От Кметството на село Варвара до мястото за паркиране за плаж „Ахтопол Север 255“.