От Кметството на село Варвара до отбивката вдясно за плаж „Добри дол“.