От Кметството на село Варвара до място за паркиране до Южен сектор за плажуване на плаж „Рибарско пристанище“.