От Кметството на село Варвара към Северен сектор за плажуване на плаж „Рибарско пристанище“. Следва още вървене пеша по брега.