От Кметството на Царево до отбивката надясно за „Попски плаж“.