„Нов плаж Василико̀“

„Нов плаж Василико̀“ е на 100 метра вляво от плаж „Къмпинг Нестинарка“.

Статистически данни за „Нов плаж Василико“.

1. Къде се намира и как да стигнем до „Нов плаж Василико̀“.

Плажът е далече южно от град Царево. Намира се по южното крайбрежие на царевския квартал „Василико̀“ и на 100 метра вляво от най-големия царевски плаж „Къмпинг Нестинарка“, обаче не се вижда почти отникъде, сгушен е и потаен. Първата снимка с формат 3-4 е направена от най-десния край на плаж „Къмпинг Нестинарка“, но и тя не показва по особено изразителен начин, че там има плаж, на който с минимално пешеходно усилие може да се спасите от глъчката и суетнята на големия плаж „Къмпинг Нестинарка“.

Точно в центъра на снимката е „Нов плаж Василико̀“.

„Нов плаж Василико̀“ е в центъра на снимката. Ограден е с червена елипса. Мястото за паркиране е означено с „Р“. Със синя линия е пешеходният преход след паркинга, който е около 250 метра.

След сканиране на левия QR-код ще влезете в страница на сайта www.plaj.guru. След това трябва да кликнете върху подчертания израз под заглавието на страницата. Ще видите маршрута от центъра на град Царево до паркинга, близо до „Нов плаж“ в приложението „GoogleКарти“.

В този видеоклип ще видите как изглежда шофирането и пътя на живо от центъра на град Царево до отбивката за паркинга, близо до „Нов плаж Василико“.

Отбивката наляво за паркинга.

Продължението пеша след паркинга.

Множество пътеки след паркинга. На следващата схема е показана със син цвят тази пътека, която отвежда до „Нов плаж Василико“.

След паркирането се минава зад новия вилен комплекс „PRIMEA BEACH VILLAS“. Червените стрелки отграничават плаж „Къмпинг Нестинарка“.

2. Плажът.

„Нов плаж Василико̀“ не е картографиран от държавата като официален морски плаж и не е признат за такъв, поради незнание. Плажът съществува от 2010 година поне. Плажът има своите заклети почитатели. На мен ми е втори плаж за деня след „Къмпинг Нестинарка“ и то ако плажувам в левия край на „Къмпинг Нестинарка“. Ако плажувам в десния край имам пет други варианта за втори и трети плаж за деня. И така, от левия край на плаж „Къмпинг Нестинарка“ тръгвам наляво по плоски скали и малки пясъчни пространства и след около 100 метра вървене се добирам до „Нов плаж Василико̀“.

Десният край на „Нов плаж Василико̀“.

На „Нов плаж Василико̀“ има три вида фракции.

Черен пясък с терагенен произход от вулканичните скали зад плажа

Пясък с органогенен произход от натрошени черупки на миди, ракообразни и др.

Има и малки обли камъчета, които са на границата на морето и сушата.

Не съм изследвал дали черният пясък има магнитни свойства, но вероятно има. Дългогодишната ми хазайка в Ахтопол ми разказваше, че са си лекували артрита, като си заравят ръцете в такъв черен пясък на тамошния плаж „Къмпинг Делфин“. Там и аз съм пробвал, но тук не. Този черен пясък вероятно се нагрява до 70 градуса. Отначало, боли, но после става приятно на пръстите на ръцете. Цялата Странджа планина е с вулканичен произход, така че каквото е в Ахтопол и Варвара, такова е и тук.

Средата на „Нов плаж Василико̀“.

Зад плажната ивица има висок 18 метра почти отвесен скат от скали, някои голи, а други обрасли с треви и храсти.  От ляво плажът е „загърнат“ от малък скален нос, който пази от вятър и дава сигурност. От дясно пак има скален зъбер, вдаден в морето, макар и не толкова голям, колкото левият. Ако не се вижда в акваторията движението на джетове, сърфове, водни колела и многобройните къпещи се хора на съседния плаж „Къмпинг Нестинарка“, човек има усещането, че е на някой див синеморски или ахтополски плаж

Лявата половина на „Нов плаж Василико̀“ обикновено е съвсем пуста.

