6. Плаж „Ставрото Юг“

Точно в центъра на снимката е малкият плаж „Ставрόто Юг“ с триъгълна форма.. Над него е залив Ставрό и едноименният плаж „Залив Ставрό“.

обща площ на плажа                                                  1582 кв.м.

пясъчна площ на  плажа                                             300 кв.м.

каменист и скалист плаж                                       1282 кв.м.

максимална широчина на плажа                           25 метра

дължина на бреговата линия                               132 метра

разстояние от Кметството на Варвара   2200 метра

местоположение                        северно от село Варвара

неохраняем, без наемател

координати на плажа                      Север  (N)  42º 08′ 11.30″                                                             

Изток (Е) 027º 53′ 54.68″ 

Местоположение на плаж „Ставрόто Юг“ спрямо село Варвара.

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Ставрόто Юг“.

С кола от село Варвара тръгвате за Царево (на север). От табелата за край на село Варвара точно след 1100 метра ще видите в ниското и вдясно голямо разширение за спиране на коли. Това е мястото, където се паркира за плаж „Залив Ставрό“ (следващата тема). НО вие не отивате на този плаж, а на следващия.

Ето защо подминавате това разширение за спиране и от него още сто метра по-нататък ще видите вдясно отбивка черен път. При сканиране на този QR-codа, който е в книжното издание на справочника, ще се отвори линк към сайта www.plaj.guru. След като влезете в сайта, трябва да кликнете върху израза „от Varvara 9901 до 9901, 8278 Варвара- Google Карти“. Така ще видите маршрута от Кметството на Варвара до отбивката. Но само до отбивката, която е черен път. Завивате и  карате по черния път 200 метра и вече сте на високо, утъпкано от коли място за паркиране над малкия плаж „Ставрόто Юг“. Тъй като плажът е любим на къмпингари, може би ще видите паркирал кемпер или друг вид кола, като тази бялата кола на въздушната снимка по-горе, която е паркирала точно над плажа.Този плаж е на северния бряг на залив Ставрό. Т.е. плаж „Ставрόто Юг“ и  плаж „Залив Ставрό“ са съседни, като разстоянието по карта от крайните им най-близки точки е 39 метра по права линия. От малкото местенце от десет квадратни метра, годно за плажуване на по-южния плаж „Залив Ставрό“, което местенце къде се намира ще научите в следващата тема, до плаж „Ставрόто Юг“ са 50-60 метра заобикаляне покрай брега. Така че, ако първо плажувате на плаж „Залив Ставрό“, после много лесно може да се преместите пеша на този плаж като вървите три минути в северна посока. На въздушната снимка в следващата тема се вижда черния път зад мястото за плажуване на „Залив Ставрό“, който може да прихванете и по него също да стигнете.

Плаж „Ставрόто Юг“.

2. Плажът. Плаж  „Ставрόто Юг“, като почти всички плажове в землището на село Варвара е съвсем близо до главния път. Това ще рече лесен и бърз достъп с кола. Плажът е неизвестен и непосещаван, главно заради каменистото морско дъно и сравнително трудното влизане във водата, макар че почти всички варвáрски плажове са такива. Иначе има всички предимства на останалите бутикови плажчета край пътя. Кристално чиста вода, достатъчно пространство и красива околна среда. Дори, за разлика от други хубави плажове край пътя, има и това предимство, че въобще не се виждат коли и трафикът остава далеч назад.

Очертанията на плажа според специализираната му карта.

Като почти всички странджански плажове и този е възникнал от твърдия отток, който носи едно дере или река, в случая едно много малко дере, направо деренце. При дъжд то носи камъчета и камъни, морските вълни ги дораздробяват и връщат на брега и … така. С времето вече има достатъчно пясък на този плаж. Въпросното малко дере даже още го няма на картите, но набитото ми дясно око го забеляза на терен. Ще го забележите и вие.

            Името на плажа е производно от „ставрό“. Понеже големият по-северен плаж се казва „Ставрόто“ („Кръстът“), този е  „Ставрόто Юг“ („Кръстът Юг“). На дълго и на широко е разгледан въпроса за произхода на имената на групата плажове от групата „Ставрό“ в темата за плаж „Залив Ставрό“, но за тези които не искат да прелистват, ще обобщим съвсем накратко. Преди повече от сто години е имало брегова скална формация, която гледана от морето е приличала на голям кръст, служил за ориентир на моряци и рибари и който дава името на местност и залив. Гръцката дума σταυρός  (ставрόс) означава кръст. В днешно време няма жив рибар, който да може да каже дори приблизително къде е бил този скален кръст.

Плаж „Ставрόто Юг“.

Както обикновено, държавните очертания на плажа, които са представени с жълтия стикер, обхващат някакви скали в плюс на това, което виждаме като плаж. В случая е обхванат скалист бряг доста на север от тоя триъгълник, който всъщност е плажа. А бреговата линия, която виждаме в специализираната карта (зелената линия на стикера), измерена съвсем точно, е цели 132 метра, които ако отидете на този плаж, ще се питате да не би да има грешка, понеже ще виждате не-повече от 65 метра и то включващи скали в левия и десния край. Грешка няма. Всичко е вярно. На хартия.

            Плаж „Ставрόто Юг“ е с източно изложение. Пясъчната част е навътре, към дерето и не е голяма, но е достатъчна за 10-12 души, макар че толкова наведнъж никога не се събират.  В пясъчната част на плажа може да се забие чадър. Останалото е плоски скали, единични големи камъни и дребни сиви камъчета. Плажът има съвсем лек наклон. Заобиколен е отвсякъде от скали, обрасли с храсти и дървета. Скалите са високи десет метра. След обяд, от около 14:00 часа, скалите в левия край на плажа почват да хвърлят сянка, от която може да се възползвате, ако не носите чадър и сте там по това време. Плаж „Ставрόто Юг“ е много красив.

            Морското дъно е каменисто и с малък наклон. Навлиза се лесно само от  едно място в левия край на плажа, покрай плоска скала, вдадена в морето. Препоръчително е ползването на плажни обувки.

            Този плаж се оказва едно много клюкарско местенце, защото от него имате директна гледка леко вдясно към най-посещаваната част от популярното скалисто място за къпане „Меките скали“. „Меките скали“ започват от южния бряг на Залив Ставрό и продължават на юг още четиристотин метра. Ако имате бинокъл или фотоапарат с приближение, може да наблюдавате как хората се радват на кристалните води около „Меките скали“, пекат се, плуват и скачат във водата.

            Пред плаж „Ставрόто Юг“ има малък скален риф, успореден на брега. От „Меките скали“ идват до този риф с плуване и с лодки деца и възрастни  и се забавляват. Водите тук са кристално чисти, а рифът предлага красиви подводни гледки.

Гледка от плаж „Ставрόто Юг“ към „Меките скали“.

Този плаж е предимно нудистки. Правило ми е впечатление, че винаги над плажа има паркирали една или повече каравани и коли и то за постоянно, включително палатки, като обитателите им си живеят там и се къпят само на този плаж. Т.е. плаж „Ставрόто Юг“ си има своите заклети почитатели. Забравих да уточня, че става дума за почитатели- чужденци. 

Деца, плажуващи на „Меките скали“, са преплували залив Ставрό и се забавляват в морето на триста метра навътре пред плаж „Ставрόто Юг“, придружени от родител.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на плаж „Ставрόто Юг“.

Държавната администрация не е обособила плаж „Ставрόто Юг“ като отделен и самостоятелен поземлен имот. Плажът е съвсем малка част от много голям поземлен имот с идентификатор 10094.2.22, който следва извивките на брега и на север достига чак до плаж „Манастирич“; адрес на имота: област Бургас, община Царево, село Варвара, м. ––; вид собственост- държавна публична; вид територия- Нарушена; НТП- Скали; площ 49699 кв. м.; стар номер 000005.

Пояснителна схема с поземлен имот 10094.2.22 и трите плажа, които попадат в чертите му, е показана в предходната тема за плаж „Ставрόто“.

В стикер тук, на тази схема е изнесен поземления имот в син цвят, а  плаж „Ставрόто Юг“ (в жълто) е изнесен напред, за да се види ясно каква малка част е той спрямо поземлен имот 10094.2.22

В официалната кадастрална карта в kais.cadastre.bg плаж „Ставрόто Юг“ е с номер 43-10094.PL.6 и е без име. Т.е. държавата не му е дала име, и по-добре. Дописването на „43“ преди ЕКАТТЕ на Варвара, което е 10094, е изключение от практиката за номериране на плажовете. То, вероятно, идва да направи връзка с някаква стара номерация на плажовете, която е цитирана в специализираната карта за плаж „Ставрόто Юг“, която е озаглавена „Специализирана карта Обект:  морски плаж №43“.

Пропуските на държавата във вещно- правното отразяване на плаж „Ставрόто Юг“ в кадастралната карта и кадастралните регистри са съществени и са същите като за предходните два плажа- „Ставрόто“ и „Манастирич“. Те са коментирани в предната тема за плаж „Ставрόто“, поради което няма да ги преповтаряме.

 Сушата на плаж „Ставрόто Юг“ попада в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици (SPA)  с  наименование „Странджа“, код BG0002040.

Сушата и морската акватория на плаж „Ставрόто Юг“ попадат в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (рSCI / SCI / SAC) с  наименование „Странджа“, код BG0001007.

Плаж „Ставрόто Юг“ се намира в границите на Природен парк „Странджа“ и се ползва с национална екологична защита по Закона за защитените територии. Представлява защитена територия от категорията природен парк (чл.5, т.5 ЗЗТ).

На 05.12.2012г. за плаж „Ставрόто Юг“ и предходните два плажа е приета обща  „Специализирана карта Обект:  морски плаж №43“ в мащаб 1:1000 и обем един картен лист morski_plaj_43.pdf (cadastre.bg) . Картата е представена в раздела за правния статут на плаж „Манастирич“- най-северния от трите плажа, обхванати от картата. На тази карта най-южният плаж, който е очертан на 12.10.2012г. според надписите на картата, е разглежданият тук плаж „Ставрόто Юг“. На плаж „Ставрόто Юг“ няма дюни, поради което не е приемана обединена карта на плаж и дюни.

Плажът не е отдаден под наем или на концесия.

Общата площ на плажа е 1582 кв.м., измерена по границите му според специализираната карта. Активната плажна площ (пясък) е променлива, и е средно около 300 кв.м. през годините. Останалото е каменист и скалист плаж 1282 кв.м. Максималната широчина на плажа е 25 метра. Дължината на бреговата линия (ДБЛ), според очертанията на плажа в специализираната карта е 132 метра, но тези очертания включват напълно негодни за плажуване скали северно от пясъчно- каменистия триъгълник, представляващ плажа, т.е. реално на терен видимата ДБЛ на плаж „Ставрόто Юг“ е 65 метра.

30 thoughts on “6. Плаж „Ставрото Юг“

 1. zoritoler imol says:

  Just wish to say your article is as surprising. The clarity for your post is simply great and that i could suppose you’re knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to take hold of your feed to keep updated with forthcoming post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.

  Отговор
 2. tlover tonet says:

  I do trust all the ideas you’ve introduced to your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for starters. May just you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.

  Отговор
 3. Bom88 says:

  It’s really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *