От Кметството на село Варвара до плаж „Варвара Юг“.