4. Плаж „Фиорди“.

В центъра на снимката е плаж „Фиорди“. Вдясно от него е труднодостъпният малък плаж „Кактус“.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Фиорди“. (описанието се отнася за достигане до плажовете „Кактус“, „Фиорди“ и „Липите“). Плаж „Фиорди“ е южно от село Синеморец и централния плаж на Синеморец „Бутамята“. Разстоянието от Автоспирката (центъра) на Синеморец до плажа е 2200 метра и се изминава пеша за 25 минути. От тези 2200 метра може да спестите 1500 метра вървене, като достигнете и паркирате с кола до най-далечното заведение на централния плаж „Бутамята“. От там до плаж „Фиорди“ пътят е само пеша.     В книжното издание на справочника има QR-code на маршрута.

Плаж „Бутамята“. Началната точка за изкатерване на високото плато в посока плаж „Фиорди“ е обозначена с жълта точка.

Южната граница на плаж „Бутамята“ е скалиста. От  пясъка на плажа (жълтата точка на схемата) трябва да се изкатерите по трудна  пътека. Ще излезете на обзорно равно плато. Денивелацията от пясъка на плажа (жълтата точка) до платото е 25 метра. Възможно е да изчаквате пред вас хора. Скалистата пътека в южния край на „Бутамята“ на отиване изглежда така.

Изкачване с чехли за баня и по шорти на скалист пасаж, а после преход през дива местност с бодливи храсти, пепелянки и кърлежи. Пепелянката ще я видите снимана на пътеката в следващата тема за плаж „Липите“, а кърлежите, когато вече е късно.

И така, вече сте се изкачили на обзорното плато. Ще видите  утъпкана равна пътека като на следващата снимка- схема. Продължавате в южна посока без да се отклонявате от пътеката. От нея тръгват пътечки наляво- надясно, но вие следвате главната пътека. След 10 минути ще стигнете плаж „Фиорди“. От „Фиорди“, ако продължите да вървите още 5 минути на юг, ще достигнете плаж „Липите“. Това е.

Снимкова схема за достигане до плажовете „Кактус“, „Фиорди“ и „Липите“.

Както виждате има друга по-тясна пътека, която копира брега. Тя е за снимки.       И така, главната пътека достига и обхожда с лека дъга плаж „Кактус“, за който няма отклонение от главната пътека за директно слизане. Има отклонение десет метра тясна пътечка само за надничане и снимане. Веднага след плаж „Кактус“ хващате косо вляво към морето и слизате по среден наклон точно по средата на плаж „Фиорди“, както е показано на горната схема със синята линия.

Плаж „Фиорди“ е по средата. Под него в близък план е малкият плаж „Кактус“. Над „Фиорди“ е популярният и обширен плаж „Липите“, който е най-отдалечен спрямо Синеморец, но е много по-посещаван от „Кактус“ и „Фиорди“.
На идване от Синеморец плаж „Фиорди“ се вижда още от северния склон на плаж „Кактус“, на който склон най-отдавна  растат кактуси в диво състояние.

Ако сте за плаж „Липите“,  продължавате направо по главната пътека с леко спускане за да пресечете малко дере, което се зауства в плаж „Фиорди“. По време на пресичането на дерето (слизане и изкачване), губите морето от поглед за две минути. След дерето тясната пътека се слива с черен коларски път, който излиза от гората.

          Ако сте за плаж „Кактус“, може да го достигнете за плажуване, само като го подминете и първо слезете на плаж „Фиорди“. Само през пясъка на плаж „Фиорди“ и обикаляйки по скалата, която виждате на лявата малка снимка, може да достигнете до плаж „Кактус“. Подробности са дадени в предходната тема за плаж „Кактус“. 

Скалата, която разделя плаж „Кактус“ от плаж „Фиорди“ .
Плаж „Фиорди“, сниман на идване от Синеморец.

2. Плажът. Плаж „Фиорди“ е с източно изложение, обширен и равен. В задния му край се зауства дере и триъгълната му форма е естуара на дерето. Наносите от сиви едри камъни и дървета са резултат от водния отток на дерето през декември и януари, когато са най-обилните валежи в Странджа планина. Дерето е сухо през летния сезон, освен при извънредни валежи. Водосборната му площ започва от 40 метра надморска височина, дължината му е малка- само 350 метра. Няма име и не е означено на картите.

Плаж „Фиорди“ според специализираната му карта.

При деретата и реките по-важна за мощността им е не толкова дължината им, колкото надморската височина от която почва водосборът им. При това дере тя е значителна.

Плаж „Фиорди“ на идване от Синеморец.

По-голямата част от плажа е с пясък. Навсякъде, където има пясък може да се забие чадър. Останалата част от плажа е покрита със сиви вулканични камъни с най-различна големина- от ситни, като мозайка и дребен чакъл, до такива, на които може да се седне като на табуретка. Има и плоски сиви скали. Плажната ивица е много полегата, с много малък, почти никакъв наклон спрямо морето. Това е причина, ако отидете по-рано сутрин да установите, че през нощта вълните са заливали плажа и по-голямата част от пясъка е още мокра, не е изсъхнала.

Поглед към плаж „Фиорди“ от най-левия му край, където също има ситен хубав пясък за разполагане на постелка.
Фиордоподобни скали в лявата половина на плажа.

Плаж „Фиорди“ е красив и романтичен. От задната му страна има полегат склон, обрасъл с трева, който достига височина 8-10 метра. От ляво и от дясно са дълги и високи скали под прав ъгъл спрямо ивицата. От лявата половина на плажа в посока морето започват две тесни, дълги скални образувания, подобни на фиорди, които навлизат на 15 – 20 метра навътре в морето. В северния край на плажа е съвсем скрито от погледи и закътано. По принцип целият плаж е подходящ за нудисти.

На скалите в южния край на плаж „Фиорди“ често има рибари.

На върха на южния скален зъбер, разделящ плаж „Фиорди“ от плаж „Липите“, може да видите целодневно и целогодишно рибари. Очевидно там има риба.

          Дъното на морето е предимно каменисто и скалисто, поради което плаж „Фиорди“ е подминаван масово от групите, които предпочитат след още пет – десет минути вървене да се установят на големия изцяло пясъчен и на сушата и в морето плаж „Липите“. Заради трудното морско дъно плаж „Фиорди“ не е твърде подходящ за семейства с деца.           От средата на плажната ивица има пясъчна пътека в морето, по която може да навлезете лесно и да наберете дълбочина. На въздушната  снимка, която следва пясъчната ивица в морето се вижда добре, светлее. Камъните и скалите са обрасли със зелени и кафяви водорасли. Водата е много бистра, не се замътва. Ако сте с водни очила ще се забавлявате да разглеждате морското дъно. По-навътре в морето има широки пясъчни сектори, на които ще стъпвате удобно.

В средата е плаж „Фиорди“. Вижда се и част от село Синеморец.
Широката централна част на плаж „Фиорди“.

Около 17:00 – 17:30 часа първо в северния край, после и към средата на плажа започва да пълзи сянката на ската. Слънцето отива да си ляга. Но в южния край на плажа има допълнителни 35-40 минути слънце. Ако искате да плажувате още на слънце, трябва да се местите там.

Плаж „Фиорди“.

За малко по-далечните плажове важи правилото, че трябва да си тръгнете половин час преди да ви се прииска да си тръгнете. Причината е, че път пеша ви чака. На връщане джапанконосците образуват тапа на слизане по скалата към плаж „Бутамя“, а слънцето още спряно, сърдито пече. Ще ви пече силно западно слънце през целия път на връщане. Още по-зле става по нагретите пясъци на „Бутамята“. 

Плаж „Фиорди“.
Плаж „Фиорди“, сниман на връщане от плаж „Липите“. Напред е Синеморец.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на плаж „Фиорди“.

Плаж „Фиорди“, също както плаж „Кактус“, попада върху много по-голям държавен поземлен имот 66528.32.19, чиито данни и карта са показани в предходната тема за плаж „Кактус“. Мака част от плаж „Фиорди“ попада и в друг още по-голям поземлен имот 66528.32.1- държавна публична собственост, вид територия- горска, който се намира пак в 32-ри кадастрален район.

Плаж „Фиорди“ и картата на собствеността.

Номерът на плаж „Фиорди“ в кадастралната карта е 66528.PL.8, а държавното му име „Липите- север“, т.е. същото като на по-северния плаж 66528.PL.7. Границите и площта на плажа и поземления имот, върху който е разположен не съвпадат. Плажът е с многократно по-малка площ от площта на поземления имот, върху който попада. Неуредиците във вещно- правния режим на двата плажа са посочени в предходната тема.

Плаж „Фиорди“.

Плаж „Фиорди“ попада в два вида защитени територии по ЗЗТ. Това са Защитена местност “Силистар“ и Природен парк „Странджа“, за които повече подробности ще намерите в следващата тема за плаж „Липите“. Площта на защитените територии по ЗЗТ и площта на  защитените зони от НАТУРА 2000 по ЗБР се припокриват на сушата.

Сушата на плаж „Фиорди“ попада в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици (SPA)  с  наименование „Странджа“, код BG0002040.

Сушата и морската акватория пред плаж „Фиорди“ попадат в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (рSCI/SCI/ SAC) с  наименование „Странджа“, код BG0001007.

Диворастящи кактуси и на страничната северна граница на плаж „Фиорди“, не само на предходния плаж „Кактус“.

На 05.12.2012г. е приета обща карта за плажовете „Кактус“ и „Фиорди“ със заглавие „СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА ОБЕКТ- МОРСКИ ПЛАЖ №53 – „М. БУТАМЯТА“ в мащаб 1:1000 и обем един картен лист , която е представена в предходната тема за плаж „Кактус“. Към 2012г. специализираната карта третира плаж „Кактус“ и плаж  „Фиорди“ като един общ плаж без име, само с №53.

Реално това са два отделни и различни плажа. Като различни плажове ги третира понастоящем териториално-устройствената администрация, като всеки от двата плажа има отделен номер и е отграничен в КККР от другия.

На плаж „Фиорди“ няма дюни, поради което след измененията в ЗУЧК през 2013г., въвеждащи дюните, като елемент от плажа, за плаж „Фиорди“ не е приемана впоследствие обединена специализирана карта на морски плаж и дюни.

Плаж „Фиорди“ и над него големият плаж „Липите“- следващата тема.

Чистотата и качеството на морската вода на плажа не се следи от РЗИ- Бургас, но във всички случаи тя е с по-добро качество от тази на плаж „Бутамята“ по две основни причини:

– много по-малко хора във водата на плаж „Фиорди“, което във всички случаи означава пълна липса на замътване на водата и никакво разтворено плажно масло;

– значителна отдалеченост от населеното място и абсолютно никакво влияние на легални и нелегални зауствания.

Плажът не е отдаден под наем и теоретично не може да бъде поради ограниченията за дейности в защитени територии от категорията „защитена местност“.

Общата площ на плаж „Фиорди“ е 2523 кв.м. Активната плажна площ (пясък)  е променлива, но е средно около 1700 кв.м. Останалото е каменист и скалист плаж. Дължината на бреговата линия е 149 метра.

369 thoughts on “4. Плаж „Фиорди“.

 1. Таня Ташева says:

  Изключително съм ви благодарна за този материал! От години кръстосвам на юг от Синеморец. Не съм стъпвала само на плаж „Кактус“, но догодина задължително! Кого ли не попитах в селото как се казва този плаж и плажа, който наричате „Фиорди“ – не знаят, нямали имена. Специално „Фиорди“ ми е любим, аз го наричам „Мраморното плажче“, защото когато го открих, имаше малко бели мраморни камъчета, сега вече няма. Все пак „Фиорди“ е ново, модерно име, не може да няма някакво старинно, народно наименование, но не можах да го разбера.

  Отговор
  1. admin7GkU says:

   Таня, много трудно ще достигнеш до пясъка на плаж „Кактус“. Аз не съм ходил от три години на този плаж и не знам дали ерозията не е подровила скалата, по която се върви. Страхувам се да не се нараниш. По-добре пробвай с плуване от някъде.

   Отговор
 2. zoritoler imol says:

  Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and wonderful design and style.

  Отговор
 3. cbd vape cartridges canada says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos

  Отговор
 4. tlovertonet says:

  Very nice post and straight to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks 🙂

  Отговор
 5. Bom88 says:

  You could certainly see your expertise within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

  Отговор
 6. investiciono zlato says:

  I just like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and test again right here regularly. I am slightly certain I will be told many new stuff proper right here! Best of luck for the next!

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *