плаж „Тарфа Рак“, в която почти през целия ден има естествена сянка и хладина.

Поглед назад, октъдето се тръгва- Вижда се и големият бял кръст на входа на Пристанището.

След застрояването на местността Тарфа този маршрут с начало Рибарското пристанище и вървене по скалите може да остане единственият маршрут за достъп до малкия нудистки плаж „Тарфа Рак“.

Изглед от високо на плаж „Тарфа Рак“ на идване по крайбрежната пътека с начало буната на Рибарското пристанище на Лозенец.

На плажа се слиза само по една единствена пътека, която е в десния му край. Денивелацията е 8 метра.Тези, които обичат разнообразието и искат да видят как се плажува и на другите плажове от групата „Тарфа“, трябва да знаят, че ако искат после да отидат на следващия плаж „Тарфа Кей“, трябва да се върнат на алеята и да продължат по сините стрелки (вж. следващата тема). За плаж „Тарфа Кей“ не може да се отиде директно по скалите от плаж „Тарфа Рак“.

2. Плажът.

Плаж „Тарфа Рак“ е със северно изложение. Зад ивицата има почти отвесен висок 8-10 метра бряг, който след обяд започва да хвърля сянка.

В горната част на снимката е плаж „Тарфа Рак“, а под него плаж „Кейчето“ \“Тарфа Кей“\.

Млад тазгодишен гларус яде рак.

В морето на този плаж се въдят много раци. Ще видите много едри раци на припек по скалите, които обезпокоени, скачат във водата и цамбуркат като едри камъни. Много на брой раци има в морето и по скалите на сушата на плаж „Тарфа Рак“. Последният път между 9:00 и 11:00 часа преди обяд наблюдавах как гларуси се гмуркат и улавят раци под водата или директно от скалата излезли на припек. Разразяваха се въздушни битки между гларусите и грабеж на плячка. Един или повече гларуси преследваха успешния ловец. Той, изтормозен, защото му скубят перата, пускаше рака и някой от преследвачите го улавяше във въздуха, преди да падне в морето. И него почваха да го преследват останалите. Всичко това беше съпроводено от крясъци, въздушни мелета и фантастична акробатика. Гледах как обречени раци преминаваха във въздуха през няколко хищни човки, докато най-накрая най-едрият и нахален гларус кацаше да го яде на спокойствие. Такова нережисирано шоу на живо не съм наблюдавал на никой друг плаж. След десетия рак с лош късмет за деня спрях да ги броя. От една страна ми стана мъчно за раците, защото никой от тях не е предполагал, че този ден ще е последният в живота му. От друга страна раците нямат никаква защита срещу гларусите. Гларусите имат съвършено дневно и нощно зрение и способности.

х х х

Плаж „Тарфа Рак“ е закътан и уютен. Твърде подценен е от широката публика, което е причина за следващото му предимство и голяма любов от моя страна- съвсем непосещаван. Когато съм плажувал там никой друг не е идвал на  плажа. Може да е случайност, а може и да не е. Има две причини за малката посещаемост на плажа. Първата е морското дъно, което не е пясъчно и въобще не е лесно за навлизане. Втората причина е изобилието на големи пясъчни плажове на близо. Пред последния път, когато бях на „Тарфа Рак“, септември 2020г., в рамките на четири часа единственият човек, който дойде на плажа, беше живущ в съседната вила. Но не дойде за да плажува, а само премина. Навлезе в морето от правилното място, в смисъл от единствената тясна пясъчна пътека във водата и заплува в посока Приморско. След 30 минути го загубих от поглед и бинокъл. След час и половина се върна и като го заговорих каза, че „моторджийте“ (тия с джетовете), го притесняват по време на плувния маратон. Приятен човек и страхотен плувец, около 55- годишен, съжалявам, че не се запознахме.

Нудисткият плаж „Тарфа Рак“. Най-добре е да се установите в този ъгъл, от който е правена снимката, защото единствено от (левия край на плажа) навлизането в морето е по-лесно.

Настилката на плажа е от едро натрошени мидени черупки, примесен с обли сиви камъчета. Може да се забие чадър, ако натискате с около 100 кг. живо тегло. Аз с повече не мога засега, но тенденцията е положителна.

Пясъкът на плаж „Тарфа Рак“ е от едри мидени черупки.

В левия (северния) край на плажа има висока скална гънка, в която дълго време може да се скатавате на безплатна държавна сянка и хладина. По плажа черупките на мидите навсякъде са еднакво едри, ръбести и респектиращи. Не е много приятно вървенето по тях, но се понася. Плажът е доста повдигнат и с голям наклон. Разпределен е на две тераси. Големият му наклон е доста некомфортен за сядане на къмпинг-столчета, че и за лежане, но от друга страна е добре, защото и при големи вълни плажът не се залива и остава сух.

В центъра на снимката е малкият миден плаж „Тарфа Рак“. Съвсем близо над него се вижда Рибарското пристанище на Лозенец.

От двете страни на плажа има скали, които от южния край са по-плоски и подходящи за разходка. Много са красиви тези вулканични скали. Откъм Рибарското пристанище (откъм Лозенец) скалите са по-високи и стръмни. Вилите на хората са навътре в сушата и нямат пряка видимост към плажа. Алеите в местността Тарфа са много навътре в сушата, поради което никой не преминава наблизо. Макар че е на двеста метра по права линия от Рибарското пристанище на Лозенец и на 400 метра от „Малък плаж“, в морето пред плаж „Тарфа Рак“ няма близък трафик на рибарски лодки и джетове. Джетовете бръмчат надалеко, пред плаж „Лозенец Централен“. Плаж „Тарфа Рак“ е много подходящ за нудисти и ценители на дивото и красивото.

