От центъра на Царево (Старата автогара) до отбивката за плаж „Завода“.

от Стара Автогара Царево до 9901, 8260 Царево – Google Карти

В случая идвам от село Варвара и съм подминал сградата на Завода за лодки. Акоидвате от Царево, отбивката е много преди да се изравните със Завода за лодки. Идеята на клипа е да покаже къде точно трябва да се завие в посока морето и по-нататък накъде да се кара, за да се достигне и паркира близо до плаж „Завода“. До бившия Завод за лодки, който е южно от Царево, съответно северно от Варвара, има два плажа. Отляво е плаж „Завода“, който не се вижда отникъде, отдясно е плаж „Лафина“, който се вижда отвсякъде. С други думи плаж „Завода“ е потаен и неизвестен за масовия турист. Самият Завод за лодки представлява голяма фарична сграда, боядисана в синьо, разположена между пътя и морето. Сградата опира в морето и е буквално на първа линия. Преди две-три години подходът към плаж „Завода“ беше невъзможен и препятстван. Сега, към 2023-2024г. не е, но да видим докога.МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ НА БЪЛГАРИЯ