От Кметството на Царево до отбивката вляво за „Скали Лафина“ с автомобил (6,0 км.).