От Кметството на село Варвара до отбивката вдясно за паркиране до царевския плаж „Кошара“ („Даляна“). От плаж „Кошара“ следва пешеходен преход на юг по брега до плаж „Сухата чешма“.