News

Плаж „АХЕЛОЙ СЕВЕР“.

нудистки плаж с юг- югоизточно изложение обща площ                                                                                        4288 кв.м. пясъчна площ                                                                                  2900 кв.м. затревен и каменист плаж                                                           1388

Плаж „Марина“.

(плажът е ненаименован, посоченото име е предложение) обща  площ  на плажа                                                                   4891 кв.м. активна плажна площ (пясък)                                                  2200 кв.м. затревена площ                                                                            1300 кв.м. брегоукрепване                                                                             

Плаж „Гъбата“.

обща  площ  на плажа                                                                   4823 кв.м. активна плажна площ (пясък)                                                  4763 кв.м. затревена площ около                                                                     60 кв.м. максимална широчина на плажа                                           

Унищоженият от ерозията и морската абразия плаж „Равда Юг“

 несъществуващ, унищожен от абразията и ерозията  ПЛАЖ „РАВДА ЮГ“    обща  площ  на плажа                                                                    2095 кв.м. активна плажна площ (пясък)                                                        10 кв.м. каменист и

Плаж „НДК“ („Национален детски комплекс“).

обща  площ  на плажа                                                                  16873 кв.м. активна плажна площ (пясък)                                                 13930 кв.м. брегоукрепителни съоръжения                                              2781 кв.м. затревен плаж                                                                               

Плаж „Равда Централен“.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Равда Централен“. Плаж „Равда Централен“ се намира по крайбрежието на Равда и е най-близко разположеният плаж спрямо центъра на Равда,