Плаж „Малък Кастрич“.

плаж с източно изложение

Параметри и координати на плаж „Малък Кастрич“.
Плаж „Малък Кáстрич“ на идване от плаж „Силистар“.
 

1. Къде се намира и как да стигнем до плаж „Малък Кáстрич“. Плаж „Малък Кáстрич“ е северно от село Резово на 3155 метра по права линия от Кметството. По-точно и както виждате на помощната карта, плажът е между известният на всички голям и култов плаж „Силистар“ и село Резово. Ето защо тук ще бъдат представени и обяснени два начина (маршрута) за достигане до „Малък Кастрич“. И двата предполагат ползването донякъде на МПС, защото „Малък Кастрич“ на практика е най-дивият, трудно достъпен и отдалечен от „цивилизацията“ плаж в България.

х х х

Карта за достигане до плаж „Малък Кастрич“ с начална точка село Резово и междинна точка плаж „Кастрич“.

Първи по-лесен и по-бърз комбиниран маршрут с начало село Резово, през плаж „Кастрич“. От Кметството на село Резово засичате и карате точно 2,2 км. на север по тесния асфалтов третокласен път 9901 в посока Синеморец. Точно след 2,2 км. има отбивка вдясно черен път и утъпкана поляна. Отбивате вдясно и веднага паркирате на поляната. Ето как изглежда отбивката на идване от Резово.

Шофирайки 2200 метра от Кметството на село Резово в посока Синеморец, трябва да отбиете надясно тук и веднага да паркирате.

QR-code за тази отбивка виждате тук, а той е същият и в следващата тема за плаж „Кáстрич“. Трябва да паркирате на не повече от 10-15 метра от асфалтовия път, защото всичко надясно от него е защитена територия от типа защитена местност и навлизането с МПС е забранено, независимо, че физически, макар и рисковано, по изровения черен път в посока морето, може да се стигне с кола до междинната точка плаж „Кастрич“.

Шофирането с МПС е разрешено от Кметството на Резово до зелената точка на схемата, т.е. само по асфалтовия път 9901. От там нататък се върви пеша по черен коларски път до плаж „Кастрич“. Плаж „Кастрич“ е междинен обект по маршрута и е означен със синя точка. За „Малък Кастрич“ се продължава пеша на север още 600 метра по тясна пътека покрай морето.

От третокласен асфалтов път 9901 до плаж „Кастрич“ се върви по черен път в продължение на 1600 метра. Пътят няма разклонения и вървенето надолу е приятно и по шарена сянка.

Като слезете пеша до плаж „Кáстрич“, най-вероятно ще видите там да плажуват малцина или никой. Ако има плажуващи, 100 метра преди плажа ще сте видели паркирани на по-високо и на сянка автомобилите им, което е неправилно, защото до там с автомобили не може да се пътува, понеже това е ЗМ „Силистар“ и придвижването с МПС е забранено със заповед на министъра на околната среда и водите. Още като видите плаж „Кастрич“, без изобщо да слизате съвсем до водата, прихващате пътека наляво, т.е. на север. След 600 метра вървене по тази пътека, ще зърнете един от най-дивите и девствени български плажове, който се казва „Малък Кастрич“. На следващата снимка е показано с жълта стрелка транзитното преминаване през плаж „Кастрич“. В този крайморски участък ще видите и старо гранично съоръжение- ограда.

След като се излезе от гората на обзор, изведнъж се появява този плаж, който се казва „Кáстрич“. Той се явява междинна, транзитна точка по пътя за плаж „Малък Кáстрич“. Трябва да се върви още 600 метра по крайбрежната пътека в северна посока- линията със стрелки.

х х х

Втори по-труден, пак комбиниран маршрут с начало село Резово, през плаж „Силистар“. Друг начин да достигнете до плаж „Малък Кастрич“ е като стигнете първо с кола от село Резово  до плаж „Силистар“ и после от плаж „Силистар“ да вървите пеша покрай морето в посока юг до плаж „Малък Кáстрич“. Плаж „Малък Кáстрич“ е по средата между село Резово и плаж „Силистар“, т.е. южно от плаж „Силистар“ и северно от Резово. Добър пешеходец от южния край на плаж „Силистар“ достига до плаж „Малък Кастрич“ за 45 минути. Тук не е включено времето от 10 минути за преминаване от мостчето, което е в северния край, по цялата дължина на плаж „Силистар“ чак до южния му край. Ако трябва да обобщим. От паркирането зад плаж „Силистар“ до водата на плаж „Малък Кáстрич“ е точно 1 час и 10 минути здраво вървене.

Първо трябва да достигнете с кола до плаж „Силистар“ и да паркирате зад плажа, което е описано в предходната тема, където има и QR-code за маршрута от Резово до плаж „Силистар“. От десния (южния) край на плажа започва пешеходна, крайморска пътека. От време на време тя навлиза в борова и дъбова гора. По пътя ще срещнете и други туристи. Маршрутът е красив и приятен. Когато по различни причини (страх или неприятен силен вятър) не искате да вървите съвсем близо до морето има алтернативни по-вътрешни пътеки през гората. Ето снимков обзор на пътя.

На снимката се вижда най-южния край на плаж „Силистар“. Открояват се и две пътеки. По една от тях трябва да поемете на юг към плаж „Малък Кастрич“. Препоръчвам по-вътрешната, откъм гората, тя е по-безопасна.
Това е първият малък каменист плаж, покрай който се минава още в началото на пътеката. Плажът се вижда и на предната снимка.
Същият каменист плаж, покрай който се минава на път за паж „Малък Касатрич“, само че сниман от друг ъгъл.
Красиви вулканични скали по пътя от плаж „Силистар“ за плаж „Малък Кáстрич“.
По пътя от плаж „Силистар“ към плаж „Малък Кастрич“.
Поглед напред към нос Кастрич.

По маршрута има няколко навлизания и излизания в дъбова или иглолистна гора. Пътеката там е приятна, сенчеста. Може би около една четвърт от маршрута е през гориста местност, навътре от морето. В гората пътеката пресича корита на дерета, което е съпроводено с леки спускания и изкачвания. Някое от деретата може да е влажно или да има вода.  Препоръчително е да сте със затворени обувки и дълго долнище, за да не ви дерат тръните и клоните краката и да сте стабилни по пропастните участъци край морето.

По пътя от плаж „Силистар“ към плаж „Малък Кастрич“.
Туристи са направили арт-инсталация- белег, че оттук е маршрута.
По пътя от плаж „Силистар“ към плаж „Малък Кастрич“.
Далечен, ненаименован и трудно достъпен за пешеходци  каменист плаж, на десет минути път преди плаж „Малък Кастрич“.

Двеста метра преди да достигнете до плажа пешеходната крайморска пътека се слива с коларски път. След още три-четири минути вървене плаж „Малък Кастрич“ ще се открие пред очите ви, като на следващата снимка. Ще видите стръмна пътечка, която се отделя от коларския път и води направо към плажа. Може и по нея да слезете за по-пряко, но ви препоръчвам да следвате коларския път. Той завива в посока сушата, заобикаля плажа и се  зауства във върха на плажа, който е с триъгълна форма.

Ето го най-дивият плаж в България- „Малък Кастрич“.
От това положение се вижда стръмна пътека право надолу към плажа.
Коларският път малко преди да достигне до плаж „Малък Кастрич“.
Плаж „Малък Кáстрич“. В горния ляв ъгъл е връх Пáпия, до село Варвáра.

2. Плажът. Плаж „Малък Кастрич“ е обширен и открит. Голям е почти колкото съседния от юг плаж „Кастрич“, т.е. името му не отговаря съвсем на действителността. Има изцяло източно изложение, което означава, че ще е подложен на големи вълни, когато от средата на август задуха традиционния за България североизточен вятър.

Схема на плаж „Малък Кастрич“ с трите места за слизане на плажа.

Името на плажа е с гръцки корен от думата  κάστρο (кастро), която в превод означава замък, крепост, каквато късноантична крепост е имало на носа, южно от плажа.

            На този най-див измежду дивите плажове може да се слезе от три различни места, които са обозначени на схемата на плажа с 1, 2 и 3 и червени стрелки. Най-проблемно е спускането, когато се идва от север откъм плаж „Силистар“- това е място №1. Утъпкана пътека за спускане се вижда ясно, но когато съм се спускал, ползвам само началото на пътеката и после правя доста големи кривки и зигзази, за да удължа пътя през сухите треви, и по този начин да намаля наклона и опасността от подхлъзване. Помага ми това, че винаги съм обут с анцуг и тревите и бодлите не ме дерат, където й да стъпвам.

            Може да се избегне това директно спускане по северния затревен склон на плажа, като от крайбрежия път се завие надясно към вътрешността по коларския път, който прави леко спускане и обход и после равно навлиза в плажа от място №2.

            Когато се идва от юг, т.е. откъм плаж „Кастрич“, навлизането е от място №3. То също е стръмно, но е по скала, затова е леко и безпроблемно.

            Плаж „Малък Кастрич“ е образуван от вливането на сезонна река (дере) в морето. Дерето няма име. Дълго е 900 метра и водосборът му започва от 50 м.н.в. източно от път 9901. Плажът представлява триъгълния естуар на това дере.

            И плаж „Малък Кастрич“, като много други плажове, представляващи естуари на река (дере), всяка година е различен по отношение на това, колко пясък и колко камъни има и къде са разположени пясъчните петна, на които може да си постели човек, и да легне да плажува веднага, без да разчиства. Ако посетите плажа в различни години, ще го видите в различна светлина всяка година. Там, където първата година сте видели обширна площ от ситен, почти като пепел пясък, на следващата година ще видите големи обли камъни и финият пясък го няма. По-точно има го, но вече е на друго място.

Поглед от морето към дерето. В тази посока е измерена максималната широчина на плаж „Малък Кастрич“, която е 42 метра.
Поглед от морето към дерето.
Поглед от дерето към морето. Ръждясал варел свидетелства колко обичаме и пазим природата.

Практически пясък има навсякъде, но е отдолу, под камъните. Ако раздигнете камъните, задължително ще видите пясък.  Чадър се забива малко по-трудно от обичайното, защото и под пясъка има камъни.

            Плажът е красив и уютен. Дивотията е пълна. От ляво висок скат, от дясно висок скат, назад буйна непроходима гора.

            Мизерията също е пълна, защото следите на цивилизацията под формата на бутилки, запалки, флакони с монтажна пяна и др. боклуци не липсват.

Плаж „Малък Кастрич“. Вижда се добре стръмната пътека за слизане (1) от горния северен край на плажа. Вижда се и граничното съоръжение- ограда, което ще видите, ако решите да подходите към плажа от юг, т.е. откъм плаж „Кастрич“.
Левият край на плаж „Малък Кастрич“.
Десният край на плаж „Малък Кастрич“.
Плаж „Малък Кастрич“.

Плажната ивица на „Малък Кастрич“ е с малък наклон спрямо морето. Съставена е от пясък и обли каменни фракции, донесени от дерето, загладени и раздробени от морските вълни. Има и достатъчно обширни сектори само от пясък, на които може да се плажува комфортно. Лошото е, че около плажа няма никакви високи скали, способни да хвърлят малко естествена сянка, от която да се възползва човек и ако не си носите чадър, ще ви пече безмилостно.

Красивата брегова линия на плаж „Малък Кастрич“.
Плаж „Малък Кастрич“- дървен материал в изобилие“.

На плажа ще намерите изобилие от обработен и необработен дървен материал. Има удобни тежки дънери, донесени от дерето, на които може да седнете и да пушите цигара, да пиете кафе или нещо друго, ако си носите. Има и равни гладки обработени дъски, с които може да импровизирате масичка или пейка. Толкова много обработен дървен материал, който иначе струва стотици левове, се търкаля по тези уж диви наши плажове, че се чудя от къде е дошъл и кой е изтървал това богатство.

Плаж „Малък Кастрич“ с пресни следи от гумите на АТВ-та.

Виждат се на горната снимка следите от АТВ-та. Черните пътища, които наричам коларски, всъщност са пътища, по които се карат АТВ-та.

Романтичният и див плаж „Малък Кастрич“.

Морското дъно на плажа е изцяло каменисто и скалисто. Влизането във водата е препоръчително да става с плажни обувки. Когато няма вълни и водата е спокойна, за любителите на подводни гледки плажът е малък рай. Проблем е, че много трябва да се върви навътре във водата, за да стане приятно дълбоко за плуване и престой.

            „Малък Кастрич“ определено не е подходящ за семейства с деца, заради отдалечеността си, трудния подход във водата и предимно каменистата плажна ивица. Освен това плажът е неохраняем. Това е най-дивият от дивите плажове по нашето Черноморие,  от групата на пешеходно достъпните и пясъчни плажове.

            Плаж „Малък Кастрич“, ако не беше окичен с някой ръждясал варел, пластмасови туби, бутилки и флакони, би изглеждал прекрасно. По пясъка и между камъните на плажа растат различни треви. Има зеленина и е красиво. В левия край до морето има скаличка на сушата, а пред централната част в морето също има скалички. Навътре в морето пред десния край на плажа също има скалички, които придават романтичен вид на плажа и го закриват и защитават от морската стихия. Поначало самият плаж се намира в нещо като малък залив.

            Плажът е подходящ за нудисти, а също и за туристи, които са склонни да останат по-дълго време, примерно ден-два, макар че къмпингуването в защитена местност е забранено. Иначе вървенето за дневно плажуване се оказва прекомерно, спрямо уникалността на плажа и усамотението. Например по релацията Ахтопол- Устие на река Велека има абсолютно диви и непосещавани плажове, с тази подробност, че на 25-35 минути път пеша има каменна чешма с питейна вода и на 40 минути път пеша има населено място. Наличието в близост на прясна вода е от решаващо значение при къмпингуването

            Това, с което плажът би привлякъл туристи, не е разработено като обект  от държавата, а именно наличието в близост на останки от късноантична крепост.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на морски плаж „Малък Кастрич“.

Плаж „Малък Кастрич“ не е признат от държавата за морски плаж и следователно не е обособен като самостоятелен поземлен имот. Площта му попада върху два различни и много по-големи поземлени имота в 65-ти кадастрален район. Според записванията в КККР, за които отговаря АГКК, това са:

А/ поземлен имот с идентификатор 62459.65.5; адрес на имота- област Бургас, община Царево, село Резово, местност Конски вир; вид собственост- държавна публична; вид територия- нарушена; НТП- скали; площ 50616 кв.м.; стар номер 84, квартал 0.

Б/ поземлен имот с идентификатор 62459.65.2; адрес на имота- област Бургас, община Царево, село Резово, местност Конски вир; вид собственост- държавна частна; вид територия- горска; НТП- нива; площ 36242 кв.м.; стар номер 282, квартал 0.

Местоположнието на плаж „Малък Кастрич“ спрямо поземлени имоти .2 и .5 в 65-ти кадастрален район в землището на село Резово.

В старите топографски карти географска местност Конски вир няма. Плаж „Кастрич“ и плаж „Малък Кастрич“ се намират в местност Кастрич според старите топографски карти. Но не само според тях. Дори според твърде постното откъм съдържание ново приложение на КАИС, озаглавено „Регистър на географските наименования в България“, такава местност Конски вир няма. Но има местност Кастрич и тя е точно там, където са тези два поземлени имота- .5 и .2 от 65-ти кадастрален район. Така че на какво основание са направени записванията в кадастралните регистри, че имотите са в местност Конски вир, знае този, който ги е записал. Записването Конски вир е погрешно, защото местността Кастрич е твърде известна и има твърде много история, археология, кости, минало, енергия, и най-вече останки от крепостни съоръжения, за да бъде „засенчена“ от Конски вир.

