От Кметството на село Варвара до отбивката вдясно за плаж „Синята лагуна“ и плаж „Манастирич“.