Плажове „Áхтото“

Точно в центъра на снимката е нос Áхтото, който е върхът на голям полуостров с формата на равнобедрен триъгълник. Плажове „Áхтото“ са от страната на обектива и се виждат.

1. Къде се намират и как да стигнем до плажове „Áхтото“.

Държавно обозначените три плажа, всеки с наименование „Áхтото“, са южно от Ахтопол и далеко. Има два начина за достигане: пеша и с пътно превозно средство (ППС).  Разстоянията в книжното издание на справочника са дадени с ППС с начална точка Автогарата на Ахтопол. По-долу за всеки от трите плажа има отделен маршрут за ППС с QR-code.

Схема на разположение на плажове „Áхтото“ спрямо Ахтопол и ахтополско землище.

Достигане пеша. Пеша от Ахтопол се върви по крайбрежната пътека, която почва южно от пристанището на града. Тя е ясна, видима и по нея с начална точка Автогарата се достига за един час до първия от трите плажа „Áхтото“, който е с държавен номер 00878.PL.6 и с №12 от списъка на ахтополските плажове от север на юг. Пътят пеша от Ахтопол до този плаж е 3300 метра. На него може да слезете спокойно и леко, но плажът е изцяло каменист и няма какво да правите там. Двадесет метра на юг започва следващият плаж „Áхтото“ с държавен номер 00878.PL.7 и с №13 от списъка на ахтополските плажове, описани в справочника. Той е много дълъг и най-голям от трите. Разстоянието до центъра му пеша е 3500 метра. На схемата по-долу един от ориентирите, че сте достигнали до плажове „Áхтото“ е ограден в зелен шестоъгълник. Това е дванадесет метра висок радиолокационен отражател желязо-решетъчна конструкция. Виждате го и на малката снимка встрани. 

Достигане с ППС. От Ахтопол карате на юг по пътя за село Синеморец. От табелата за край на град Ахтопол засичате точно 1700 метра и ще видите отбивка вляво, която е черен път, с остатъчен чакъл. Преди много години пътят е бил асфалтиран. Завивате наляво и карате по този черен път в посока морето 1200 метра. За плажове „Áхтото“ придържате левите разклонения на черния път. Както виждате на въздушната снимка, има отклонения наляво, по които може да стигнете до първия каменист държавно обозначен като плаж 00878.PL.6 и до най-големия по площ от трите плажа 00878.PL.7. Ако се отклоните както е на схемата в южна посока (надясно) ще достигнете до нос Áхтото и най-малкия от трите плажа 00878.PL.8 , който е на самия нос, но е каменист и недостъпен. Той е с номер 14 от ахтополските плажове.

Разклонена мрежа от черни пътища по поляните на нос Áхтото.

Ако искате да погледате света от нос Áхтото, сканирайте от книжното издание на справочника QR-code с червения надпис. Почти няма значение кой QR-code от трите ще сканирате и до къде ще стигнете по поляните на полуострова. От върха на нос Áхтото, ако имате бинокъл или фотоапарат с голямо приближение, може да снимате в южна посока най-вдадената ниска скала в морето, преди плаж „Велека“ или по-точно преди плаж „Велека Устие“. Това, което ще видите с бинокъл, или снимате, е красиво и впечатляващо, като на последната снимка в тази тема. 

default

2. Плажове „Áхтото“.

Името на плажовете идва от името на нос Áхтото, по чийто северен бряг са разположени. А то е с гръцки произход от αχθος, в превод тежест, произнася се „áхтос“. Нос Áхтото е разположен на 2,5 км. по права линия от кея на Ахтопол и на 2,7 км. по права линия от центъра на Синеморец, т.е. намира се почти по средата между Ахтопол и Синеморец. Самият нос Áхтото има форма на голям равнобедрен триъгълник. Вече разгледаният плаж „Айрόди Север“ е най-северната точка в основата на триъгълника.

В центъра на снимката е най-северният от държавно обозначените плажове „Áхтото“ с държавен номер  00878.PL.6 и №12 в този справочник. Плажът е разположен в нещо като мини-залив. Малък е, с триъгълна форма, стръмни склонове и е изцяло каменист.

Тъй като от номерата на плажовете първите пет цифри съставляват кода по ЕКАТТЕ на град Ахтопол, няма да го изписваме по-нататък, а ще изписваме само съкращението за плаж на латиница (PL.?) и след него номера му, който в поредицата плажове в землището на Ахтопол започва от север с числото 1, а до тук разглежданите плажове „Áхтото“ вече са 6, 7 и 8 („Централен плаж Ахтопол“ е по друга система на номериране и не влиза в бройката- б.м.). При това положение възниква въпросът защо първият, т.е. най-северният от плажове „Áхтото“, е под №12 в справочника и схемите, а не под №6. Така е, защото преди него в справочника са описани още пет плажа, които са красиви, лесно достъпни и посещавани, но държавната администрация не ги признава за плажове и не ги е номерирала в поредност. Към  тези пет като прибавим и централния, който е по друга система на номериране и се получава разлика от 6 плажа.

            На горната снимка в централната част виждате, че в нещо като мини-залив  е разположен ървият от трите държавно определени плажа „Áхтото“ PL.6. Той е малък, формата му е подковообразна с високи скали от ляво и от дясно. Вижда се и местоположението му спрямо Ахтопол. Ясен ориентир за достигането до този плаж е високата метална конструкция на пасивен радиолокационен отражател, който е на 60 метра точно зад плажа. Отражателят е желязо-решетъчна винкелна конструкция с ламарини в горната част, добре ръждясал, висок около десет метра, вижда се на снимката. По цялото трасе до устието на река Велека друг такъв няма.

Форма, обща площ и дължина на бреговата линия на плаж „Áхтото“ 00878.PL.6.

Да припомним, че жълтата двуетажна сграда с червен покрив на снимката е метеорологична станция, а в залива пред нея се намира също каменистият и не ставащ за плажуване плаж „Айрόди Север“. Т.е., който иска да разгледа плажове „Áхтото“ и нос Áхтото може да се придвижи като за плаж „Айрόди Север“ и от там след 15 минути вървене в южна посока да подхване плажовете „Áхтото“, започвайки с този най-северен, който е и най-леснодостъпен. Към 2022 година все още не може да се каже, че в задния му край се зауства дере. Но дерето е започнало да се заформя. Ерозията ще го продълбочи и удължи, но няма да е в моя и на наборите ми живот, че да можем да възкликнем : „А, ето и този плаж е образуван от дере.“ Сега кандидат-дерето е под формата на оголен и без почва каменист улей от високата част на платото по оста на плажа, който се разширява и стига до морето.

            Държавно обозначен плаж „Áхтото“ PL.6 е изцяло каменист и с голям наклон на камъните спрямо морето. Морското дъно пред плажа е изцяло скалисто и каменисто. Плаж „Áхтото“ PL.6 съвсем не става за плажуване и е много по-тежък случай даже от другия държавно обозначен плаж „Айрόди Север“, който разгледахме в тема №10.

Характерният и красив нос Áхтото. Плажове „Áхтото“ са от другата страна на носа

Само двадесет метра след плаж „Áхтото“ PL.6 в южна посока започва следващият, държавно определен плаж „Áхтото“ PL.7, който е с дължина на бреговата линия 623 метра. Измежду всички ахтополски плажове той е втори по обща площ със своите 9101 кв.м. след „Централен плаж Ахтопол“, но на едно от последните места по посещаемост от плажуващи. Не и от рибари. Измежду много причини да не е популярен и посещаван, тази, че е твърде отдалечен от Ахтопол е съществена, но не е решаваща. Основна причина е, че тази част от него, която е достъпна е с изцяло камениста и скалиста плажна ивица, а тази част, която има пясъчна плажна ивица и е хубава за плажуване е практически недостъпна пешеходно. Лесно достъпна пешеходно само е първата (северната) половина от плаж „Áхтото“ PL.7. Тя е сравнително полегата и лесна за слизане, но няма грам пясък. Зад тази част от плажа се зауства дере, което носи камъни на плажната ивица, но и благодарение на което дере високият скален бряг е ерозиран и станал полегат, удобен за слизане. Тази северна половина от големия плаж „Áхтото“ PL.7 е показана на следващата снимка. Дъното на морето пред тази част от плажа е каменисто и скалисто, но има приятни плитчини, където е от едро натрошени мидени черупки и удобно за стъпване и престой. Водата е много чиста и без забележки, но това не винаги е достатъчно. Чиста и кристална морска вода по Южното Черноморие дал Господ.

Обща площ и дължина на бреговата линия на най-големия от плажове „Áхтото“ плаж „Áхтото“ 00878.PL.7.

Северната камениста и скалиста половина от големият плаж „Áхтото“ PL.7.

Тази северна половина на големия плаж „Áхтото“ PL.7 е по-популярна сред рибарите. Изложението не само на тази половина, но на целия плаж е североизточно и когато на 10-15 август задуха по-настойчиво североизточният вятър, който е основен по нашето Черноморие, тук има сериозни вълни. Ако решите да се окъпете на „Áхтото“ PL.7, добре е да започнете като се установите в тази северна част и да си носите къмпинг-столове. В тази част на плажа съвсем отчетливо се вижда дерето, което се зауства в плажа и е донесло хубави разноцветни камъни от планината. През сезона дерето е сухо и се вижда под формата на овраг. От тази скалисто-камениста част на най-големия от трите плажа плаж „Áхтото“ PL.7, ако имате плажни обувки или сандали, които няма да ви е жал да намокрите, лесно ще се придвижите в южна посока по камъните и скалите, а после със съвсем малко метри нагазване във водата може да се доберете до пясъчната южна част на плаж „Áхтото“ PL.7, която е като две вежди, разделени от нос. На следващата снимка се вижда южната пясъчна вежда. По принцип на никой не му се нагазва във вода за да стигне до даден плаж, но има и такива държавно обозначени плажове, до които може да се стигне от съседен плаж не с нагазване, а само с плуване в сериозни дълбочини и заобикаляне на високи скални зъбери. В смисъл има и още по-тежки случаи.  

По-хубавата пясъчна, но трудно достъпна част на големия плаж „Áхтото“ PL.7.

Тази част от плажа е безлюдна, бутикова, красива и уютна. Подходяща е за нудисти. Пясъкът е едър от мидени черупки, но го има. Има и остри ръбести камъчета от трошливата скала, които бодат ходилата. Дали може или не може да се забие чадър не мога да кажа, защото там чадър по никое време на деня не е необходим. Освен много рано преди 10:00 часа, винаги има скални гънки, които хвърлят сянка. Морското дъно пред плажната ивица е полегато, бавно се продълбочава и е каменисто-скалисто. Препоръчително е да сте с плажни обувки.

            Височината на отвесния клиф зад плажната ивица е 16 метра- нещо като четири- пет етажен блок. Пешеходният достъп за тази пясъчна южна половина на плажа е от границата й със северната. Във всички случаи ако сами отивате на плажа, трябва да известите предварително някой, че отивате точно там. 

Стигаме до третия формално обозначен плаж и очертан от държавата с име същото като предходните два „Áхтото“, но за разлика от тях с номер РL.8. Не че на терен може да се направи разлика къде свършва РL.7 и къде започва РL.8, но от любопитство направих измерване по карта. Оказа се, че разстоянието между големия плаж РL.7 и мъничкия РL.8 е точно 8,50 метра. Като се има пред вид, че голяма част от плажната ивица на тези „плажове“ са скални зъбери, без проходимост от единия до другия, не е ясно кому е било нужно вместо един плаж „Áхтото“ от край до край, да ги направят три броя. Изготвена е една обща за трите плажа специализирана карта, а не три отделни. Но това е положението с бройката и разстояние 8,50 м. между големия плаж с площ 9,1 дка, до този плаж с площ 0,2 дка. Ето така изглежда като форма и изложение най-малкият по площ, официално определен от държавата плаж, шампион по миниатюрност за землищата на четири морски населени места: Варвара, Ахтопол, Синеморец и Резово- плаж „Áхтото“ 00878. РL.8.

Обща площ и дължина на бреговата линия на най-малкия от плажове „Áхтото“ плаж „Áхтото“ 00878.PL.8.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на плажове „Áхтото“.

            И трите плажа „Áхтото“ са част от много по-голям по площ поземлен имот с идентификатор 00878.202.33; адрес- област Бургас, община Царево, град Ахтопол; вид собственост- държавна публична; вид територия- нарушена; НТП- скали; площ 45137 кв.м.; стар номер 71, квартал 0. Този поземлен имот следва извивките на брега и опасва целия нос Áхтото, като на север започва малко след плаж „Айрόди“, а на юг свършва до плаж „Ахтос“ („Айроди Юг“), като дори включва в площта си значителна част от плаж „Ахтос“. На пояснителната схема по-долу поземлени имот 00878.202.33 е със син цвят, освен това е изведен в стикер само той долу вляво. Площта на плажовете е в жълт цвят, а границите им с червена линия.

И трите плажа носят едно и също държавно име „Áхтото“, а номерата им от север на юг са 00878.PL.6, 00878.PL.7 и 00878.PL.8. Средно разположеният плаж 00878.PL.7 е многократно по-голям по площ от другите два, а този, който е на върха на самия нос (PL.8) е най-малкият по площ от всички официални и неофициални плажове в землищата на Варвара, Ахтопол, Синеморец и Резово. Един вид своеобразен шампион със своите 205 кв.м. по миниатюрност, недостъпност и безсмисленост. Нито един  от трите плажа „Áхтото“ (площите в жълто) не е обособен като самостоятелен поземлен имот или по-голямата част от него да е обособена като такъв. Съвсем логична последица от това е, че записванията в КККР за имот 00878.202.33 относно вид собственост, вид територия и НТП са некоректни и в разрез със закона, доколкото части от този голям имот са идентични с плажове „Áхтото“. Записването за вид територия изначално е погрешно, защото целият имот е в два вида защитени територии, т.е. дори да не беше плаж, трябва да е вид територия- защитена (вж. чл.8, точка 4 от ЗУТ).

Шафранов минзухар (Crocus sativus) по пътеката за плажове „Áхтото“. От части от цветовете му се добива след изсушаване най-скъпата подправка в света- шафран.

Водолюбиви птици на най-северния зъбер до устието на река Велека, снимани от обзорния нос  Áхтото.

657 thoughts on “Плажове „Áхтото“

 1. zoritoler imol says:

  Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

  Отговор
 2. vorbelutrioperbir says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thank you

  Отговор
 3. Slotbom88 says:

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

  Отговор
 4. MichealNuh says: