7. Плаж „Малък Листи“.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Малък Листи“. Плаж „Малък Листи“ е далеч южно от село Синеморец. Достигането е само пеша, а пътят от Автоспирката на Синеморец до плажа е 4900 метра, като по-голямата част е по крайбрежна тясна пътека. За да не се обременява изложението с преповтаряне, вижте как се достига до предходния плаж от групата „Листи“ „Листи Север“. След като достигнете до плаж „Листи Север“, преминавате през пясъците му, след което имате около 200 метра (три минути) преход през дъбова гора, като морето остава съвсем близо и прозира наляво между дърветата. Не се навлиза към сушата. Пътеката през дъбовата гора изглежда така:

Между триъгълният плаж „Листи Север“ и плаж „Малък Листи“ има кратък преход през дъбова горичка.

След като излезете от гората, веднага ще видите плаж „Малък Листи“ от десет метра височина, но трябва да повървите още стотина метра докато видите удобна пътека за спускане към южния (десния) край на плажа. А той изглежда така.

Дясната половина на плаж „Малък Листи“. От там се слиза на плажа.

2. Плажът. Плаж „Малък Листи“ е дълъг и сравнително тесен плаж. Ясно е отграничен от двете си страни, особено от север с голяма и много вдадена в морето скала. Фрагментиран е напречно от три скални откоса с различна височина и дължина. Ето така тези три откоса обособяват четири пясъчни сектора в рамките на плажа. Двата най-южни виждате на предходната снимка. А всичките виждате тук.

По диагонал на снимката централната част е плаж „Малък Листи“. Горната третина от диагонала е големият плаж „Листи“. Долната третина е пропастния участък между „Листи Север“ и „Малък Листи“.

На горната въздушна снимка виждате плажа в средно състояние. В смисъл, че понякога плажната му ивица почти я няма, спрямо тази на снимката. Но понякога ивицата е двойно по-голяма. При тесните и плоски плажове това е положението. Според нивото на Черно море. Според положението на Луната, съчетано с продължителен североизточен ветрови нагон, нивото на морето може да се вдигне за дни наред с близо 40 сантиметра и плажната ивица почти да изчезне. Не само за този плаж се отнася това.

Както личи от този географски ориентиран стикер на плаж „Малък Листи“ (горната част е север, а дясната изток), плажът е с баналното и характерно за 90% от плажовете от Бургас на юг, североизточно изложение. То е твърде неприятно, особено след 15 август, когато задухат същите ветрове.

Задната страна, „гърбът“ на плажа, е десет метра висок, обрасъл скален бряг под около 45 градуса среден наклон, някъде почти отвесен.

          От всички четири плажа в залива Листи, само в „Малък Листи“ не се влива дере, което да носи директно пясък, фракции и други неща от  Странджа планина на плажа. Иначе казано плаж „Малък Листи“ е образуван само от морето, без никакво съдействие на водни течения от сушата, или ако има такива, те са косвени. Косвеното участие на деретата се отнася както за пясъка, така и за дърветата, бутилките, флаконите, запалките, тубите и другите „благини“ на цивилизацията, които могат да се намерят понякога на този плаж. Тези  „благини“ не са донесени от морето, а от деретата и реките, които се вливат в морето и са произведени и изхвърлени от най-просташкия животински вид на планетата.

          Ето я голямата скала, която е северна граница на плажа.

Северната граница на плаж „Малък Листи“ е тази характерна скала. От нея още на север следва дъговиден 120 метра пропастен отвесен бряг, чак до нудисткия плаж „Листи Север“, който заема централната част на снимката (вж. предходната тема).

От определен ъгъл тази скала прилича на полегнало брахицефално (късоглаво) куче. От тия с най-силната захапка и най-злобните. Илюстрация е тази въздушна снимка.

В центъра на снимката е скалата, която е северна граница на плаж „Малък Листи“. От нея към нас, в близък план е целият паж „Малък Листи“. Над него светлее триъгълният плаж „Листи Север“. Най-горе на снимката се виждат малко от хотелите на Синеморец.

Понякога от гледане на дърветата човек не вижда гората, ето защо една по-мащабна снимка показва къде точно е плаж „Малък Листи“ в поредицата плажове в залива Листи.

В най-близък план е плаж „Малък Листи“. Над него е дългият и голям плаж „Листи“. Над плаж „Листи“ е плаж „Листи Юг“. Най-горе на снимката в далечината е резовският плаж „Силистар“.

