Категория: село Варвара

Всички морски плажове и скалисти места за къпане в землището на село Варвара, община Царево

1. Плаж „Сухата чешма“

плаж „Сухата чешма“ (№1)- разположен в две землища Обща площ                                                            1244 кв.м.  в землището на град Царево                                 602 кв.м. в землището на село Варвара