От центъра на село Лозенец до нос Караагач (3,9 км, 6 минути).