Морските плажове на Резово.

В землището на село Резово има общо девет достъпни по суша морски плажа. От тях седем са описани в справочника. Другите два не са описани, защото са изцяло каменисти и не представляват туристически интерес.

В таблицата седемте плажа са изброени, като се следва крайбрежието от север на юг, т.е. като се почне от землищната граница със село Синеморец и се върви на юг в посока държавната граница с Турция.

За всеки плаж са посочени общата и пясъчната площ в квадратни метри. До всеки плаж може да се стигне пеша, но за отдалечените плажове е препоръчително докъдето може или е разрешено с кола, да се ползва кола. После се налага да се върви пеша. За комбинираните маршрути е посочено първо разстоянието с кола и след знака „+“ и разстоянието пеша, което се налага да се извърви до плажа. Така например до плаж „Кастрич“ технически може да се достигне с кола, без да се върви изобщо пеша, но е забранено в последните 1600 метра, които са черен път, да се навлиза с МПС. Причината е, че черният път до плажа е изцяло в ЗМ „Силистар“, а на територията й е забранено навлизането с МПС. Ето защо за този плаж е посочено, че първите 2200 метра може да се изминат с кола, но черният път по-нататък е в колоната за вървене пеша, тъй като трябва да се спазват ограниченията на закона.

 Разстоянията са посочени в метри от Кметството на Резово (с бяла точка на схемите), което приемаме за условен център на селото.

Най-отдалеченият плаж е „Малък Силистар“ на 7,5 км. от село Резово, защото Резово е в единия край на землището, а плажът в срещуположния.

            Най-трудно достъпен и най-малко посещаван е „Малък Кастрич“, до който се налага най-дълго да се върви пеша по пресечена местност.  

ДРУГИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАЖОВЕТЕ НА РЕЗОВО

1.„Малък Силистар“-неохраняем; неподходящ за деца; най-отдалечен;

2.„Силистар“- охраняем;                   подходящ за деца; най-голям и красив;

3.„Малък Кастрич“- неохраняем;    неподходящ за деца; много трудно достъпен;

4.„Кастрич“- неохраняем;                  подходящ за деца; трудно достъпен;             

5.„Сърцето“- неохраняем;                 подходящ за деца; скокове във вода;

6.„Кейчето“-  неохраняем;                  подходящ за деца; на брега на Резово;

7.„Резово“-     неохраняем;                    подходящ за деца; заведение за хранене.

Схема на разположението на резовските плажове спрямо село Резово.

От седемте резовски плажа, описани и разгледани подробно в този справочник, единствен охраняем и със спасители е „Силистар“. Той е и единствен с плажни услуги и водни атракции.

            „Резово“ има функцията на централен плаж, макар да е малък по площ. Над плажа има заведение за бързо обслужване, което е удобство за туристите, които ползват плажа.

             „Малък Кастрич“ е най-трудно достъпен и с най-дълго вървене пеша, по който и от двата описани маршрута да се подходи.

            „Малък Кастрич“ и „Малък Силистар“ не са подходящи за деца, първо заради дългото и трудно вървене пеша, второ заради морското дъно, което за деца е добре да е изцяло или предимно пясъчно, но там не е.

            „Сърцето“ е изцяло каменист плаж с едри сиви камъни на сушата и с изцяло каменисто и скалисто морско дъно, но е посочен като подходящ за деца, защото там ходят деца с по-добра плувна култура главно заради скоковете във вода от скалата в морето. 

Някои от плажовете на Резово имат любопитни характеристики, които ги отличават от всички други плажове в България. Ето кои:

            Плаж „Резово“ е най- близко разположеният български плаж спрямо територията на чужда държава- на 38 метра от държавната граница с Турция, която минава по талвега (средата) на река Резовска и на 50 метра от сушата, т.е. от същинската територията на Турция.

            Плаж „Силистар“ е най-южният голям, класически български плаж с пясъчно морско дъно и пясъчна плажна ивица. Той е и най-южният охраняем плаж с концесионер. След него останалите плажове на юг са малки или с каменисто морско дъно и камениста плажна ивица. Не случайно огромните площи на плаж „Силистар“ привличат повече туристи от Царево, Варвара, Ахтопол и Синеморец, отколкото от Резово. Има хотели в град Царево, които правят автобусни трансфери на своите гости до уникалния плаж „Силистар“.

            Плаж „Кейчето“ е най-южният плаж в България. Той е на географската ширина на Рим. Също е близо до турската територия, само на 270 метра.

            Плаж „Сърцето“ е най-посещаваният плаж в България, който е изцяло каменист както на сушата, така и на морското дъно. Той е и единственият плаж, достъпът до който е станал възможен благодарение строителните усилия на неговите почитатели.

Малкият плаж „Резово“ е на метри от устието на река Резовска и държавната граница с Република Турция.

Общата площ на седемте описани пешеходно достъпни резовски плажа е 54121 кв.м., а пясъчната им площ 38626 кв.м. Пясъчната площ (АПП) съставлява 71,37%, което е висок показател.

 При АПП (активна плажна площ) 38626 кв.м. и норматив от 8 квадратни метра пясък на човек (чл. 27, ал.2, т.1 от Наредба №7) може да се изчисли броят плажни места (БПМ) на село Резово. Прилага се формулата по член 13 от Методиката за определяне на концесионното възнаграждение БПМ = АПП : 8 х 0,9. Резултатът показва, че рекреационния капацитет на тези седем пешеходно достъпни резовски плажа е 4345 души. Той превъзхожда над 10 пъти легловата база на хотелите и къщите за гости в Резово и къмпинга до река Силистар.

Флагманът на резовските плажове и последният класически, голям пясъчен плаж по българското Черноморие в посока юг – плаж „Силистар“.

От всички резовски плажа, включително и на пешеходно недостъпните, пясъчни дюни има само на плаж „Силистар“. Там е картографиран сектор с площ 1224 кв.м. бели дюни. На плаж „Силистар“ има и огромни площи подвижни, зараждащи се дюни, но според практиката на МРРБ и МТ те не подлежат на екологична защита и са част от плажната ивица.

Долу на снимката е най-южният български плаж  „Кейчето“.  Горе вляво  е устието на река  Резовска и до устието  плаж „Резово“.
Изцяло каменистият, както на сушата, така и във водата плаж „Сърцето“, подходящ за скокове във вода от насрещната скала. Плажът е добре защитен от високи вълни и течения.

ДЪРЖАВНО ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗОВСКИТЕ ПЛАЖОВЕ

            Ако трябва да обобщим, в землището на село Резово има общо 14 морски плажа, от които:

            – недостъпни по суша 5;

            – достъпни по суша 9;

            – показани в този справочник и с посочени координати- всички 14;

            – описани в този справочник са 7 от общо 9 пешеходно достъпни плажа.

            От достъпните за пешеходци по суша 9 плажа само 4 са картографирани от държавата със специализирани карти и имат статут на морски плаж по член 6, ал.2 от ЗУЧК.        

            Ако приемем, че на картографиране подлежат само пешеходно достъпните плажове, държавното отразяване на резовските плажове е 44% според броя им.

            Ако приемем, че трябва да се картографират всички 15 реално съществуващи плажа, държавното отразяване на морските плажове на Резово е 29%. Практиката на МРРБ е да се картографират със специализирана карта всички плажове, включително пешеходно недостъпните. От 14 плажа в землището на село Резово държавата е картографирала и признала статут на морски плаж само на 4 плажа. С други думи има още доста работа за вършене.

            Полезно е да припомним, че според ЗУЧК, плаж е всяка сравнително равна крайбрежна ивица, без значение големината на фракциите, с които е покрита. В легалната дефиниция за морски плаж на чл.6, ал.2, освен думата пясък, фигурира „чакъл и други седиментни или скални образувания“. Т.е. непрофесионално запознатият читател е добре да знае, че не само пясъкът е плаж.

            Петте некартографирани от държавата, недостъпни по суша плажа са показани в справочника в темата за плаж „Кастрич“, раздел първи, където е описано достигането до плажа по крайбрежната екопътека „с. Резово- м. Малък Кастрич“.

х х х

            Другите пет некартографирани от държавата, достъпни по суша плажа са показани в справочника както следва: три от тях са описани в отделни теми под №3, № 5 и №6; другите два пешеходно достъпни плажа, които следва държавата (МРРБ) да картографира със специализирана карта, не са разгледани в отделни теми, защото не представляват туристически интерес, както бе посочено. Ето ги:

            А/ Това е каменистият плаж, разположен непосредствено южно до плаж „Силистар“. На него често се разхождат хора. Понякога има и нудисти.

Ненаименован каменист плаж непосредствено южно до плаж „Силистар“.

Площта на този пешеходно достъпен, но некартографиран от държавата плаж е 632 кв.м. Плажът попада върху поземлен имот с идентификатор 62459.53.14, държавна публична собственост, НТП- скали,  с площ 31871 кв.м., местност Конски вир. Дължината на бреговата му линия е 53 метра.

х х х

Б/ Другият каменист плаж, който се нуждае от картографиране и официално признаване за морски плаж е на 35 минути път пеша южно от плаж „Силистар“ и изглежда така.

Този плаж е на 35 минути път южно от големия  плаж „Силистар“ и на 10 минути преди плаж „Малък Кастрич“. Достъпността е само и изцяло пешеходна от всички посоки.

Площта на този пешеходно достъпен, но некартографиран от държавата плаж е 740 кв.м. Той попада върху поземлен имот с идентификатор 62459.65.5, държавна публична собственост, НТП- скали,  с площ 50616 кв.м., в резовско землище, местност Конски вир. Дължината на бреговата му линия е 54 метра. Този плаж е много рядко посещаван, предимно от туристи и нудисти, които остават и се задържат по-дълго на него, например над едно денонощие. На снимката се вижда импровизирана от туристи пейка. В картите на Google този плаж е отразен и надписан с името „Медуза“. Гугъл знае, а МРРБ не знае, че там има морски плаж.

х х х

            Относно чистотата на морската вода за резовските плажове може да се каже, че е отлична. Абсолютно никакви зауствания на канализации и никакви дерета не се вливат в морето, чиято водосборна площ да включва обработваеми и наторявани земеделски земи. Наред с плажовете на село Варвара, наред с ахтополските и някои от синеморските плажове, това са най-дивите и чисти плажове на България с кристална морска вода. Почти цялата прилежаща към морето площ е с четворно екологично покритие, което гарантира чистотата на водата и красотата на природата.

4 thoughts on “Морските плажове на Резово.

 1. Brettfut says:

  Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

  Отговор
 2. Brettfut says:

  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *