От центъра на Царево до плажове „Плаката“ и „Тоблерон“ (3,4 км., 11 минути).