Тъй като достигането до залива Листи и плажовете там е по-бързо и лесно, ако тръгнете пеша от плаж „Силистар“, т.е. от устието на река Силистар, ето снимкова схема на разположението на плажовете и пътя от юг на север.

Пояснителна схема са разположението на плажовете на юг от плаж „Малък Листи“ и по-лесен маршрут за достигане до плажа от юг, а не от север (село Синеморец).
Долу, централно е плаж „Малък Листи“, който е с най-пясъчно морско дъно от всичките четири плажа в залива Листи. Най вляво е триъгълният плаж „Листи Север“. Вдясно от плаж „Малък Листи“ се вижда половината от големия плаж „Листи“.

Вероятността, ако тръгнете от плаж „Силистар“, да плажувате на „Малък Листи“ е минимална, защото преди да стигнете до „Малък Листи“ ще минете през големия плаж „Листи“ и там ще останете. Но, все пак, за почитателите на разнообразието и пълната самота „Малък Листи“ е добър вариант. Всъщност, той е вариант за тези, които не отиват за пръв път до плажовете в залива „Листи“. За всеки плаж си идва времето.

          От толкова обяснения кой плаж от групата „Листи“ къде е, най-много да ви се завие свят. Ето защо трябва да спрете да четете и да почнете да ходите. Като отидете на терен с тази книжка в ръка, всичко ще ви се изясни. В заключение тази снимка.

Най-долу е триъгълният плаж „Листи Север“, който е естуара (фунията) на река Листи. Над него светлее като плаж, но не е плаж, 120 метров пропастен участък. Над него, точно по надлъжната ос на снимката е, обсъжданият в тази тема, плаж „Малък Листи“. Над „Малък Листи“ е дългият и широк плаж „Листи“. Над него е плаж „Листи Юг. Това е структурата на залива Листи.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на плаж „Малък Листи“.

          Неусетно достигнахме до най-досадната част от темата. Но само за някои. Много от бета-тестерите на справочника казват, че в третата част понякога има най-много клюки и било най-интересно. А дано, ама, надали. В тази трета част първо ще видите на голяма пояснителна схема как е разположен реално съществуващият плаж „Малък Листи“ спрямо поземлените имоти, т.е. върху кои поземлени имоти попада плажа.

              За съжаление държавата, вместо да очертае и картографира целия плаж „Малък Листи“ е очертала и картографирала по-малко от една трета от него- най-северната му третина. Ето защо ще видите сравнителни чертежи един до друг на държавно очертания плаж и реално съществуващия плаж с надписи.  

              Ще бъдат показани пак на сравнителни чертежи двата съседни поземлени имота и върху кой от тях попада държавно очертаният плаж, който в КККР е с номер 66528.PL.13 и държавно име „Листи“.

              За да се избегнат излишни надписи, имотите и плажът в стикерите ще бъдат изписвани само с последните значещи числа с точка отпред (.23, .24 и .13), като кодът на Синеморец по ЕКАТТЕ, който е 66528 няма да се изписва, а също и кадастралния район, който е 32-и.

х х х

Плаж „Малък Листи“ в реалните му граници попада върху три съседни поземлени имота, двата основни, от които са:

А/ Имот с идентификатор 66528.32.23; адрес на имота- област Бургас, община Царево, село Синеморец, местност –––; вид собственост- държавна публична собственост; вид територия- горска; НТП- крайбрежна плажна ивица; площ 755 кв.м.; стар номер- 71, квартал 0.

На представената пояснителна схема границите и площта на поземлен имот 66528.32.23 са в синьо, а очертанията му са показани в отделен стикер горе вляво.

Б/ Имот с идентификатор 66528.32.24; адрес на имота- област Бургас, община Царево, село Синеморец, местност –––; вид собственост- държавна публична собственост; вид територия- защитена; НТП- скали; площ 3140 кв.м.; стар номер- 000072.

На представената пояснителна схема границите и площта на поземлен имот 66528.32.24 са в синьо, а очертанията му са показани в отделен стикер долу вдясно.

Пояснителна схема на разположението на реално съществуващия плаж „Малък Листи“ спрямо поземлените имоти (картата на собствеността).

По-долу виждате очертанията, площите и ДБЛ на реално съществуващия плаж „Малък Листи“ и този, който е картографиран по поръчка на държавната администрация. Картографирана е едва 30% от площта на плаж „Малък Листи“.

За съжаление това се повтаря и при картографирането на големия плаж „Листи“, което е обсъдено в следващата тема. Най-странното, обаче, е, че три пъти по-големият от „Малък Листи“ плаж „Листи Юг“ въобще не е картографиран. Все едно не съществува.

По-долу в първия стикер са показани само двата поземлени имота .23 и .24 самостоятелно, без нанесена върху тях плажна ивица (плаж). До тях са показани пак тези два имота, но вече с държавно очертания плаж „Малък Листи“, който в КККР е с номер 66528.PL.13.

Ясно се вижда, че за разлика от реално съществуващия плаж „Малък Листи“, който попада върху два поземлени имота .23 и .24, държавно очертаният плаж попада само върху имот .23 . Записванията в КККР за имот .23 са подробно изложени по-горе. Като изключим това, че плажът е осакатен като площ със 70 %, записванията за имот .23 са наполовина коректни, което е един добър показател. Сгрешени са само видът на собствеността и видът територия. Собствеността трябва да е изключителна държавна, а не публична държавна, а видът територия трябва да е защитена, а не горска, дори само на основание, че попада в Защитена местност „Силистар“. Обстоятелството, че е морски плаж е второ, дублиращо основание да бъде записан имотът като вид територия- защитена.

Подобна небрежност на териториално-устройствената администрация в записванията, обаче, предизвиква доста безпокойства у природозащитници и почитатели на плажовете „Листи“. Те правят асоциации със „заменките“ от преди 16 години, когато прилежащи към плажовете гори (например до плаж „Карадере“) държавата, в лицето на министъра на земеделието и горите, прехвърли в собственост на частни лица и фирми, а в замяна получаваше келяви гори в ломско и монтанско. А същото се отнася и за заменките на ниви, защото много от съществуващите ни плажове освен като гори, са записани и като земеделски земи в регистъра на собствеността (КККР), т.е. такива са поземлените имоти, върху които попада плажът, а това не може да е така. Мисля, че част от „Камчийски пясъци“ са прехвърлени като земеделски земи  от държавата на частно лице. С други думи некоректни записвани като „гори“ и „земеделски земи“ за имоти, върху които попада плаж, трябва да се коригират, за да има поне спокойствие у хората. Подобни записвания в очите на хората са подготвителен етап за заменки или нещо подобно.

Части от плаж „Малък Листи“, както се вижда от първата голяма пояснителна схема, излизат от двата поземлени имота .23 и .24. Те попадат в трети поземлен имот с идентификатор 66528.32.1, който е западно . Този поземлен имот е много голям и за него в КККР е записано: вид собственост- държавна публична собственост; вид територия- горска; начин на трайно ползване- друг вид дърво-производителна гора. С други също така неточни записвания в КККР, които не отговарят на изискванията за вещно-правния статут на един морски плаж. Имот 66528.32.1 е с площ 3777299 кв.м.

Това е нагледен пример, че първо трябва плажовете съвсем прецизно да се картографират, а не да се пропуска 70 % от площта им. Второ, трябва да се отрежда поземлен имот със собствен идентификатор за всеки плаж и то точно според границите му в специализираната карта на плажа, със съответните коректни записвания в КККР според ЗУЧК и ЗУТ. Ето така не само законът ще е изпълнен. Не случайно  министрите в МТ и МРРБ и служителите им са в категорията „изпълнителна власт“, за да изпълняват законите. Но може би имат други по-належащи грижи от тези да изпълнят закона. Ако законите касаещи статута на морските плажове се изпълняват стриктно, общественото мнение ще е по-спокойно, от опасения за възможни скрити приватизации на плажове и прилежащите им терени. Хората юридически неточно, но справедливо наричаха заменките кражби.

Плаж „Малък Листи“ попада в територията на Природен парк „Странджа“.

Плаж „Малък Листи“ попада в територията на Защитена местност “Силистар“.

Сушата на плаж „Малък Листи“ попада в зона от НАТУРА 2000 по Директивата за дивите птици с  наименование на зоната „Странджа“, код BG0002040.

Сушата и морската акватория пред плаж „Малък Листи“ попадат в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите с  наименование на зоната „Странджа“, код BG0001007.

За плаж „Малък „Листи“ на 05.12.2012г. е приета „СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА МОРСКИ ПЛАЖ №55 „ПЛАЖ ЛИСТИ“ в мащаб 1:500 и обем един картен лист, която не е вярна, тъй като, както е обяснено по-горе, е отразена на картата по-малко от една трета от площта на плажа. На плажа няма дюни.

662 thoughts on “7. Плаж „Малък Листи“.

  1. Slotbom88 says:

    This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

    Отговор