Поглед към задната част на „Нов плаж Василико̀“.

Черен пясък с вулканичен произход и по-светъл пясък от мидени черупки се редуват със затревени площи и скали на „Нов плаж Василико̀“.

Поглед от „Нов плаж Василико̀“ в далечината към „цивилизацията“- плаж „Къмпинг Нестинарка“.

По-романтичният и просторен ляв край на „Нов плаж Василико̀“. Хората не се установяват там, защото подходът към водата пред тази част на плажа е труден.

Левият край на „Нов плаж Василико̀“.

Подходът към морето е плавен, наклонът е малък. В далечината нос Рохи. Тази снимка е пред централната част на плажа.

Същата хлъзгава скална плоча във водата, снимана по-отблизо. Ако влизате във водата от средата или от левия край на плажа е препоръчително да ползвате плажни обувки.

Морското дъно в левия край на плажа е каменисто и обрасло с водорасли.

Тъй като този малък плаж и следващият до него гигант „Къмпинг Нестинарка“ се намират в един и същи залив (заливът Рохи), характерно и за двата плажа е, че наклонът на морското дъно е много малък и трябва да се навлиза много навътре в морето, за да стане дълбочината достатъчна за плуване, гмуркане или престой във водата до гърди. Разликата между двата плажа е, че тук дъното е предимно каменисто и скалисто и скалите са обрасли с водорасли, а на големия „Къмпинг Нестинарка“ дъното е изцяло пясъчно и лесно за навлизане.

            На „Нов плаж Василико̀“ най-трудно за навлизане е дъното пред левия край на плажа, което обяснява, защо той остава почти пуст и ненаселен. В средата на плажа положението е междинно, като навлизането е малко по-лесно, а най-лесно е в десния край на плажа, който е откъм „Къмпинг Нестинарка“. Затова там има най-много хора и чадъри.

Ето как изглеждат трите части на плажа, снимани от морето.

Десният край на „Нов плаж Василико̀“, сниман от морето.

Средната част на „Нов плаж Василико̀“, снимана от морето.

Левият край част на „Нов плаж Василико̀“, сниман от морето.

Пътека за слизане към плажа и от левия му край. Тя е за по-напреднали и запознати с квартал „Василико“.

Прилагайте второ правило на плажовника-пионер „Където са майките с децата- там е най-хубавото място на плажа.“

Най-приятно и най-пясъчно е морското дъно пред десния край на „Нов плаж Василико̀“.

Какво е типичното морско дъно и как изглежда „Нов плаж Василико̀“ може да видите като изгледате този видеоклип.

Видеоклипът показва първоначално морското дъно пред централната част на плажа, което е предимно каменисто, а камъните са обрасли с водорасли. Има малки островчета от пясък и дребни камъчета, върху които може да се стъпи спокойно.

Удобните стъпала за достъп до плажа в десния му край. По тях се слиза на идване от паркинга.

3. Правен статут, екологична защита и характеристики на „Нов плаж Василико̀“.

Плажът попада върху пет пъти по-голям по площ държавен поземлен имот с идентификатор 48619.505.367, адрес- област Бургас, община Царево, град Царево, квартал Василико; вид собственост- държавна публична; вид територия- нарушена; НТП- скали; площ 5058 кв.м. На схемата по-долу очертанията на „Нов плаж Василико̀“ са във вишнево, а имот .367 е в синьо.

С червена стрелка е показано мястото, от което може да се слезе на „Нов плаж Василико̀“  по удобни бетонирани стъпала. С прекъсната червена стрелка е показан подходът от плаж „Къмпинг Нестинарка“ по плоски скали и накрая с нагазване в морето.

Между левия край на плаж „Къмпинг Нестинарка“ и десния на „Нов плаж Василико̀ разстоянието по прекъсната червена стрелка е около 100 метра. Върви се предимно по плоски скали, но има 4 немалки площи с пясък, на които плажуват хора. Ето три от четирите.

Малки плажни сепарета, нерегистрирани като морски плаж, в отсечката между „Къмпинг Нестинарка“ и „Нов плаж Василико̀“.

Плажни площи, на които се установяват и плажуват хора, между „Нов плаж Василико̀“ и плаж „Къмпинг Нестинарка“.

Това мини-плажче е на 20 метра от големия плаж „Къмпинг Нестинарка“, който се вижда на снимката, но не е регистрирано от държавата като морски плаж. Редно е да бъде приобщено към „Нов плаж Василико̀“ и картографирано към него , заедно с другите малки плажчета по дистанцията.

Освен очертаната с вишнево площ от 1064 кв.м. на „Нов плаж Василико̀, трябва към нея да се прибавят и тези скалисто-пясъчни площи като от предните две малки снимки и в цялост да бъдат признати и обособени от държавата като отделен морски плаж. Трябва да се изготви специализирана карта и да се отреди за „Нов плаж Василико̀“ самостоятелен поземлен имот с идентификатор, различен от този на имот .367. Записванията в КККР трябва да бъдат коректни, а не както са сега за имот .367.

Навлизането във водата пред по-голямата част от ивицата е първоначално по пясък, после по гладки, но хлъзгави скални плочи и камъни.

х х х

            Сушата на „Нов плаж Василико̀“ и акваторията му нямат екологична защита нито по националното ни законодателство (ЗЗТ), нито са места от НАТУРА 2000 (ЗБР).

х х х

            Комисията по член 18 от Наредба №1 за създаването и поддържането на специализираните карти и регистрите на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК не е приемала специализирана карта на плажа.

х х х

            След като „Нов плаж Василико̀“ не е регистриран от държавата като морски плаж, той теоретично не може да бъде отдаван под наем. За концесия е малък и дори да е регистриран, концесия не може да учреди.

Общата площ на „Нов плаж Василико̀“ е 1064 кв.м. В нея влизат 820 кв.м. активна плажна площ (пясък) и 244 кв.м. скалист, каменист и затревен плаж. Дължината на бреговата линия на плажа е 80 метра.

Подводна снимка. Това е типичното морско дъно на „Нов плаж Василико̀“. Пясъчно е дъното само пред десния край на плажа.

Подводна снимка на типичното морско дъно на „Нов плаж Василико̀“.

4. Апетити към подстъпите за „Нов плаж Василико“.

Апетитите за парцел (по новата терминология „поземлен имот“) 48619.505.367 са големи. И парцелът е голям, както сочи КККР 5058 кв.м. На 28.02.2023г. със Заповед на областния управител на Област Бургас  беше открита процедура по отдаване под наем за срок от 10 години на част от парцела, равна на 405 кв.м., за изграждане на заведение за обществено хранене.

Заповедта е обжалвана с мотивирана жалба.

default

Частта от поземлен имот, върху която вероятно има апетити за изграждане на заведение е оградена с жълта елипса. Вижда се, че до там няма обществен път, а следователно канализация и т.н., каквито са били част от възраженията на жалбоподателя.

            Местната организация „СДРУЖЕНИЕ НА БИЗНЕСА В ОБЩИНА ЦАРЕВО“, представлявана от адвокат Лъчезар Ковачев (моб.тел.0888 56 51 12), подава жалба срещу заповедта за провеждане на търга. Жалбата е уважена и областният управител отменя заповедта си.

            В жалбата адвокат Лъчезар Ковачев развива няколко основателни тези, като първата от тях е, че поземлен имот 48619.505.367 е отдавна известен и използван морски плаж от местните жители и от гостите на курорта. Това разбира се е абсолютно вярно. Както стана ясно Министърът на плажовете, т.е. Министърът на туризма, не си знае плажовете и не ги е картографирал и регистрирал като такива. По тази причина на най-основателното възражение на адвокат Лъчезар Ковачев областният управител отговаря, че няма такъв регистриран плаж. Това е вярно поради незнанието и бездействието на Министъра на туризма. Но това незнание и следващото от това бездействие е ноторно известно. В справочника за град Ахтопол са посочени три по-големи плажа от този и то в застроената част на града, както казват хората „на пъпа на града“, които от половин век се ползват, плюс един по-малък, или общо 4 плажа, за които Министърът на плажовете не е осведомен че съществуват.

По възражението на адвокат Лъчезар Ковачев, че поземлен имот 48619.505.367 включва морски плаж, областната управа допълва следното. На терен бил направен оглед преди откриване на тръжната процедура и било:

 „… констатирано наличие на малка площ, заета от пясъчни седименти, в близост до плаж Нестинарка, която обаче е извън обхвата на ПИ 48619.505.367 по КККР на гр. Царево, респ. извън частта от имота, предмет на търга.“

Това последното не е вярно. Всички плажни площи ВЛИЗАТ В ОБХВАТА НА ИМОТ 48619.505.367.

Покъртителен със своята безсмисленост е аргументът на областна администрация, че там нямало плаж, понеже: „В Областна администрация Бургас до момента не са постъпвали сигнали от граждани, че тази територия представлява плаж, който е „добре известен и се ползва от жителите на гр. Царево и гражданите, гостуващи в курорта.“

При този смразяващ аргумент се наемам да уведомя Областна администрация, че там има плаж, като й изпратя линк към сайтa www.plaj.guru, категория Царево, публикация „Нов плаж Василико̀“. Да погледат снимки с дрон, с обикновен фотоапарат и подводен фотоапарат, видеоклипове. След това няма да могат да пишат, че нямало сигнали от граждани, следователно там няма плаж.

Първо, сигнали гражданите подават само когато има проболем. Така например на нерегистрирания плаж „Марина)“ в град Несебър упранителят на близкия хотел заби чадъри и сложи шезлонг. Едва тогава гражданите писаха на оболастния управител и той разпореди хотелиерът да си прибере чадърите и шезлонгите и така елегантният му опит за узурпация на плажа не мина. Второ, как би трябвало да изглажда един сигнал за „Нов плаж Василико“, когато няма проблем и всичко е наред с плажуването. Например семейство плажува, сълнцето грее, вълничките пискат, децата подскачат и се радват, всичко е наред и изведнъж съпругата възкликва „Я да напишем един сигнал до областният управител!“ и пишат „Госпожо областен управител, ние плажуваме ето тук на едно малко плажче в квартал „Василико“ и всичко е много хубаво. Уведомяваме ви ей така просто, защото решихме“ И като подадат такъв сигнал , какво от това. Тогава областният управител ще пише, да има сигнали, обаче не е посочен идентификатора на имота, лицето не е компетентно да определи това плаж ли е или не, няма снимка с дрон, ако има снимка с дрон, тя не е наложена върху кадастъра, няма координати на плажа посочени и снети с тотална геодезическа станция и т.н. По начало и 1000 сигнала да има, че там има плаж и е много хубаво, след като плажът не е очертан със специализирана карта, значи по документи такъв плаж няма, което е и изтъкнато във възраженията на областния управител.

Така или иначе със Заповед №РД-10-94/ 20.03.2023г. е отменена атакуваната от адв. Лъчезар Ковачев Заповед №РД-10-71/28.02.2023г. за обявяване на търг за отдаване под наем на 405кв.м.  от парцела за 10 години, като са уважени останалите 4 възражения на адвоката, като например, че тези 405 кв.м. не са конкретизирани къде са, че няма доведена канализация и няма реализирана улица до парцела и др. Но най-очевАдното му възражение, а именно, че в имот 48619.505.367  има плаж, не е уважено.