В изпълнение на закона цялата площ на плаж „ Малък Кастрич“ трябва да бъде актувана като изключителна държавна собственост, НТП да е морски плаж, а видът територия да е защитена, защото площта на плажа попада в ЗМ “Силистар“. Тези записвания в Кадастралния регистър трябва да са предшествани от посещение на място на геодезисти и картографиране със специализирана карта на този реално съществуващ, но незабелязан от държавните служители морски плаж. Въз основа на очертанията, площта, бреговата линия и другите данни за плажа, според бъдещата му специализирана карта, трябва за него да бъде отреден и обособен един единствен поземлен имот с правилните характеристики, а не както е сега- гора, нива, държавна частна, държавна публична собственост, скали, нарушена територия и пр. противоречащи на ЗУЧК и Конституцията записвания, каквито са налични към 2023г. в КККР.

х х х

Плаж „Малък Кастрич“ има доста сериозно (четворно) екологично покритие. Територията му попада в два вида защитени зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (ЗБР) и в два вида защитени територии по националното ни законодателство (ЗЗТ):

А/ Сушата на плаж „Малък Кастрич“ попада в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици (SPA)  с  наименование „Странджа“, код BG0002040.

Б/ Сушата и морската акватория на плаж „Малък Кастрич“ попадат в защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (рSCI / SCI / SAC) с  наименование „Странджа“, код BG0001007.

В/ Сушата на плаж „Малък Кастрич“ попада в Природен парк „Странджа“ по ЗЗТ.

Г/ Сушата на плаж „Малък Кастрич“ попада и в Защитена местност „Силистар“ по ЗЗТ. Повече подробности за забраните и ограниченията, които следват от попадането на плажа в ЗМ „Силистар“ има в следващата тема за плаж „Кастрич“. Тук само ще припомним, че е забранено паленето на огън и навлизането източно от асфалтовия път 9901 с МПС, включително с АТВ-та.

х х х

Тъй като плаж „Малък Кастрич“ попада в защитена територия от типа „защитена местност“, дори да беше картографиран от държавата със специализирана карта и признат за морски плаж по член 6, ал.2 ЗУЧК, не би могъл да бъде отдаван под наем, заради забраните на член 7, ал.9 ЗУЧК, които бяха въведени през 2019г. след неуспешния опит на МТ да отдаде под наем плаж „Липите“, който попада в същата защитена местност „Силистар“. Мотивите и причините да не могат да бъдат отдавани такива плажове са, че няма електрозахранване, снабдяване с вода и възможност за достъп до плажа с МПС, тъй като в защитена местност движението на МПС е забранено.

За отдаване на концесия на плаж „Малък Кастрич“ не може да става дума, тъй като без да навлизаме в подробности за разликите между наем и концесия на плажове, общоразбираемата разлика е големината на плажа. Най-просто казано, на концесия се отдават доста по-големи и посещавани плажове, какъвто „Малък Кастрич“ не е.

711 thoughts on “Плаж „Малък Кастрич“.

 1. zoritoler imol says:

  You really make it seem really easy together with your presentation however I to find this topic to be really one thing that I feel I would by no means understand. It sort of feels too complex and extremely extensive for me. I am looking ahead in your subsequent post, I’ll attempt to get the hang of it!

  Отговор
 2. multisplit_ookr says:

  Мультисплит | Суперпростой мультисплит | Мультисплит для начинающих | Мультисплит для профессионалов | Лучшие мультисплиты 2021 | Как работает мультисплит | Мастер-класс по мультисплиту | Шаг за шагом к мультисплиту | Мультисплит: эффективный инструмент веб-аналитики | Увеличьте конверсию с помощью мультисплита | Все, что нужно знать о мультисплите | Интеграция мультисплита на ваш сайт | Как выбрать лучший мультисплит | Мультисплит: лучшее решение для тестирования | Как провести успешный мультисплит | Секреты успешного мультисплита | Мультисплит: инструмент для роста бизнеса | Обзор лучших мультисплитов на рынке | Как использовать мультисплит для улучшения сайта | Мультисплит vs A/B тестирование: кто выигрывает?
  купить мульти http://www.multi-split-systems.ru/.

  Отговор
 3. metalloche_bqPi says:

  Подбор качественной металлочерепицы
  |
  Рейтинг самых надежных металлочерепиц
  |
  Сколько лет прослужит металлочерепица
  |
  В чем плюсы и минусы металлочерепицы
  |
  Какой вид металлочерепицы подходит для вашего дома
  |
  Самостоятельная установка металлочерепицы
  |
  Роль подкладочной мембраны при монтаже металлочерепицы
  |
  Уход за металлочерепицей: чем и как чистить
  |
  Выбор материала для кровли: что лучше металлочерепица, шифер или ондулин
  |
  Идеи для оригинальной кровли из металлочерепицы
  |
  Как подобрать цвет металлочерепицы к фасаду дома
  |
  Различия между металлочерепицей с полимерным и пленочным покрытием
  |
  Преимущества металлочерепицы перед цементно-песчаной черепицей
  |
  Технология производства металлочерепицы: от профилирования до покрытия
  |
  Как металлочерепица обеспечивает водонепроницаемость и звукоизоляцию
  |
  Защита от пожара: почему металлочерепица считается безопасным кровельным материалом
  |
  Монтажная система для металлочерепицы: за и против универсальности
  |
  Как оценить качество металлочерепицы: основные стандарты и сертификаты
  |
  Какие критерии выбрать при покупке металлочерепицы для дома в определенном регионе
  |
  Металлочерепица в сравнении с другими кровельными материалами: что лучше
  металлочерепица минск купить http://www.metallocherepitsa365.ru.

  Отговор
 4. sporttovar_oemr says:

  инвентарь для занятий спортом в интернет-магазине
  инвентарь для занятий фитнесом по доступным ценам в нашем магазине
  Надежность и комфорт в каждой детали инвентаря в нашем ассортименте
  Инвентарь для спорта для начинающих и профессиональных спортсменов в нашем магазине
  Низкокачественный инвентарь может стать препятствием во время тренировок – выбирайте качественные спорттовары в нашем магазине
  Спорттовары только от ведущих производителей с гарантией качества
  Сделайте свою тренировку более эффективной с помощью спорттоваров из нашего магазина
  инвентаря для самых популярных видов спорта в нашем магазине
  Отличное качество аксессуаров по доступным ценам в нашем интернет-магазине
  Простой поиск и оперативная отправка в нашем магазине
  Акции и скидки на инвентарь для занятий спортом только у нас
  Прокачайте свои спортивные качества с помощью спорттоваров из нашего магазина
  Широкий ассортимент для любого вида физической активности в нашем магазине
  Проверенный инвентарь для тренировок спортом для женщин в нашем магазине
  инвентаря уже ждут вас в нашем магазине
  Поддерживайте форму в любых условиях с помощью спорттоваров из нашего магазина
  Выгодные условия покупки на спорттовары в нашем интернет-магазине – проверьте сами!
  инвентаря для любого вида спорта по самым низким ценам – только в нашем магазине
  Спорттовары для профессиональных спортсменов и начинающих в нашем магазине
  спортинвентарь sportivnyj-magazin.vn.ua.

  Отговор
 5. Hosting_izst says:

  Хостинг сайтов|Лучшие варианты хостинга|Хостинг сайтов: выбор специалистов|Надежный хостинг сайтов|Как выбрать хороший хостинг|Хостинг сайтов: какой выбрать?|Оптимальный хостинг для сайта|Хостинг сайтов: рекомендации|Лучший выбор хостинга для сайта|Хостинг сайтов: секреты выбора|Надежный хостинг для сайта|Хостинг сайтов: как не ошибиться с выбором|Выбирайте хостинг сайтов с умом|Лучшие хостинги для сайтов|Какой хостинг выбрать для успешного сайта?|Оптимальный хостинг для вашего сайта|Хостинг сайтов: важные критерии выбора|Выбор хостинга для сайта: советы профессионалов|Надежный хостинг для развития сайта|Хостинг сайтов: лучший партнер для вашего сайта|Как выбрать хостинг, который подойдет именно вам?
  Хостинг сайтов https://hostingbelarus.ru.

  Отговор
 6. Permanent_hlSr says:

  Идеальный вариант для занятых женщин: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Самое стойкое украшение глаз: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Не потеряется красота: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Как бьюти-тренд: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Всегда и везде: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Может поменять жизнь: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Качественное украшение: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Ничто не сравнится с Permanent Eyeliner Tattoo.
  Практически бессмертное произведение искусства: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Выразительное и эффектное решение: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Словно волшебство: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Как улыбка глаз: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Твоя красота будет сохраняться с Permanent Eyeliner Tattoo.
  Привлекательность в каждом миге: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Никогда не пожалеешь о Permanent Eyeliner Tattoo.
  Как твоя личная палитра: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Долгосрочное удовольствие: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Привлекательная нить между душой и образом: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Как естественная и готовая ко всему: Permanent Eyeliner Tattoo.
  Невыразимо: Permanent Eyeliner Tattoo.
  permanent makeup eyeliner eyeliner-tattoo-md.com.

  Отговор
 7. tlovertonet says:

  Can I just say what a relief to seek out someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know the best way to bring a problem to gentle and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant consider youre not more popular because you definitely have the gift.

  Отговор
 8. truba_epKa says:

  Конденсатная труба для системы отопления
  Заводская труба из пластика для водоснабжения
  Гофрированная трубка для кабельного канала
  Гибкая пластиковая труба для водоотведения
  Морозостойкая пластиковая труба для теплосетей
  Коммуникационная трубка из пластика для электропроводки
  Пластмассовая труба для системы заземления
  Термостойкая пластиковая трубка для кондиционеров
  Кислотоупорная труба из пластика для химической промышленности
  Автономная пластиковая труба для дождевой канавы
  Пылеуловительная труба из пластика для вентиляции
  Сателлитарная пластиковая труба для теплицы
  Радиальная трубка из пластика для поливочной системы
  Рабочая трубка для упаковки продуктов
  Газовая пластиковая труба для газификации
  Уличная трубка из пластика для дренажной системы
  Радиальная пластиковая труба для пассажирских лифтов
  Термостойкая пластиковая трубка для косметики
  Модульная трубка из пластика для транспортировки грузов
  Люминесцентная пластиковая трубка для светодиодных лент
  метр пластиковой трубы https://www.truba-radiator.com.ua/.

  Отговор
 9. nerzhaveyu_ubMl says:

  Купить нержавеющие трубы в магазине нержавеющих труб по вашим нержавеющие трубы от производителей нержавеющих труб на цены на нержавеющие трубы Срочная доставка нержавеющих труб по любой нержавеющие трубы в розницу от консультации по выбору нержавеющих труб
  Уверенность на каждую продукцию нержавеющих труб
  Лучшие цены на нержавеющие трубы в России нержавеющих труб для Индивидуальные условия к каждому клиенту при покупке нержавеющих труб
  Профессиональные монтажные работы нержавеющих труб на любом объекте
  Трубы из нержавейки – идеальное решение для промышленных нужд
  Большой выбор диаметров и толщин нержавеющих труб
  Экспресс заказ и отгрузка нержавеющих труб по всей России
  Высокое качество нержавеющих труб от лучших производителей
  Профессиональный подбор и консультация по выбору нержавеющих труб
  Прочность нержавеющих труб для различных целей
  Выгодные предложения на покупку нержавеющих труб для производства
  труба из нержавеющей стали 150 мм цена за метр https://nerzhavejushhie-truby.ru/.

  Отговор
 10. vorbelutrioperbir says:

  I do agree with all the concepts you’ve introduced to your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

  Отговор
 11. kkslot777 says:

  Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Kudos

  Отговор
 12. goyard says:

  The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might repair if you werent too busy looking for attention.

  Отговор