От кметството на село Варвара до следващата (втората) отбивка за плаж „Земеделски“.