От Кметството на село Варвара до отбивката вляво за плаж „Папия“.