На плитчините вдясно са накацали корморани и гларуси.

Дъното на морето е от скалички, обрасли с водорасли. Съвсем в началото има обли камъни с опасност от подхлъзване. По-навътре камъните преминават в ръбести скалички и трябва да внимавате, когато вървите прави покрай тях, докато наберете дълбочина. Наклонът на морското дъно е малък, което значи, че дълго време трябва да вървите навътре в морето, докато наберете комфортна дълбочина за къпане и престой във водата. За по-неопитните е препоръчително ползването на плажни обувки, което елиминира всякакви рискове. Подходяща „пътека“ за навлизане има в левия (северния) край на плажа. В този край на плажа по-бързо се набира дълбочина. Веднъж като навлезете успешно има прекрасни пясъчни островчета, където може да се настаните на дълбочина до гърди или до кръста, да се въртите във всички посоки и да гледате под или над вода, като в кошарка и с оттласкване от дъното да се гмуркате и да преминавате от едно пясъчно островче на друго. Много е забавно и хубаво.

Плажната ивица е силно наклонена и терасирана, но подходът към морето е плавен и приятен.

Понеже плажът представлява един мини-залив и морското дъно не е равно и пясъчно, а се състои от разпръснати скалички. Няма опасност от подводни течения, мъртви вълнения и е сравнително безопасно във водата до 1,60 м. дълбочина. Проблемен е престоят между скаличките ако има много силни вълни, но всичко е въпрос на лична преценка и плувен опит в близост до скали при вълнение.

Водата е кристална и чиста, без забележки. Не се замътва никога.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на плаж „Тарфа Рак“.

Плаж „Тарфа Рак“ и останалите три плажа в местността Тарфа попадат върху много по-голям поземлен имот с идентификатор 44094.1.120, която обща нередност е коментирана в темата за плаж „Тарфа“. Тук ще засегна проблема за достъпността до плажа. На тази схема е показан със зелена линия обичайният маршрут покрай хотел „Албатрос“. Той обаче преминава през частен парцел .1185 (лозе). На схемата парцелът е със син цвят.

С червена къса линия е показано преминаването през частен имот, за да се достигне и плажува на плаж „Тарфа Рак“. Това преминаване ще стане невъзможно след застрояването и ограждането му.

Вижда се на схемата, че крайбрежието на местността Тарфа е обиколено от път (алея) Тя е общинска собственост, но за съжаление на терен не съществува и не е реализирана. Това е онагледено с пояснителна схема в следващата тема за плаж „Тарфа Кей“. За частния интерес има кой да се грижи- всеки частник твърде добре се грижи за парцела си и качествено го огражда, даже ако е на първа линия отпуска още малко откъм морето, за да не преминават досадници и да му развалят гледката и спокойствието. Частният интерес се самообгрижва. Обаче за обществения интерес няма кой да се погрижи. Свободният достъп до морските плажовете е основна цел на ЗУЧК, но   няма кой да изпълни закона и това е доста обезсърчително.

Не веднъж ми се е случвало, особено пред вилите на нос Верготи и Арапя да спра на скалите пред някоя вила за снимки и веднага от вилата изскача собственикът, застава в поза „делвичка“ ( ръце на кръста) и ме гледа втренчено, сякаш бера ябълки от градината му. Един вид ми казва алоо, ти какво правиш тук. Много добре познавам кадастъра на всяко кътче от крайбрежието и знам, че не съм влязъл в двора му, а съм върху държавна земя, но наглостта на някои собственици на вили е голяма.

х х х

В картата на АГКК плаж „Тарфа Рак“ е с номер 44094.PL.331.

х х х

Морето пред ивицата (акваторията) на плаж „Тарфа Рак“ попада в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията (рSCI/SCI/ SAC) с наименование „Ропотамо“ с код BG0001001.

х х х

            През 2015г. АГКК прие „СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА „Рибарски кей и морски плажове“, с която бяха картографирани общи пет плажа, включително „Тарфа Рак“. На плажа няма дюни и не е приемана обединена карта на морски плаж и видове дюни.

Вилната зона „Тарфа“, снимана откъм вътрешния Царевски път.

х х х

            Плаж „Тарфа Рак“ не е отдаден под наем.  

            Общата площ на плаж „Тарфа Рак“ е 640 кв.м. От нея 630 кв.м. са активна плажна площ (АПП), представляваща покритие от натрошени в различна степен мидени черупки. Останалите 10 кв.м. са скали и камъни. Формалната максимална широчина на плажа е по дясната му граница и е 29,7 метра, но точно отпред морето често залива ивицата, така че практическата максимална широчина на плажа е по средата му и е 18 метра.  Дължината на бреговата линия на плаж „Тарфа Рак“ е 28 метра.

676 thoughts on “Плаж „Тарфа Рак“.

 1. tlovertonet says:

  Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

  Отговор
 2. Slotbom88 says:

  Thank you, I have just been looking for info about this subject for a long time and yours is the best I have found out till now. However, what about the conclusion? Are you sure in regards to the supply?

  Отговор
 3. Luxury Female Escorts says:

  A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a little bit analysis on this. And he the truth is bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If potential, as you turn out to be expertise, would you mind updating your weblog with extra particulars? It is extremely useful for me. Big thumb up for this weblog submit!

  Отговор