8 thoughts on “„Нов плаж Василико̀“

 1. Jamesrex says:

  Заказать двери на заказ в Москве
  Производство дверей на заказ по индивидуальным размерам
  Советы по выбору дверей на заказ
  Материалы и цвета дверей на заказ
  Услуги по доставке и установке дверей на заказ
  Экономичные варианты дверей на заказ
  Ламинированные двери на заказ: преимущества и недостатки
  Металлические двери на заказ: надежность и безопасность
  Двери на заказ с электронным замком
  Двери цены в розницу [url=https://www.mebel-finest.ru]https://www.mebel-finest.ru[/url].

  Отговор
 2. шлюхи мск says:

  Интим досуг для Москвы рекомендует познакомиться с характеристиками шикарных девушек, которые способны смягчить Ваш вечер или всю ночь прям сейчас. На сайте newswomanblog.win Вы найдете кандидатуру на любой вкус, как для мужчин, так и для женщин, а также влюбленных пар.

  По поиску [url=https://newswomanblog.win/kuzminki]шлюхи кузьминки[/url] заходите к нам прямо сейчас. Если Вы измучены от тупых и тусклых будней, а ещё загруженных рабочих дней, то настало время побаловать себя и получить огромное наслаждение.

  Сделать лучшим любой вечер, а также событие помогут шикарные и опытные девочки, которые придут в любое выбранное Вами место встречи. Будь то мотель или квартира, а также событие – день рождения или мальчишник. По всем вопросам мы готовы Вам помочь, чтобы клиент был доволен полностью.

  Купить интим услуги возможно здесь [url=https://newswomanblog.win/borovskoe-shose]проститутки боровское шоссе[/url] уже сегодня. Мы осуществляем работу без выходных и праздничных дней, круглосуточно. На представленном веб сайте можно также пользоваться быстрым поиском девочки, введя: любой район, возраст девушки, рост, размер груди, прайс. Так Вам будет проще сделать выбор под свои личные критерии. А также у нас имеются конкретные категории: негритянки, VIP индивидуалки, азиатки, на выезд и многие другие.

  Отговор
 3. VictorAlgof says:

  Если вы предпочитаете накаленные сюжеты, то [url=https://turkbiz.tv/trillery/]турецкие сериалы триллеры[/url] на turkbiz.tv – это то, что вам нужно. Ожидайте напряженных моментов, неожиданных поворотов и захватывающих историй, которые не дадут вам скучать ни на минуту.

  Отговор
 4. Truklabeicord says:

  Любителям динамики и экшена обязательно понравятся [url=https://turkbiz.tv/boeviki/]турецкие сериалы боевики[/url] на turkbiz.tv. Здесь вас ждут захватывающие сцены, напряженные сюжеты и герои, которые не оставят равнодушными. Каждый эпизод – это новое приключение, полное неожиданностей и экшена, которое не даст вам заскучать.

  Отговор
 5. Zaituraicord says:

  Окунитесь в удивительный мир турецких историй с [url=https://turkbiz.tv]турецкими сериалами онлайн на русском[/url] на turkbiz.tv. Здесь каждый сериал – это море эмоций, отражающих всю гамму человеческих переживаний. От страстных любовных историй до захватывающих приключений, каждая история уникальна и трогательна. Воспользуйтесь простым интерфейсом сайта, чтобы найти тот уникальный сериал, который затронет ваше сердце. Наслаждайтесь любимыми сюжетами в отличном качестве на turkbiz.tv

  Отговор
 6. tveevacuch says:

  На сайте http://felicita-tour.com.ua вы найдете лучшие предложения для отдыха. Вы можете поделиться своим видением отдыха, и команда подберет персональный тур по каждому запросу. Быстро бронируйте и отправляйтесь в интересные путешествия. Все наши туры есть в объективах, их вы можете увидеть уже сейчас. Исследуйте достопримечательности и лучшие предложения. Мы предлагаем выше 3000 предложений отдыха и 15 туроператоров с круглосуточной поддержкой. Закажите обратный звонок, наши консультанты перезвонят и помогут вам с выбором.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *