От кметството на село Варвара до отбивката за плаж „Сухата чешма“