Маршрути от Автогарата на Ахтопол до плажове „Áхтото“:

а) първият и най-близък до Ахтопол каменист плаж „Ахтото“ с номер 00878.PL.6: от ул. „Тракия“ 27 до Бургас – Google Карти

б) средният и най-голям от плажовете „Ахтото“ с номер 00878.PL.7: от ул. „Тракия“ 27 до Царево, 8280 – Google Карти

в/ най-малкия от плажовете „Ахтото“ с номер 00878.PL.8, който се намира на самия нос Ахтото: от ул. „Тракия“ 27 до Европа – Google Карти