От кметството на село Варвара до плаж „Залив Ставро“