От Кметството на село Варвара до отбивката вдясно за скалисто място за къпане „Меките скали“.